vrijdag 30 juli 2010

received

During the past week I've received 1 AA and 3 bookpages in the mail.
First came this AA from Peggy. Lovely bright colors give the feel of summer.
Gedurende de afgelopen week heb ik 1 AA en 3 boekpagina's in de post ontvangen.
De eerste was deze AA van Peggy. Vrolijke, heldere kleuren geven een zomers gevoel.

This is the back of the page with a quote I totally agree with.
Dit is de achterkant met een aanhaling waar ik het helemaal mee eens ben:
"Ik ben een idealist. Ik weet niet waar ik heen ga maar ik ben onderweg" C. Sandburg

Fabric page made by Helinä for a swap through the fibre-fever group. I've asked for the theme of autumn. Isn't it a gorgeous page?
Textielpagina gemaakt door Helinä voor een swap van de fibre-fever groep. Ik heb gekozen voor het thema herfst. Is dit geen prachtige pagina?

Next are 2 arched fabric pages. For this swap I asked for Art Nouveau.
This first page is made by Mandy. Behind the sheer top layer you can see a patterned fabric that changes when you move the page. It totally captures the Art Nouveau style. I love it.
Hier volgen twee textielpagina's met een ronde top. Voor deze ruil heb ik gevraagd om Jugendstil. De eerste pagina is gemaakt door Mandy. Achter de toplaag van organza kun je een stof met print zien, die verandert door de pagina te bewegen. Deze pagina is helemaal Jugendstil en ik vind 'm prachtig.

This is the back side of the page above. More Art Nouveau, in a different technique. Also lovely done.
Dit is de achterkant van de pagina hierboven. Nog meer Jugendstil, maar in een andere techniek. Ook heel mooi gedaan.

Here we see Ann's page. This is a lovely page with a lot of texture in only 2 colors. The picture doesn't do it justice. My scanner isn't working and I couldn't get a proper photo from the page.
Also this one captures the Art Nouveau style very well. I love it.
Hier zien we de pagina die Ann heeft gemaakt. Een mooie pagina met veel reliëf in slechts 2 kleuren. In 't echt is ie veel mooier. M'n scanner heeft er de brui aan gegeven en het lukte niet om er een goede foto van te maken. Ook dit is een mooi voorbeeld van Jugendstil en ik vind 'm prachtig.

Also this backside looks lovely.
Ook deze achterkant ziet er mooi uit.
Thank you to every one who send me their lovely artwork. I'm very happy with it all.
Bedankt iedereen die mij een mooi kunstwerk stuurde. Ik ben er heel blij mee.

some picturesdinsdag 27 juli 2010

witte stola

When I realized I didn't have a proper summer stole, by which a mean a nice, lacy white one, I rushed to the shop, bought a pile of white skeins and tried to make one up myself. When that didn't go as planned I went to my favorite site for stole patters. If you're a knitter you might like to take a look, but you'll be stuck there for a while, for there are many different patterns. Below are pictures of the finished stole that Jose is showing here for you. I'm very happy with the result. And it was a lovely pattern to knit.
Opeens realiseerde ik me dat ik geen fatsoenlijke zomer stola had, ik bedoel daarmee een wit kanten stola. Ik heb meteen een stapel bollen wit garen ingeslagen en geprobeerd er eentje te verzinnen. Dat lukte deze keer lukte dan niet lekker dus ben ik eens gaan rondkijken op m'n favoriete site met stola patronen. Als je een breister bent is dit een leuke site om te bekijken, maar dat gaat je tijd kosten want er staat heel veel moois op. Hieronder foto's van de witte zomerstola, geshowd door Jose. Ik heb heel blij met het resultaat. En het was een heerlijk patroon om te breien.Abdul & Jose

zondag 25 juli 2010

Arlene's stumpwork block


This is Arlene's block after I finished working on it. The theme is stumpwork and Arlene didn't ask for anything specific. At the above picture you see the BE seam I did using DMC floss for the vine and leaves and # 80 crochet cotton by Anchor and DMC. Below is the picture of the block after all my additions.
Dit is Arlene's blok nadat ik eraan heb gewerkt. Het thema is stumpwork (reliëfwerk?). Arlene heeft geen extra wensen. De afbeelding hierboven laat het borduurwerk in BE op de zoom zien. Ik heb voor het groen DMC splijtgaren gebruikt. Voor de rest katoenen haakgaren # 80 van zowel Anchor als DMC. Hieronder het blok na al mijn toevoegingen.

Stumpwork heart with a lace edging and a white bug on top.
Stumpwork hart met kanten rand en een witte kever erop.

Art Nouveau flower with one wired detached petal. I meant to add a hummingbird underneath, but failed to work it out properly. Gerry is a pro in these things so hopefully she likes to do it. I also added a blue lace butterfly (received through a swap) and I embroidered the white late with double cast on stitches.
Jugendstil bloem waarvan 1 bloemblad apart is gemaakt met metaaldraad in de rand verwerkt. Daardoor kan het blaadje in de gewenste stand worden gebogen. Ik wilde een kolibri onder de bloem maken, maar kreeg het niet voor elkaar. Hopelijk wil Gerry dat doen, zij kan dat prachtig. Ik heb ook de blauwe kanten vlinder toegevoegd (ontvangen via een ruil) en ik heb op het witte kant geborduurd.

Crocheted blue basket filled with flowers. The centerpiece of this is the ornament with 3 small roses and leaves in fimoclay. Its a bought item. Maybe the twig with white flowers on the left hand is a bit overdone, but the flowers can me removed or altered when Arlene's prefers.
Gehaakt blauw mandje gevuld met bloemen. Het centrale ornament laat 3 roosjes met blaadjes van fimoklei zien, gekocht. Misschien is de tak met witte bloemen aan de linkerkant wat te zwaar geworden, maar de bloemen kunnen weggehaald of uitgedund worden als Arlene dat wil.