vrijdag 30 november 2012

uiltje

Ik kwam op Ravelry dit uiltje tegen, met gratis patroon van Jenna Krupar. Ik vind 't een schatje. Hij viel alleen wat kleiner uit dan ik verwachtte. Hij is voor Aisha.
At Ravelry I came across this owl, a free pattern by Jenna Krupar. I think it's too cute. It turned out somewhat smaller than I expected. Aisha has it now.
Aren't they cute? Zijn ze niet schattig?

long time no zentangle

Finally participated in the weekly challenge of the Diva again. #97 is about not using a string. well I find that really easy. the top drawing is my favorite, while my friends and family prefer the purple one.
Eindelijk weer eens gaan zitten voor de wekelijkse uitdaging van de Diva. #97 daagt ons uit om niet eerst een lijn te tekenen en zo het vlak in stukken te verdelen. dat vind ik een leuke en makkelijke uitdaging. mijn favoriet is de bovenste terwijl familie en vriendinnen de paarse mooier vinden.

woensdag 7 november 2012

Tammy's block

This is Tammy's block for the forests and woods round robin. I was the first to work on her block. She wants the block to have a spooky feel and she told me she liked this weeping willow so much. So I added the willow and then some.
Dit is het blok van Tammy voor de bossen en wouden estafette. Ik ben de eerste om aan dit blok te werken. Tammy wil een blok met een wat griezelige uitstraling en ze heeft me verteld dat ze deze treurwilg zo mooi vindt. Dus heb ik de wilg geborduurd en nog wat meer.
I've added 2 mushrooms. Needlelace caps, filled stems, undergrowth a bouclé kntting thread.
Ik heb 2 paddestoelen gemaakt. Naaldkant hoeden, opgevulde stelen, ondergrond een bouclé breigaren.
Here you can see that the caps are open at the bottom.
Hier kun je zien dat de hoeden van onder open zijn.
Raspberries and little red flowers in cast on stitch. Berries are made by covering a pohy bead with small glass beads. A spiderweb in glistering thread adds to the spookiness.
Frambozen en kleine rode bloemen. Frambozen zijn gemaakt van een rosettakraal omhult met kleine glaskralen. Een spinneweb van glinsterend garen verhoogd het griezelgehalte van het blok.
I posted this pic before, but here is the weeping willow, stitched from hand painted perl yarn.
Deze foto heb ik al eerder gepost, maar hier is nog een de treurwilg, geborduurd van handgeverfd garen.
The making of the caps.
Zo worden de hoedjes gemaakt.