zaterdag 31 augustus 2013

panbos, klokjes, speeltuin en Noes


Tt

I love these big roots. Whenever I draw a tree I have no clue how to draw the bottom of the tree, so I decided to take some photographs as examples.
Below some more photo's taken at Panbos.
Ik vind zulke boomwortels prachtig, maar als ik een boom teken weet ik nooit hoe ik de onderkant moet tekenen. Daarom heb ik deze foto's genomen als geheugensteuntje.
Hieronder nog een paar foto's van 't Panbos.

Well, appearently I'm not allowed to add text to the photo's. Above a picture of a Campanula, followed by pics of an afternoon at the playground. Aisha is enjoying the swings and later on she had fun stepping around on her own and meeting other children. Last photo is of a worried Minoes: is that noisy little one gone now?!

Nou, kennelijk mag ik geen tekst bij de foto's zetten. Hierboven een foto van een klokje, gevolgd door foto's van Aisha in de speeltuin. Spelen met mama op de schommel is heel leuk. Later ging ze zelf stappen en ze vond de andere kinderen heel interessant. Laatste foto is van een bezorgde Minoes is die lawaaiige kleine nou weg?!


maandag 26 augustus 2013

kleurenstudie/colorstudy

I was reading this blogpost by Ruth Lane and felt totally inspired. I've combined aquarelle with cut and torn magazine clippings and Zentangles. Coincidentally the challenge at the Diva page is tipple, the zentangle I used for the colorstudy above, so I will post a link there too. Tipple is a lot of work but I love the result.
Ik las deze blogpost van Ruth Lane en voelde me gelijk geïnspireerd. Ik heb aquarel gecombineerd met plaatjes uit tijdschriften en Zentangles. Toevallig is de uitdaging van de Diva tipple, het motief dat ik hierboven heb getekend, dus ik ga bij de Diva deze link plaatsen. Tipple is intensief om te tekenen maar het resultaat is er wel naar.
 
The three below need Zentangles added although I like the brown one very much the way it is now.
De drie hieronder hebben nog geen Zentangles. De bruine vind ik eigenlijk al erg mooi zoals ie nu is.
 

vrijdag 23 augustus 2013

3 painted birds/3 geschilderde vogels

I have been painting birds again. Here are the results. I have 3 more ready for painting.
Ik heb weer vogels geschilderd. Hier het resultaat. Er liggen er nog 3 klaar om geverfd te worden.whistler/fluiter(above/hierboven
goldcrest/goudhaantje
yaffle (green-peak or rain-bird)/groene specht

dinsdag 13 augustus 2013

WIPs

This has been made from painted Tyvek glued onto S80. I take decorating very seriously as you can see. This will be sewn around a Pringles tube to make a nice vessel.

Ik heb dit gemaakt van beschilderde Tyvek die op S80 is geplakt. Ik maak veel werk van versieren zoals je kunt zien. Een simpel kraaltje is niet genoeg. Dit wordt om een Pringles bus genaaid om een leuk object te creëren.
 Yes, this really is painted Tyvek, not leather.
Ja, dit is echt beschilderde Tyvek, geen leer.

 Fabric page, theme vintage with a bird, is almost done. Still need to sew a baggy onto the backside. Background, motif and lace trim are dyed (dumped) in tea.
Textielpagina, thema vintage met een vogel, is bijna klaar. Moet nog een zakje op de achterkant naaien. Achtergrond, motief en randje zijn in thee geverfd.
Another fabric page, going slowly. This is a difficult one for me. I was machine stitching waves on water soluble fleece, it turned out quite nice, but way to big. Have to start over again.
Nog een textielpagina, deze gaat heel langzaam. Het is een moeilijke. Nu was ik met de machine golven op soluvlies aan het stikken, blijkt 't te groot geworden en kan ik weer op nieuw beginnen.

heel veel foto's/close-ups/Valkenburgse meer ZH/mijn verjaardag


 I've made some close-up pictures of the block from the previous post. These are all larger than life.

Ik heb close-up foto's gemaakt van het blok uit mijn vorige bericht. Ze zijn allemaal groter dan in 't echt.Crochet hanging from the tree, portraying ivy. Used a 0.60 mm hook

Haakwerkje hangt over de boom, bij wijze van klimop. Gehaakt met haaknaald 0.60 mm.


 I've been for a walk along the lake in Valkenburg ZH.  Beautiful Dutch skies with lots of clouds.
Ik heb langs het Valkenburgse(ZH) meer gewandeld. Mooie Hollandse luchten.

 At August 11nd I've celebrated my birthday and Jose celebrated her's.
Of course Aisha was in the center of our attention. She's starting to walk and she has a lot to say, but we still need to learn her language.
Somehow Jose, Mandy and Sandra are missing on the photo's.
11 augustus heb ik mijn verjaardag gevierd en Jose vierde de hare. 
Natuurlijk stond Aisha in het middelpunt van de belangstelling. Ze begint te lopen en ze heeft een hoop praatjes, alleen moeten wij haar taal nog leren.
Om een of andere reden staan Jose, Mandy en Sandra niet op de foto's.
 I got this lovely Hydrangea and a Fica. Also I got passionfruit vinegar and fig vinegar. 
Today I received a cute mug and handcream and shower gel. A couple of books are on their way to me. Also I want to pick neccesities for wet felting. Such a fun technique.
Ik heb deze mooie Hortensia gekregen en een Ficus. Ik heb ook nog passievrucht- en vijgazijn gekregen. Vandaag kreeg ik een leuke mok en een handcreme plus douchegel. Er zijn een paar boeken in bestelling en ik ga nog de benodigdheden voor natvilten uitzoeken. Zo'n leuke techniek!