donderdag 28 januari 2010

received and thank you

this is the adorable ATC I received from Maria Clara through a private swap. Thank you Maria Clara, I love it. Your ATC will go on its way to you asap.
if anyone would like to swap with me, just send me an email.
dit is de enige ATC die ik van Maria Clara heb ontvangen via een privé ruil. als iemand met mij wil ruilen, stuur me een email.

At the fibre fever yahoo group we swap textile pages. We've been doing this for over a year and today I've received my last page in this swap. This one is made by Doreen. My theme was Haiku, a short Japanese poem that I adore. I absolutely love this page and the next picture shows the Haiku which I love as well. Thank you Doreen.
Via de fibre fever yahoo groep ruilen we textiel pagina's. We doen dit nu ruim een jaar en vandaag heb ik m'n laatste pagina van deze ruil ontvangen van Doreen. Ik had voor het thema Haiku gekozen, een kort Japans gedicht dat ik erg mooi vind. Ik vind deze pagina schitterend en de volgende foto laat de Haiku zien die ik ook prachtig vind.Through the textile pages group of the stitchinfingers ning group (see badge at the sideline of this blog) we are swapping arch shaped pages. I've received my first page in this swap and isn't it a gorgeous one!? My theme is Art Nouveau. Chris found her inspiration in work by Klimt, she made me this tree of life. Don't you think its stunning? The back of the page has a pocket and was filled with goodies. I feel totally spoiled. Thank you Chris, I love it all.
Via de textielpagina's groep van de stitchinfingers ninggroep (zie logo/link in de zijkolom van m'n blog) ruilen we boogvormige pagina's. Dit is de eerste pagina die ik ontvang via deze ruil en is ie niet schitterend!? Mijn thema is Jugendstil. Chris vond haar inspiratie in het werk van Klimt en maakte voor mij deze levensboom. Ik ben er zo blij mee. De achterkant van deze pagina bevat een vakje met daarin allemaal extra's. Ik ben verwend.
atc and bjp

This is the lovely ATC I received from my friend Sandra.
Dit is de prachtige ATC die ik van mijn vriendin Sandra kreeg.

I've finished the front part of my bead journal page for January. I will leave the scrim sticking out. I used 7 colors of green small beads plus purple and pale yellow, green and pale yellow faceted beads and brown wooden beads. 2 types of knitting yarn: one fuzzy and one a knitted tube. hand dyed cotton background, stamped fly fungus in Art Nouveau style and painted cotton scrim. 2 colors of embroidery floss and an owl charm.
Ik heb de voorkant af van m'n kralen journaaltje voor januari. Ik laat het lapje gaasdoek onderaan uitsteken. Ik heb 7 kleuren groen van de kleine kraaltjes gebruikt plus paarse en licht gele. verder groene en lichtgele facetkraaltjes en bruine houten kraaltjes. een harig en gebreid breigaren. handgeverfde katoen als achtergrond, een stempel van een Jugendstil paddestoel en geverfd kaasdoek. verder nog 2 kleuren borduurgaren en een hangertje van een uil.

woensdag 27 januari 2010

snowdyeing

Last Sunday I had my first ever play with snow dyeing and it was fun and messy.
This is a piece dyed with dark purple.
Afgelopen zondag heb ik voor het eerst met sneeuw geverfd en het was leuk en een bende.
Dit is een lap die ik heb geverfd met donkerpaars.

All fabrics together dyed with dark purple: white cotton, unbleached cotton and cotton scrim.
Al de stoffen geverfd met donkerpaars: pitjeskatoen, witte katoen en zeer losgeweven katoen.

All cotton dyed with brown roze # 126 Jacquard: white cotton, unbleached cotton, cotton scrim and cotton chenille yarn.
Alle katoen geverfd met brown roze nr 126 van Jacquard: witte katoen, pitjeskatoen, zeer losgeweven katoen en katoenen chenille garen.

All cotton dyed with onyx by Dreamline, now Stoftotverven: unbleached cotton, white cotton, cotton scrim and cotton chenille yarn.
Alle katoen geverfd met onyx van Dreamline, nu stoftotverven: pitjeskatoen, witte katoen, zeer losgeweven katoen (ook van stoftotverven) en katoenen chenille garen (idem).

Real black. With eyes.
Echt zwart, met ogen.

dinsdag 19 januari 2010

diploma

Jose got her diploma yesterday. Here she's checking before signing.
Jose kreeg gister haar diploma. Hier controleert ze voordat ze tekent.

Family portrait. Left to right:
mom, SIL Sandra with her son Thijmen, Abdul (Jose's boyfriend), Jose, dad, me brother Peter and his daughter Merel.
Jose didn't know all the family would be there and she was astonished but also very happy.

Familieportret. Van links naar rechts:
mama, schoonzus Sandra met haar zoon Thijmen, Abdul (Jose's vriend), Jose, papa, ikke, broer Peter en zijn dochter Merel.
Jose wist niet dat de hele familie er zou zijn en ze was stomverbaasd maar wel heel blij.

maandag 18 januari 2010

getting started with the bjp

I've decided on working on 8" pages for my bead journal project.
I will use Art Nouveau pictures as a focal point.
Here I started with hand dyed fabric and a stamp I cut. Using Setacolor opaque paint in the color shimmer pearl. Cotton scrim for the woodfloor. Eyelash yarn for portraying growth on the woodfloor.
Voor m'n kralen journaal project heb ik besloten journaaltjes te maken van 20 x 20 cm.
Ik ga Jugendstil afbeeldingen gebruiken als centraal thema.
Hier ben ik begonnen met een handgeverfd lapje en een stempel die ik zelf heb gesneden. Ik gebruik Setacolor opaak in de kleur parelmoer parel. Katoenen scrim als bosbodem en harig garen om plantjes uit te beelden.

The toadstool has been stamped, but didn't come through well enough (I'm impatient, I should've made a test print) so I painted the toadstool until it looked like I wanted it to.
I painted the coton scrim with Deka silk. I put some of the eyelash yarn onto the scrim and used a brown knitted ribbon as a branch of some sort. It is starting to look attractive to work on.
De paddestoel is gestempeld maar kwam niet goed over (ik ben ongeduldig, ik had een test stempel moeten maken) dus heb ik de vorm verder ingeverfd tot ie naar m'n zin was. Ik heb de katoenen scrim geverfd met Deka silk. Vervolgens heb ik was franjegaren op de scrim gelegd en een stukje bruin lint-breigaren als takje van de een of andere plant. zoals het eruit ziet nu heb ik er helemaal zin in om aan te werken.

Cannot start working on it right now. This afternoon my daughter will get her diploma and I want to be there when she gets it. I'm proud of her!
Ik kan er nu nog niet aan gaan werken. Vanmiddag is de diploma uitreiking en ik wil erbij zijn als Jose haar diploma krijg. Ik ben zo trost op haar!

zondag 17 januari 2010

een warme jas voor een boom in de Hortus


Help mee een boom in te breien in de Hortus in
Leiden!
Wij hebben heel veel gebreide lapjes nodig om
een boom helemaal in te pakken in de Hortus!
Vanaf 23 januari worden tassen met wol en
instructies uitgedeeld in de Hortus Botanicus
in Leiden (Wij vragen hier een borg van €
5,00 voor, die uiteraard teruggegeven wordt
bij het inleveren van het breiwerk.). Wij breien thuis en een aantal keer komen
wij in het café van de Hortus bij elkaar om gezellig samen te breien en de
breiwerkjes te bewonderen. Inleveren van de lapjes kan weer bij de Hortus. In
week 11 worden de lappen aan elkaar gezet en om de boom vastgemaakt.
Tijdens de Textiel Festival 24 maart- 28 maart is de ingebreide boom te
bewonderen.
Breien in de Hortus:
 Zaterdag 23 januari 14:00 – 16:00 (start project)
 Zondag 7 februari 14:00-16:00
 Zaterdag 6 maart 14:00-16:00
 Zondag 14 maart 14:00-16:00 (Laatste inleverdag!)
Voor meer info kijk op www.hortus.leidenuniv.nl of www.nordicwool.nl

zaterdag 16 januari 2010

a quilt block and an atc


One of the members of our Fibermail group has lost her husband unexpectedly.
We want to give her a comfort quilt, so each has to make a patchwork block for her.
This is what I made for her. And this is my inspiration.
Een van de leden van onze Fibermail groep heeft onverwacht haar man verloren.
We willen haar een troostdeken geven, dus ieder van ons maakt een blok voor haar.
Dit is wat ik voor haar heb gemaakt. En dit is mijn inspiratie.

Each month I swap an ATC at the TACT group of StitchinFingers. The January theme is 10. This is the ATC I've received from Dianne Nunn from Australia. I love this gorgeous ATC. And my fingers are itching to try the spiderweb roses with perl yarn in stead of the silk ribbon I'm used to do it with. The swap group has a blog. Take a look to see the swapped ATCs.
Iedere maand ruil ik een ATC in de TACT groep van StitchinFingers. Het januari thema is 10. Dit is de ATC die ik heb ontvangen van Dianne Nunn uit Australië. Ik vind dit een prachtige ATC. En mijn vingers jeuken om die spinnewebrozen uit te proberen met perlé garen in plaats van het gebruikelijke zijdelint. Deze ruilgroep heeft een blog. Kijk hier naar de geruilde ATCs.

donderdag 14 januari 2010

fun mail

Today I received these two beauties in the mail. Both are from Helga.
The first is a fiber book page. On the back this Haiku:
Schnee fällt, weisse Welt,
Weiter im bunten Reigen
Das Leben ist schön.
Vandaag heb ik deze twee schoonheden ontvangen met de post.
Beiden zijn van Helga. De eerste is een textiel pagina.
Op de achterkant een Haiku in 't Duits. Zie hierboven.

And this is a gorgeous AA. dd is trying to get her hands on it. she loves it, but alas for her, so do I. On the back: Friendship is a treasure for life.
En dit is een prachtige AA. m'n dochter probeert 'm me afhandig te maken; ze vind 'm prachtig, maar helaas voor haar - dat vindt ik ook. Op de achterkant: Vriendschap is een schat voor het leven.

Thanks Helga, I love them both.
Dank je Helga, ik vind ze beiden mooi.

woensdag 13 januari 2010

AAs voor Marijke S


Today it was Marijke's turn to receive AAs at Tegendraads. She'd given us a little poem about the sea for inspiration. This is the AA I made. Look for the other 10 AAs at our blog.

Vandaag was de beurt aan Marijke om AAs te ontvangen bij Tegendraads. We hadden allemaal een gedichtje ontvangen ter inspiratie. Dit is de AA die ik heb gemaakt en kijk op ons blog voor de andere 10 AAs.

ik zie de zee

de zee ziet mij

dag zee

hoe gaat het?

ik eb, zegt de zee

wat heb je?, zeg ik

ik heb eb

doet dat zeer?

nee, zegt de zee

een zee heeft geen zeer

Frank Eerhart

maandag 11 januari 2010

updates

I have a lot to show you. First, I have received my surprise fabric back home. This is a fun rr where you send in a piece of fabric, I chose to send in a hand dyed piece in mottled green, and 5 ladies have worked on it. In another post later this week I will show you the steps one by one. I'm very happy with the result. My only request was a nature scene and I got it. I always love flowers.

Ik heb veel om te laten zien. Allereerst heb ik ik m'n verrassingslap weer thuis gekregen. Dit is een leuke estafette, waarbij je een lap stof opstuurt, ik had gekozen voor een zelf geverfde onregelmatig groene lap, en 5 dames hebben er vervolgens aan gewerkt. In een volgende post later deze week zal ik de verschillende stappen laten zien die tot dit kunststuk hebben geleid. Ik ben erg blij met het resultaat. Mijn enige verzoek was een natuurscene en die heb ik gekregen. Ik houd erg van bloemen.I've put my chair in front of the gas heater because of the icy weather. Our 2 cats decided to make peace and share this chair, all day and every day.
Ik heb m'n stoel recht voor de gashaard gezet vanwege het ijzige weer. Onze 2 katten hebben vrede gesloten en delen deze stoel nu, dag in dag uit.Last month Aty was the lucky one to receive AAs at Tegendraads. Her theme was leaves. I was ill so she didn't get her AA from me. This is what I've made for her. I'll give it to her tomorrow. The background fabric is a parfait dyed piece of cotton. I layered bronze, yellow and blue-ish green organza on top of the fabric. Drew the pattern on a piece of soluvlies and put that on top. Stitched the lines with viscose yarn. Melted the sheers along the outlines with my soldering iron and removed the excess sheers. Finally added purple beads.

Vorige maand was Aty de gelukkig die AAs kreeg bij Tegendraads. Haar thema was bladeren. Ik was ziek dus kreeg ze er geen van mij. Dit is wat ik voor haar heb gemaakt. Ik zal het haar morgen geven. Ondergrond is een parfait geverfd stuk katoen. Daarop heb ik bronskleurige, gele en blauwgroene organza gelegd. Daarop weer een stukje soluvlies met daarop getekend het patroon. Alles 2 x doorgestikt met viscose garen. Vervolgens de contouren weggebrand met de soldeerbout en als laatste de kraaltjes opgenaaid.


AA for Janny. All stitched from hand dyes. On the back: What's in a name? That which we call a rose By any other name would smell as sweet. William Shakespeare.

AA voor Janny. Helemaal genaaid van handgeverfde katoen.


AA for Margreet. Also done with hand dyes. Quote: The song of the rose is heard with the nose. Rain Bojangles.

AA voor Margreet. Ook gemaakt met handgeverfd katoen. Quote: het lied van de roos wordt gehoord met de neus. Rain Bojangles.


I have a stencil with feathers from Gill Stewart. I love how they turn out when I stencil the feathers onto synthetic felt and after drying distort them with the heatgun. To me they look like fern leaves.

Ik heb een sjabloon met veren van Gill Stewart. Ik hou van het resultaat als ik de veren op synthetisch vilt sjabloneer en na drogen het vilt met de heatgun bewerk. Dan zien ze er voor mij uit als varenbladeren.


Textile page received from Helinä through the swap on fibre fever. My theme is Haiku. I love the page. I find it very, very hard to portray water. Helinä did it in a gorgeous way. Also the velvet borders make this picture look very special.

Textielpagina ontvangen van Helinä via de ruil van fibre fever. Mijn thema is de Haiku. Ik vind de pagina prachtig. Ik vind het o zo moeilijk om water uit te beelden. Helinä heeft dat schitterend gedaan. Verder maken de fluwelen randen het geheel helemaal áf.


The backside with the Haiku.

Achterkant met de Haiku.


My fibre page for Ati. Her theme is cottage garden. I love the theme but its not my best fibre page I'm afraid.

Mijn textielpagina voor Ati. Haar thema is cottage tuin. Ik vind het een leuk thema maar het is bepaald niet m'n beste textielpagina geworden vrees ik.


This is the ATC I made for Sheila's birthday for the bd swap.

Dit is de ATC die ik voor Sheila's verjaardag heb gemaakt vanwege de verjaardagsruil.

zondag 3 januari 2010

finished some atcs and fibre pages

After my last post things didn't really improve healthwise. I'm still not back to normal, but I've finally started to do some stitching again. That feels so good.
I've made 2 ATCs but I'm showing only one. This one is for the textile ATC swap on the stitchin'fingers ninggroup. January's theme is 10, because of the new year: 2010. First I was stumped by the theme, but these lovely little white flowers were the answer. I'm pleased with the result. The second ATC is for the atc birthday swap. I will show that ATC after Sheila's bd.
Na m'n laatste post ging het nog niet beter met m'n gezondheid. Het is nog steeds niet wat het wezen moet, maar ik ben eindelijk weer bezig met handwerken. Dat voelt zo goed.
Ik heb 2 textiel ATCs gemaakt maar ik laat er maar eentje zien. Deze is voor de textiel ATC ruil van de stitchin'fingers ning groep. Het thema voor januari is 10, vanwege het nieuwe jaar: 2010. Eerst wist ik niet wat ik met het thema aan moest, maar de kleine witte bloemetjes brachten uitkomst. Ik ben blij met het resultaat. De tweede ATC is voor de ATC verjaardagsruil. Ik zal de ATC laten zien na de verjaardag van Sheila.

This is a bookpage made for Wilma. Her theme is France. I used fabric that's typical for the Provence and embroidered some motifs. I hope she likes it.
Dit is een textielpagina voor Wilma. Haar thema is Frankrijk. Ik heb Provençaalse stof gebruikt en wat motieven geborduurd. Ik hoop dat ze 't mooi vindt.

Another book page. Theme: with a song in my heart. For: Margreet. I chose to portray the lovely Bette Midler song the Rose. I hope she likes it, I'm quite happy with the result.
Nog een textielpagina. Thema: met een lied in mijn hart. Voor: Margreet. Ik heb ervoor gekozen het prachtige nr van Bette Midler uit te beelden, the Rose. Ik hoop dat ze het mooi vind, ik ben echt tevreden met het resultaat.

some say love, it is a river
that drowns the tender reed
some say love, it is a razor
that leaves your soul to bleed
some say love, it is a hunger
an endless aching need
I say love, it is a flower
and you it's only seed

it's the heart, afraid of breaking
that never learns to dance
it's the dream, afraid of waking
that never takes a chance
it's the one who won't be taken
who cannot seem to give
and the soul, afraid of dyin'
that never learns to live

when the night has been too lonely
and the road has been too long
and you think that love is only
for the lucky and the strong
just remember in the winter
far beneath the bitter snows
lies the seed, that with the sun's love
in the spring becomes The Rose

I think I forgot to show you the full picture of the AA I made for Helinä. This is it.
Ik denk dat ik vergeten ben de complete foto van de AA voor Helinä te laten zien, dit is 'm.