zondag 27 september 2009

vergeet me niet


Well, here it is, the finished forget-me-not block. I've tried to portray the flower is as many ways as I could think of: beaded, couched chenille, painted lace, rayon lazy daisies and sre.
Nou, hier is ie dan, het vergeet-me-nietjes blok is af. Ik heb geprobeerd de bloem op zoveel mogelijk manieren uit te beelden: van kralen opgenaaid chenille, geverfd kant, kettingsteedjes van rayongaren en zijdelint.

zondag 20 september 2009

verrassingslapjes van Mia en Tonny

This is how I received Mia's fabric. It had been dyed in the shibori technique. I decided to overdye it, also in shibori. In an earlier post you can see how I tied it up. I let it soak in SA solution and applied dark blue procion dye stock with a brush, covering all exposed fabric. I rolled it into plastic and let it batch all day and rinsed it in the evening.
Today I screenprinted the grasses on, using Trapsuutjies paint in the color clay. Screenprint by Ineke Berlyn. After heat setting I will send this fabric on for the next one to work on it.
Hier kun je zien hoe ik de stof van Mia heb gekregen. Het was geverfd in shibori techniek. Ik besloot dit over te verven, ook in shibori. In een eerder bericht kun je lezen hoe ik het heb opgebonden. Daarna heb ik het laten weken in soda oplossing en heb donkerblauwe procion verfoplossing met de kwast op de hele buitenkant aangebracht. Vervolgens heb ik het geheel in plastik gerold en de hele dag laten inwerken. 's Avonds heb ik 't gespoeld. Vandaag heb ik zeefdrukken van grassen op de stof gemaakt. Ik heb een sjabloon van Ineke Berlyn gebruikt en verf in de kleur clay van Trapsuutjies. Als de verf droog en gefixeerd is kan de lap naar de volgende gestuurd.


the color of this picture is off. the background is greener with blue and the grasses are a brighter brown.

de kleur van deze foto klopt niet. de achtergrond is groener met blauw en de grassen zijn een helderder bruin.once again I sewed left over strips of fabric together. I wanted to make a foil on motif on Tonny's fabric and did a try out on this assembled fabric first. I made some mistakes and very little foil ended on the fabric. I filled it up with pearl paint of the same color. I think I can make this into an AA.
ik heb nog maar eens resten stroken stof aan elkaar genaaid. ik wilde een foil motief op Tonny's lapje maken en heb dit lapje als proefje gebruikt. ik heb een paar fouten gemaakt waardoor er weinig folie op de stof terecht kwam. ik heb het motief aangevuld met parelmoer verf in de zelfde kleur. wie weet kan ik hier nog eens een leuke aa van maken.Here's Tonny's piece. she sent the red fabric and the black square with stitchings to Trees. Trees added the pink and black strip of fabric and then put Tonny's square in a cut out part of the fabric. I totally love the way this piece is going. I first sewed shiny lilac sequins around the edge of the cut-out. I just noticed on the photo below that I forgot 1 sequin, I'll fix that after I finish this post. next I made a motif in teal foil. I know Tonny loves this color and it brings back a bit of bright color that's in the yarns used to embellish the black square. its almost ready to be sent on.

Hier is Tonny's lapje. zij stuurde de donkerrode lap en het zwarte doorgestikte blok naar Trees. Die heeft een roze en zwarte vertikale baan in de lap gezet, een vierkant eruit gehaald en daar Tonny's zwarte blok ingezet. Ik vind dit werkstuk nu al schitterend. Ik heb rondom de opening in de stof glanzend lila lovertjes genaaid. Ik zag net op de foto dat ik er eentje ben vergeten, die zal ik straks nog opnaaien. vervolgens heb ik het motief in blauwgroene foil gemaakt. gelukkig is het deze keer wel goed gegaan. ik weet dat Tonny van deze kleur houdt en het brengt wat fellere kleur in het geheel, wat ook in de garens zit waarmee het zwarte blok is doorgestikt. het is nu bijna klaar om weer doorgestuurd te worden.donderdag 17 september 2009

onverwacht uitje
tree for Maureen


For the August swap at Fibre Fever I made a tree themed fabric page for Maureen. I was late with sending and I just got a message that she's received it, so now I can show it on my blog.
Voor de augustus ruil van Fibre Fever heb ik een textielpagina met het thema boom gemaakt voor Maureen. Ik was laat met het versturen en ik heb zojuist bericht gehad dat ze de pagina heeft ontvangen dus kan ik het nu hier laten zien.

woensdag 16 september 2009

restverwerking en vergeet-mij-nietjes

Marci's forget-me-not dyb rr block.
Marci's vergeet-me-niet blok.


this is the first step of my work on this block. I got out my herbal and drew a nice forget me not. It doesn't show in the silky but forget me nots usually have those flower sprees in a spiral. I love that. So that's what I created. At first I meant to embroider the flowers but looking at my little box with beads I thought they would look lovely as flowers. Forget me nots have 5 petals and I feared I wouldn't be able to get 5 of them in a circle but to my surprise it takes exactly 5 to make a neat circle. I had this flower lace that I painted blue and after drying I cut the flowers apart and sewed them down around the silky. Each with a yellow bead in the center. I also painted a small lace heart in blue and green and then dropped it into my gas heather. No matter what I tried, I couldn't get it back, I actually managed to push it underneath the whole thing. In order to get it back I'll have to remove the gas heather. It can do no harm where it is now so I'll leave it. for the bottom of the silky I painted to lace leaves green and stitched them on as a base for the bow of flowers.

dit is het eerste deel van mijn werk aan dit blok. ik heb m'n kruidenboek tevoorschijn gehaald en een aardig vergeet -me-nietje getekend. op de silky zie je het niet, maar vergeet-me-nietjes hebben vaak een gekrulde bloemtop en dat vind ik mooi. dus dat heb ik getekend. eerst wilde ik de bloemetjes borduren, maar toen keek ik naar deze kraaltjes en dacht dat ze het goed zouden doen als bloemen. ik was bang dat er niet 5 in een bloemetje zouden passen maar tot mijn verbazing kon ik van 5 van deze kraaltjes precies een mooi cirkeltje creëren. in m'n mand met kant vond ik een bloemenkantje dat ik blauw heb geverfd. na het drogen heb ik de bloemetjes losgeknipt en een voor een rondom de silky opgenaaid met een geel kraaltje in het hart. verder heb ik een klein kanten hartje blauw en groen geverfd en liet die vervolgens in de gashaard vallen. ik heb vanalles geprobeerd om 'm terug te krijgen maar zag alleen maar kans 'm onder de haard de schuiven. ik heb 't opgegeven, 't kan daar verder geen kwaad, dus ik laat 't maar liggen. ik heb ook nog 2 kanten blaadjes groen geverfd en onder de silky opgenaaid. het is zo een goede basis voor de boog met bloemetjes.

I love to keep left over fabric strips, select matching colors and sew them together. I think it looks best when the strips have irregular widths. I sew them down by hand onto a base fabric. I use these composed pieces of fabric as the base for fiber cards, fiber pages or AAs. For these 2 pieces I selected yellow and pale brown strips, the top piece has screenprints and a kokopelli and flower stamp on it. The bottom piece got 2 screenprints, a fly fungus stamp (cut by me) and a cat applied with a stencil.


Ik mag graag repen stof bewaren, afsnijdsels; ik zoek dan kleuren bij elkaar en naai ze aan elkaar. Ik vind het 't mooiste als de repen onregelmatig van vorm zijn. Ik naai ze met de hand aan elkaar op een ondergrond. Deze samengestelde lapjes gebruik is als basis voor textielkaarten, -pagina's en AAs. Voor deze twee werkjes heb ik gele en lichtbruine strepen uitgezocht. De bovenste heb ik bewerkt met zeefdrukken en een kokopelli en bloem stempel. De onderste ook weer zeefdrukken, een zelfgemaakte vliegenzwam stempel en een stencil van een kat.

zondag 13 september 2009

aloe

I sincerely hope that the aloe flowers in the Sonora dessert as I just embroidered this motif on a Sonora themed block. The leaves are needlewoven with perle thread, the stems are detached buttonholes done with DMC floss in the same variegated color as the leaves. For the flowers I used DMC rayon, one thread only and bullion stitches. I expected a lot of problems with the rayon floss but it went so nice and easy that I will use the rayon more often for bullions. What a pity there is no variegated rayon floss.
Ik hoop maar dat aloe bloeit in de Sonora woestijn, want ik heb zojuist dit motief op een blok, met Sonora woestijn als thema, geborduurd. De bladeren zijn geweven met de naald van perlé garen, de stelen zijn knoopsgatsteek over een gespannen draad. Het splijtgaren heeft dezelfde gemeleerde kleur als dat van de bladeren. Voor de bloemen heb ik staafknoopjessteken geborduurd met rayon garen. Ik verwachtte een hoop problemen met dit garen maar het ging juist erg lekker en ik wil dit garen vaker voor deze steek gebruiken. Jammer dat er geen gemeleerd garen in is.

zaterdag 12 september 2009

verrassingslapje van de fibermail

I used the new cat stencil of a piece of purple felt and applied puff paint. I found that it isn't a good idea to use an adhesive stencil on felt coz it gives fluff. I like the cat tho'.
Ik heb m'n nieuwe kattenstencil gebruikt op een stuk paars vilt en puff paint opgebracht. Ik heb ontdekt dat dat niet gewelding werkt want het stencil plakt aan de ondergrond en maakt pluizen bij het loshalen. Ik vind de kat wel leuk.

Fibermail is starting a surprise project in September. Each participant sends in a piece of fabric, 20"square and everyone will work on the fabric and you have no idea how your fabric will turn out in the end. We're in a group of 6. Here I'm showing the booklet I made. I attached a label to the front using 2 pink star shaped eyelets and bound the pages with colorfull raffia.
Finermail start met een verrassingsproject in september. Iedere deelneemster stuurt een stuk stof op van 50 cm in 't vierkant en iedereen gaat eraan werken en je hebt geen idee hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. We zijn met z'n zessen. Hier het boekje dat ik heb gemaakt. Ik heb een etiket bevestigd met 2 roze eyelets in de vorm van sterretjes en de pagina's zijn vastgezet met kleurige raffia.


My fabric for this surprise project, a parfait dyed piece.
Mijn stof voor het verrassingsproject, een parfait.


This is the fabric I received from Mia. Its a soft green shibori piece. I decided to continue with this technique. I gathered the top and bottom edge with strong thread, then twisted the tube of fabric until it coiled up and twisted with itself. I tied everything up with crochet thread. I will soak this in soda solution and apply procion dye with a brush. Depending on the result I will continue with more shibori. This is fun!
Deze stof heb ik gekregen van Mia. Het is een zachtgroen stuk shibori. Ik heb besloten verder te gaan in dezelfde techniek. Ik heb de onder- en bovenkant geregen met sterk draad en strak aangetrokken. De tube die zo ontstond heb ik gedraaid en wel zo strak dat de tube dubbel ging en in zichzelf draaide. Het geheel heb ik strak vastgebonden met haakkatoen. Dit laat ik weken in sodawater en verf de buitenkant met een kwast. Afhankelijk van het resultaat ga ik nog verder met meer shibori. Dit is leuk!This fabric is bound so tight you can really know someone out with it.
Dit lapje is zo strak opgebonden, dat je er iemand me KO kan slaan.
Nou ja, bij wijze van spreken.parfaits

I have been dyeing parfaits. I've been wanting to do so for a long time, but other things kept coming in the way. Last Tuesday I showed Tonny how to do parfaits, here are her results, but we didn't have enough time to do a set for me as well. So I did it in the evening at home.
I used 2 yellows: Zonnesteen and Opaliet, a blue: Cerulean and a red: Robijn. This is what it looks like when the fabrics ar batching. You would think everything is going to look like mud, but that's not happening. Scroll down to see the gorgeous fabrics that show up when you start rinsing.
Ik heb parfaits geverfd. Ik wilde dit al zo lang doen, maar er kwam vanalles tussen. Afgelopen dinsdag heb ik Tonny laten zien hoe je parfaits maakt, dit zijn haar resultaten, maar we hadden niet genoeg tijd om voor mij ook een stel te verven. Dus dat heb ik 's avonds thuis gedaan. Ik heb 2 gelen gebruikt: Zonnesteen en Opaliet, een blauw: Cerulean en een rood: Robijn. Zie hier de potten als de verf inwerkt. Je zou denken dat er alleen maar modder uit kan komen maar niets is minder waar. Scroll naar beneden om het mooie resultaat te zien.


tahine

We love tahines and today I made one again. Its a joy to pick the veggies and see them all together. This is what I put into today's tahine. The little white bulb next to the yellow bell pepper is a garlic onion. I like them better than ordinary garlic. I stewed these veggies olive oil, together with marinated lamb meat, saffron and tahine herbs. I prefer to eat the tahine with couscous. Today I added fig balsam vinegar to the couscous. This vinegar tastes rather sweet. Jose prefers to have bread with her meal.

Wij houden tahines en vandaag heb ik er weer een gemaakt. Hier zijn de groenten die er allemaal in zijn gegaan. Het witte balletje naast de gele paprika is een knoflookuitje. Ik vind die lekkerder dan gewone knoflookteentjes. Ik heb alles gestoofd in olijfolie, samen met gemarineerd lamsvlees, saffraan en tahinekruiden. Ik eet de tahine het liefst samen met couscous. Vandaag heb ik die op smaak gebracht met vijgen balsem azijn, die smaakt vrij zoet en erg lekker. Jose heeft liever brood bij het eten.vrijdag 11 september 2009

ATC, ff block and stencil

I have finally finished Karrin's lilac block. I've added cream colored sre flowers, filled the mound with flowers and gave the little girl Angelina wings that I stitched down with razzle dazzle thread by Ricky Timms. I can tell you that razzle dazzle isn't meant for hand stitching, but it looks good for the vining on the wings.
Ik heb eindelijk het blok voor Karrin af. Ik heb er nog cremekleurige bloemen van zijdelint opgemaakt, het heuveltje gevuld met bloemen en het meisje heeft vleugels van Angelina die ik heb vastgezet met razzle dazzle garen van Ricky Timms. Ik kan wel concluderen dat dit garen niet geschikt is voor naaien met de hand, maar het ziet er wel goed uit als adertjes op de vleugels.

I wanted a stencil with toadstools, but found these cats and couldn't resist them.
Ik wilde een sjabloon met paddestoelen, maar vond deze katten en kon ze niet weerstaan.


I received this lovely ATC from Hideko. Her work is always so elegant and well executed. Thank you, Hideko, your ATC will be in the mail soon.
Ik heb deze mooie ATC ontvangen van Hideko. Haar werk is altijd zo fijntjes en mooi gemaakt.
dinsdag 8 september 2009

broderie perse

While checking out interesting blogs I came about this blogpost that reminded me that broderie perse has been on my want to do list for a long time. I've been collecting fabrics with the right prints for it, so now the time has come to play with it. I made 2 AAs for an exchange at Fibre Fever. The first AA went to Jeanne in Switzerland, the second AA went to Peggy in Germany.
Ik was aan het rondkijken op interessante blog en kwam dit bericht tegen dat me herinnerde dat ik broderie perse ook graag eens wil uitproberen. Ik ben al een hele tijd geschikte stoffen met de juiste prints daarvoor aan het verzamelen. En nu was het dus tijd om aan de slag te gaan. Ik heb 2 AAs gemaakt voor een ruil van Fibre Fever. De eerste AA ging naar Jeanne in Zwitserland, de tweede AA ging naar Peggy in Duitsland.I also had to make a fabric page with a rose for Rie for an exchange at Tegendraads I. Each member of our group made a rose page for Rie. Check out the results, they're fantastic.
Ik moest ook nog een textielpagina maken met een roos maken voor Rie voor een ruil van Tegendraads. Ieder lid van de groep heeft een rozenpagina voor Rie gemaakt. Kijk hier eens, ze zijn prachtig.maandag 7 september 2009

boeken

this is my new book on Brazilian Embroidery, backside and frontside.
as far as I'm concerned its a must have.
dit is mijn nieuwe boek over Braziliaans borduurwerk, voor- en achterkant.
wat mij betreft een absolute aanrader.

some time ago I purchased a punch needle. I still haven't found time to try it. but I did order this book with patterns for punch needle and they look really neat. they'll also be suitable for other types of embellishment.


enige tijd geleden heb ik een punch naald. ik heb nog geen tijd gehad ermee aan de gang te gaan. maar ik heb wel dit boek besteld met patronen voor de punch naald en het ziet er goed uit. de patronen zijn ook bruikbaar voor andere technieken.Jeanne sent me this great book for my birthday. it has patterns in 2 languages and even tho' I have a lot of tatting books this one has new to me patterns that I'll enjoy to make.
Jeanne stuurde me dit mooie boek voor m'n verjaardag. er staan patronen in 2 talen in en al heb ik heel wat frivolité boeken hier staan toch weer patronen in die ik nog niet heb en goed kan gebruiken.
this book was on my wish list for my birthday last month and I got it. it explains about quite a few different way to make needle lace. it doesn't give pattern but I can find those in the antique pattern library online. I try not to go there too often, I tend to get lost there and spend way to much time checking out all those great patterns.


dit boek stond op m'n verlanglijstje voor m'n verjaardag vorige maand en ik heb het gekregen. het geeft uitleg over velerlei soorten naaldkant maar geeft geen patronen. die kan ik hier vinden. ik probeer hier niet te vaak heen te gaan want ik raak gegarandeerd verdwaald en blijf rondneuzen naar mooie patronen, er is zoveel.atcs and Karrin's ff block

recently I bought a lovely book on Brazilian Embroidery (BE). Its filled with great flowers and I want to do them all. Since I'm still working on Karrin's lilac block and there are no lilacs in the book, I picked this butterfly design to start with. Filling an area with herringbone stitches, bullion chain stitches, pistil stitches with 6 wraps that have to lay flat and the double cast on stitch were all new to me. I love the way the bullion chain stitches give a scalloped edge around the wings. I don't have the official BE threads I was supposed to use like Glory and Iris so I used Anchor # 80 throughout.
onlangs heb ik een schitterend book over Braziliaans borduurwerk (BE) gekocht. Het staat vol met prachtige bloemen en ik wil ze allemaal maken. Aangezien ik nog steeds met Karrins seringenblok bezig ben er er staan geen seringen in het boek, heb ik deze vlinder gekozen om mee te beginnen. Het was allemaal nieuw voor me: een vlak vullen met de flanelsteek, de staafknoopjeskettingsteek, spansteken met knoopjes van 6 windingen die nog plat moesten liggen ook en dan nog de steek voor het lijfje waarvan ik de nederlandse naam niet eens kan vinden. de geschulpte rand langs de vlinders dankzij de staafkn.kettingst. vind ik prachtig. Ik heb de officiële BE garens niet dus heb ik Anchor # 80 haakgaren gebruikt.

I have finished these two ATCs. Maureen had stitched an organza ribbon around my fabric page and I loved the look of it. So I tried it on the bird ATC. It looks OK but not as neat as Maureen's work.


Ik heb deze twee ATCs af. Maureen had een organza lint rondom mijn textiel pagina gestikt en ik vond dat er zo mooi uitzien. Dus probeerde ik het om de vogel ATC. Ziet er aardig uit maar niet zo mooi als Maureen's werk.