zondag 23 september 2012

AA voor Tonny

This is the AA I made for Tonny. Her theme was Keith Haring.
I chose to make the tree of life for her.
Hand dyed cottons, lamé and organza's.
Dit is de AA die ik heb gemaakt voor Tonny. Haar thema was Keith Haring.
Ik heb de levensboom voor haar gemaakt.
Handgeverfde katoentjes, lamé en organza's.

zondag 9 september 2012

vrijdag 7 september 2012

borduurtje is klaar/embroidery is finished

Brazilian embroidery/braziliaans borduurwerk

shibori

Quite some time ago I showed you the results of my shibori dyeing. Well, there was one piece of fabric that I folded into a triangle. My dad made 2 pieces of wood with screws to press this folded fabric between. I put the whole in a bucket with SA solution and ..... forgot all about it. When I looked at it again after weeks the water was dark brown. The dye stock was still waiting in some corner. So I took the old greenish blue, dark red and dark yellow. I poured one color onto one side of the triangle, second color onto the second side and so on. Tucked everything away in a plastic baggy and ... forgot it, again.
After days I searched for the baggy and without much expectation started rinsing. Now look at this beauty that emerged! I love this fabric. I love the colors and the pattern. But I have no clue what to do with it. Suggestions?
Geruime tijd geleden heb ik de resultaten van m'n shibori verfwerk laten zien. Tja, er was nog een stuk stof dat ik in een driehoek had gevouwen. M'n vader heeft 2 plankjes met schroeven gemaakt waar ik de driehoek tussen kon klemmen. Het geheel heb ik in een emmer met sodaoplossing gezet. En toen ben ik 't verder vergeten. Na een paar weken zag ik dat 't water donkerbruin was. De verfoplossing stond nog ergens in een hoekje. Ik zette het blauwgroen, donkerrood en donkergeel klaar. Over iedere zijde van de driehoek goot ik een andere kleur. Vervolgens ging dit allemaal in een plastik zak om 't daarna weer te vergeten. Na een paar dagen ben ik op zoek gegaan naar het zakje en ben de stof gaan spoelen zonder hoop op een aardig resultaat. Moet je nu eens kijken wat voor moois er tevoorschijn is gekomen! Ik vind deze stof prachtig. De kleuren. Het motief. Maar ik heb geen idee wat ik er verder mee aan moet. Ideëen?

donderdag 6 september 2012

AAs voor fibermail 2

The 4 AAs are finished and sent to their new homes. These were the last 4 I made for a swap of Fibermail.
I'm showing the finished fronts plus the backs with a quote and some info.
De 4 AAs zijn af en verstuurd naar hun nieuwe thuis. Dit waren de laatste 4 die ik heb gemaakt voor een ruil van Fibermail. Hier laat ik ze zien met de voorkanten afgewerkt en een quote en wat info op de achterkant.
quote: who ever said that money doesn't make you happy didn't know where to shop/Bo Derek

AAs voor fibermail 1

quote: follow the magic in your heart, its the inspiration for your life
quote: wonderen gebeuren voor hen die durven te geloven in de schoonheid van hun dromen
All 4 AAs were made with the same technique. Copy your drawing/design onto soluvlies (water-soluble fleece). Take a piece of (hand dyed) cotton. Layer synthetic transparent fabrics like organza on top so that you see little to no background fabric shining through. Pin design on top. Stitch the lines of your design with cotton or rayon yarn, stitching each line once is enough. Rinse the soluvlies away and let dry. Use your fine tipped soldering iron to cut away outside all the stitching lines. Don't forget to wear a proper mask. That's all.Alle 4 de AAs zijn gemaakt in dezelfde techniek. Neem je tekening/ontwerp over op soluvlies (wateroplosbaar vlies). Neem (handgeverfde) katoen. Leg er laagjes synthetische transparante stofjes op zoals organza. Zorg ervoor dat je de achtergrondstof nauwelijks tot niet erdoorheen ziet. Speld het ontwerp daarop. Stik alle lijnen van je ontwerp met katoenen of rayongaren, 1 x iedere lijn doorstikken is voldoende. Spoel het vlies goed weg en laat drogen. Met een soldeerbout met spitse punt alles buiten de stiklijnen wegsnijden. Vergeet niet een goed masker te dragen. Dat is alles.

woensdag 5 september 2012

crazy quilt round robin

It has been a long time, but now I'm going to participate in a traditional crazy quilt round robin of the cqint group. The theme is woodlands and forests. I love that. Here is the block I pieced for this.
Het is lang geleden maar nu ga ik weer meedoen met een traditionele crazy quilt estafette van de cqint groep. Het thema is bosland en wouden. Daar ben ik gek op. Hier is 't blok dat ik hiervoor in elkaar heb gezet.
Since I have to wait until half September before this gets started and I got impatient I started a little embroidery at the top in Brazilian embroidery. I often let motifs cross seams because it gives a block more unity.
Aangezien we pas half semptember beginnen en ik ongeduldig werd ben ik zelf vast met wat borduurwerk aan m'n blok begonnen. Dit is Braziliaans borduurwerk. Ik laat geregeld motieven over zomen heen lopen omdat dit het blok meer eenheid geeft.
I'm using 3 shades of yellow and 2 shades of green. All embroidery will be surrounded by the fine greenery and the heart of the center flower will get some embroidery, probably French knots. When all greenery is done I will add tiny French knots all over using only I thread of floss. Don't know yet whether that'll be cotton or rayon for a little shine.
Ik gebruik 3 tinten geel en 2 tinten groen. Al het borduurwerk zal worden omringd door het fijne groen en het hart van de bloem in het middel wordt ook geborduurd, waarschijnlijk in knoopjessteek. Als al het fijne groen is gedaan komen er nog hele kleine knoopjessteekjes tussen van slechts 1 draadje garen. Moet nog beslissen of dat katoen wordt  of rayon  voor de glans.