donderdag 31 maart 2011

tie dye experiments

silk 28 x28 cm stitched spiral pulled thight as a resist dyed with rhodoniet marbles tied with rubber bands in cotton. bottom side in a layer of rhodoniet (red) top side dyed with opaliet (yellow) fabric folded, half circles stitched and tied thightly. dyed with beriet (very dark brown) fabric scrunched into a ball, dipped into dye (rhodoniet) for only 2 seconds.

dinsdag 29 maart 2011

BOM

I'm following the Henriëtta Whiskers BOM. It took a while to collect the right fabrics, but now I've put together a selection that I like very much. Here are the first 3 blocks. I will do the embroidery and embellishments later on. Ik volg de Henriëtta Whiskers BOM. Het duurde even eer ik de juiste stoffen had verzameld, maar nu heb een set die ik erg mooi vind. Hier zijn de eerste 3 blokken. Het borduurwerk en andere versiering doe ik later.


van alles wat

this is the AA I made for Aty for the Tegendraads swap dit is de AA die ik voor Aty heb gemaakt voor de Tegendraads ruil the layout het ontwerp Kayleigh (dachshound) is visiting Kayleigh (tekkel) is op bezoek spring lente


skimmia

zondag 27 maart 2011

happy birthday Shell

Today is Shell's birthday. So here are my bunny Lola and guineapig Puck to wish her a happy birthday. You're a great friend.

zaterdag 19 maart 2011

how to use lace to make a stamp

here is a motif that I cut out of a piece of lace curtain.
hier is een motief dat ik uit een stuk vitrage heb geknipt.

I asked my dad to saw a piece of wood in the shape of the motif.
ik vroeg mijn vader een stuk hout uit te zagen in de vorm van het motief.

I glued the motif onto the wood with carpet tape.
ik plakte het motief met tapijttape op het hout.

I applied 3 layers of gesso, making sure not to fill the lower parts with the paint.
ik heb 3 lagen gesso aangebracht en er goed op gelet het reliëf te bewaren.

here's my first try. I'd laid my fabric on a hard background. I will have to make a second print with fabric on a towel or something like that. that'll make the motif show up better. still I like it the way it turned out.
hier is m'n eerste afdruk. de stof lag op een harde ondergrond. ik ga nog een afdruk maken, maar dan leg ik de stof op een handdoek of zo. dan zal het motief beter afdrukken. evengoed ben ik tevreden met de afdruk.

Casper and Minoes sharing a chair.
Casper en Minoes samen in een stoel.

Casper

Minoes

zaterdag 12 maart 2011

Beatles


At the ATC group of stitchinfingers we had a swap with the theme "song".
Anne made this ATC for me: A ticket to ride by the Beatles. The back of this ATC has a pocket that holds the ticket. I love this ATC, what a clever idea! Thank you Anne.
De ATC groep van stitchinfingers had een ruil met als thema "lied".
Anne heeft deze ATC voor mij gemaakt: A ticket to ride van de Beatles. Aan de achterkant van deze ATC zit een vakje met daarin het kaartje. Wat een leuke ATC, zo origineel.

I'm participating in the fabric pages swap at Fibre Fever. I'm finishing the last pages. This one is for Helinä. She chose a Beatles theme. Tineke, one of the members of my knitting group, gave me the information I needed to make this page. She sent me the Chinese characters of the original text by Laotse. I painted these characters in reverse with transferpaint and ironed them onto satin. This text inspired the Beatles to write the song "inner light". With a title like that I wanted to create transparency. Below you can see the layers that make this page. I hope Helinä likes the result.Voor de textielpaginaruil van Fibre Fever moest ik een pagina voor Helinä maken met het thema Beatles. Ik ben geen Beatles fan en vond het moeilijk hier een pagina voor te maken. Tineke, die bij dezelfde breigroep zit als ik, bracht uitkomst. Ze stuurde mijn een pagina met Chinese karakters, dit is de originele tekst van Laotse, die de Beatles inspireerde tot het schrijven van het nummer "inner light". Met zo'n titel wilde ik iets transparants maken. Hierboven de 4 laagjes die samen de pagina vormen. Ik heb de karakters in spiegelschrift overgeschilderd met transferverf en toen op satijn gestreken. Ik hoop dat Helinä de pagina mooi vindt.

zaterdag 5 maart 2011

complex cloth voor Tegendraads

At our Tegendraads 1 group we're doing a complex cloth. Every month Barbara announces a technique that we have to use on our cloth. Here's the fabric I started out with. Its cotton painted with Procion.
Met onze Tegendraads 1 groep maken we een complex cloth. Iedere maand geeft Barbara een nieuwe techniek die we op onze lap moeten gebruiken. Hieronder de beginlap, een met Procion geverfde katoen.

First technique was stenciling. I've used a stencil I've found at the V&D. I stenciled with black pearl fabric paint.
De eerste techniek was sjabloneren. Ik heb een sjabloon gebruikt dat ik onlangs bij V&D heb gevonden. Ik heb zwartparelmoer textielverf gebruikt.

Next technique was stamping. I used the foam stamps that dd gave me some years ago. They are flowery and curly and right up my alley.
De volgende techniek was stempelen. Ik heb schuimstempels gebruikt die ik enige jaren geleden van m'n dochter kreeg. Ze zijn bloemig en krullerig en precies mijn smaak.

I mixed all paint with white opaque paint by Trapsuutjies because they were transparent.
Still the orange didn't show up very well because it doesn't have enough contrast with the background. I solved this by putting a small dark red line around the orange shapes. Not perfect, but better.
Ik heb alle verf gemengd met opaak wit van Trapsuutjies omdat ze transparant waren. Evengoed toont het oranje niet omdat het niet genoeg contrasteert met de achtergrond. Ik heb dit opgelost door een fijn donkerrood lijntje rondom alle oranje vormen te tekenen. Niet perfect maar wel beter.

Close-ups of the female shapes.
Close-ups van de vrouwfiguren.

Minoes

Casper

Leiden and bare trees
donderdag 3 maart 2011

AA voor Daniëlle


Daniëlle in Tegendraads 2 asked for AAs with the theme "Freedom". This is the AA I've made for her. On the back I've written "Free as a bird" and "Freedom's just another word for nothing left to loose" a Janis Joplin quote. For more AAs with this theme click here.
I started with a base of synthetic damast. I ironed on this bamboo drawing made with transfer crayons. The bird is made from a turquoise glittery fabric with 2 layers of organza on top. On the top layer I drew the bird. I machine stitched the drawn lines using variegated yarn. I removed the excess organza and glitter fabric with the soldering iron. I covered the whole piece. Hand quilted the leaves and bird. Some leaves are not quilted which gives them a more distant look. I finished everything off with transparent ochre beads.
Daniëlle in Tegendraads 2 vroeg om AAs met het thema Vrijheid. Dit is de AA die ik voor dit thema heb gemaakt. Op de achterkant heb ik geschreven: zo vrij als een vogel en een quote van Janis Joplin. Voor meer AAs met dit thema klik hier.
De basis is een synthetische damast. Ik heb er de afbeelding met bamboebladeren opgestreken. De afbeelding was gemaakt met transfer krijtjes. De vogel is gemaakt van turkoois glitterstof met daarop twee laagjes organza. Op de bovenste laag is het vogeltje getekend dat ik vervolgens op de machine heb doorgestikt met gemêleerd garen. Dan weer het teveel aan organza en glitterstof verwijderd met de soldeerbout. Daarna heb ik het geheel bedekt met organza en de vogel en bamboe met de hand gequilt. Sommige blaadjes zijn niet gequilt waardoor ze wat verder weg lijken. Ik heb het geheel afgewerkt met transparante okerkleurige kraaltjes.

dinsdag 1 maart 2011

fabric page and slow cloth


This is the fabric page made by Gayle for the story of the traveling pages swap. She got her inspiration from Louis Comfort Tiffany, a major American Art Nouveau artist. I love his work and I love Gayle's interpretation. Thank you Gayle. Below the card Gayle sent with the page.
Dit is de textielpagina gemaakt door Gayle voor de story of the traveling pages ruil. Ze vond inspiratie bij Louis Comfort Tiffany, een groot Amerikaans Jugendstil artiest. Ik houd van zijn werk en ik vind de interpretatie van Gayle prachtig. Dank je Gayle. Hieronder de kaart die Gayle heeft meegestuurd met de pagina.

There has been slow progress on my slow cloth. Right now its too painfull to stitch on because I have a tennis elbow. Lots of things have become forbidden to do, alas.
Mijn werk aan de slow cloth gaat langzaam. Momenteel is het te pijnlijk om eraan te werken omdat ik een tennisarm heb. Veel dingen zijn verboden om te doen, helaas.