woensdag 22 augustus 2012

verjaardag deel 2/birthday part 2

I received this wonderful book by Lisa Kerpoe. Its all about resists you can buy at the grocery store. I want to try them all. You have to check out her blog, the results she gets are gorgeous.
Ik heb dit mooie boek van Lisa Kerpoe gekregen. Het gaat allemaal over het bedekken van gedeelten van je stof voor het verven. Ze gebruikt allemaal materialen die je gewoon kunt kopen bij de supermarkt. Ik wil ze allemaal uitproberen. KIjk eens op haar blog, ze laat prachtige resultaten zien.
I love the books by Terry Pratchett and I think this is my favorite. If you want a good laugh, read it.
Ik ben gek op de boeken van Terry Pratchett en dit is zo'n beetje m'n favoriet. Als je eens lekker wilt lachen, lees dan deze.
A set to dye yarn. Tonny has already dyed a lot of yarn, click here to see the colorful and very useful results,
Een set om garen te verven. Tonny heeft al een hoeveelheid garen geverfd, klik hier om het kleurrijke en o zo bruikbare resultaat te zien.
Lavender vinegar, sounds yummy/ lavendelazijn, klinkt heerlijk.
4 generations picture in a frame. I keep this next to my bed. The first thing I see in the morning and the last thing before I go to sleep.
4 generatiefoto in een lijstje. Ik heb dit op m'n nachtkastje. Het is het eerste wat is 's ochtends zie en het laatste voor ik ga slapen.

maandag 13 augustus 2012

verjaardagen deel 1/birthdays part 1

Jose and I have our birthdays close together so we celebrated them the same day. We celebrated at my parents and the weather was terrific. We spent most of the time in the garden. Our family is small and loving. I couldn't wish for any better siblings. At these pictures you see my parents, my brother with his family, my daughter and her family and my dear friend Tonny.
Jose en ik hebben onze verjaardagen vlak na elkaar, dus hebben we ze tegelijk gevierd. Dat hebben we gedaan bij m'n ouders en het weer was heerlijk. We hebben de meeste tijd in de tuin doorgebracht. Onze familie is klein en liefdevol. Ik had het niet beter kunnen treffen. Op deze foto's zie je mijn ouders, mijn broer met z'n gezin, m'n dochter en haar gezin en mijn goede vriendin Tonny.

maandag 6 augustus 2012

nog 2 AAs

2 more tops for AAs. appliquéd organza, stitched with variegated yarn and burned away outside the stitching lines using the soldering iron.
nog 2 topjes voor AAs. geappliceerde organza, genaaid met gemêleerd garen en buiten de stiksels weggebrand met de soldeerbout.

zaterdag 4 augustus 2012

what I'm working on/ wat ik aan 't maken ben

I've fallen behind making AAs for 3 groups, fibermail and tegendraads 1 + 2. this has happened because of the birth of my first granddaughter and the remodeling of our home. my daughter and her family lives with me and we've changed rooms because they needed a bigger bedroom. so now I have to hide my stash into a much smaller room. dd has painted the room yellow on my request. dsil and db have made shelves all around in my room. I've crocheted a net curtain for the window. now we're working on fitting everything into that small room. in the meantime I'm staying with my parents. since I've finally found back my soldering iron and felt stash I'm making these AA-tops. its really fun to make. the cutting with the soldering iron actually takes more time than the stitching which goes rather fast.
Ik ben achter geraakt met het maken van AAs voor 3 groepen, fibermail en tegendraads 1 + 2. dit komt door de geboorte van mijn eerste kleindochter en het herinrichten van onze flat. mijn dochter en haar gezin wonen bij mij en we hebben van kamer geruild omdat zij nu een grotere kamer nodig hebben. dus moet ik mijn voorraad in een veel kleiner kamertje verbergen. dochter heeft m'n kamertje geel geverfd op mijn verzoek. schoonzoon en mijn  broer hebben rondom planken in 't kamertje gemaakt. en ik heb een gordijn gehaakt. nu zijn we bezig alles in het kamertje te passen. in de tussentijd logeer ik bij m'n ouders. omdat ik eindelijk m'n soldeerbout en viltvoorraad heb teruggevonden ben ik deze AAtopjes aan 't maken. ze zijn leuk om te doen. het snijden met de soldeerbout neemt meer tijd dan het stikken op de machine, dat gaat eigenlijk best snel.
purple/turquoise/pink|paars/turkoois/roze
Japan theme/thema Japan
felt birdies waiting for embroidery/vilten vogeltjes wachten op borduursel