zondag 30 juni 2013

af en weggegeven

 Finch, present for my SIL Sandra
Vink, een kadootje voor mijn schoonzus Sandra
 Blue Tit, present for my mom.
Pimpelmees, kadootje voor m'n moeder.
 A garland of owls, present for my niece Merel.
Een slinger van uilen, kadootje voor m'n nicht Merel.

vrijdag 28 juni 2013

some close-ups from previous posts, Aisha and Minoes
 wild wheat
wilde weit


 thrush/lijster
sleeping beauty/schone slaapster

/
 Aisha, our little princess.
Aisha, ons prinsesje.
Minoes turned 13 last Monday.
Minoes werd afgelopen maandag 13 jaar.

Heemtuin Leiderdorp

 Foxglove
Vingerhoedskruid
Art in the garden
Kunst in de heemtuin
 detail
 detail
 art in the pond
kunst in het water

 Tiels Flipje

 Grote Ratelaar (geel)
Greater Yellow-rattle

 orchid/orchis


 the little island is a piece of art as well
het eilandje is ook een kunstwerk

 I love overgrown walls
ik ben gek op begroeide muren
 Ivy-leaved Toadflax
muurleeuwebekje

 European Harts-tongue Fern 
tongvaren
  Regal Fern 
koningsvaren

 dancing bears
dansende berenwoensdag 19 juni 2013

workshop vilten/felting

at 12 June  Simone had organised a workshop felting for Tegendraads. we would learn wet felting and create a small canvas with 3D element. For more pictures, click the link to Tegendraads.
12 juni had Simone voor Tegendraads een workshop vilten georganiseerd. we zouden leren natvilten en een klein doekje met 3D element maken. Voor meer foto's klik op de link naar Tegendraads.
 here I'm busy adding silk fibers to the layer of wool.
hier ben ik zijden vezels over de wollen onderlaag aan 't leggen.
 all results of this workshop. I really love all of them. And I love the technique and want to learn more, more, more.
alle resultaten van deze workshop. ik vind ze allemaal prachtig. Ik vind de techniek heel erg leuk en wil er nog veel meer van leren.
Here are Kamla and I ready to drive home from Voorhout.
Hier zijn Kamla en ik, klaar om naar huis te rijden.

zondag 16 juni 2013

zo maak je bladeren voor een art quilt schilderijtje/how to make leaves for art quilt project

 Fabric: silk or synthetic. Paint it with pearl paint in the color you wish. I used Creall Pearl bluegreen, Creall Metal gold antique, Setacolor opaque shimmer gold and Trapsuutjies yellow. Iron dry between kitchen paper. Put ready a bowl of water, candle, scissors and protection agains the fumes.
Stof: zijde of synthetisch. Verf met parelmoerverf in de kleur die je wilt. Ik heb Creall Pearl blauwgroen, Creall Metal oud goud, Setacolor opaak goud glans en Trapsuutjes geel. Strijk droog tussen keukenpapier . Zet een schaal water, kaars, schaar en masker klaar.
 Cut out leaves shapes. Light the candle. Put on protection. Move the edge of a leaf quickly past the flame, you don't go into the flame, you just want a small burned edge. Sometimes the leave catches fire, but usually it goes out with a wave of your hand. If not, drop into bowl with water. I started out with cotton, but those leaves caught fire all the time. Remove excess blackened edge between thumb and finger, easy as that.
Knip de bladvormen uit. Steek de kaars aan. Zet je masker op. Haal de rand van het blaadje snel langs de vlam. Niet in de vlam, je wilt een klein geschroeid randje. Soms vat het blaadje vlam, haal het snel heen en weer en het is weer uit. Als dat niet lukt mik je 'm in de kom met water. Ik was eerst begonnen met blaadjes van katoen, maar die blaadjes vatten allemaal vlam. Verwijder het teveel aan zwart tussen duim en wijsvinger, zo makkelijk als wat.
 Here are the finished leaves.
Hier zijn de bewerkte blaadjes.
Choose ready bought silk leaves and embroidery floss.
Kies gekochte namaakbloemen en borduurgaren.
 Prepair a nice base to work on.
Creëer je basis om op te werken.
Now you can start embellishing. Embroider the main nerve of the leaf with stem stitch. Choose a slightly darker  yarn than the color of the leaf. For the flowers, embroider pistil stitch in the center of the flowers, put flowers in clusters so that they stand up for a nice, realistic 3D result. Tree and branches were made by couching textured yarns. Background is hand dyed cotton and the bird was seperately painted onto cotton using acrylic paint, cut out and attached to this background using Golden medium.
Return to this blog for picture of finished piece later this week.
Nu kun je beginnen met versieren. Borduur de hoofdnerf van het blad met steelsteek. Kies de kleur voor het garen een klein tintje donkerder dan het blad. Bij de bloemen borduur je gesteelde knoopjessteek in het hart van de bloem. Plaats de bloemen in groepjes bij elkaar zodat ze omhoog komen te staan, voor een mooi, meer realistisch 3D effect.
Boomstam en tak zijn gemaakt van draden opgenaaid grof breigaren. Achtergrond stof is door mij geverfde katoen. Het vogeltje heb ik apart geschilderd op fijne katoen met acrylverf. Vervolgens is het vogeltje uitgeknipt en met Golden medium op deze achtergrond bevestigd.
Kom later deze week terug naar dit blog voor een foto van het schilderijtje als 't af is.