maandag 30 september 2013

huis te Warmont

Last Wednesday, 25 Sept, I went for a walk in the park of Huis te Warmont. It's a lovely forest with many old trees and I know there grow lots and lots of mushrooms, but there weren't many above ground now. The weather was lovely, I didn't need my stole at all. I love trees and the many shapes they have. I love the meadows you can see from the edge of the park, with cows and houseboats. The last pictures are of the house itself.
Afgelopen woensdag, 25 sept., ging ik wandelen bij Huis te Warmont. Een mooi bos met heel veel oude bomen. Gewoonlijk staan er heel veel paddestoelen, maar deze keer waren ze nog ondergronds. Het was verrukkelijk weer, kon m'n stola aflaten. Ik ben gek op bomen en hun vele mooie vormen. Je kunt over de weilanden uitkijken aan de rand van 't park, met koeien en woonboten. Laatste foto's zijn van het huis zelf.

woensdag 25 september 2013

diva challenge 137

Today's challenge at the Diva's is combining Knightsbridge and Tipple. First I did some exploring of the two of them. Then Jose and discussed what each of us liked better.
Vandaag daagt de Diva ons uit Knightsbridge en Tipple te combineren. Ik heb er eerst wat mee gespeeld voor ik echt begon.


Here is my first zentangle with a spiral.
Hier is dan m'n eerste zentangle met een spiraal.

 While doing the first zentangle this design popped in my mind, so right after finishing the first I tangled this one. I'm really happy with this one.
Terwijl ik de eerste zentangle maakte bedacht ik dit ontwerp, dus na de eerste ging ik gelijk door met deze. Ben hier helemaal tevreden over.
Knitting entrelac looks just like Knightsbridge.
Entrelac breien geeft net het resultaat van Knightsbridge.

Here I've braided strips of hand dyed fabric. Also this looks similar to Knightsbridge. This is actually my favorite way of using this pattern.
Hier heb ik stroken handgeverfde stof door elkaar gevlochten. Ook dit lijkt op Knightsbridge. En dit vind ik de leukste toepassing.

maandag 16 september 2013

diva challenge

My answer to the challenge of the Diva. Make an aquarelle background and add your zentangles. I used mainly Diva Dance Rock 'n' Roll and some Prestwood. The Rock 'n' Roll zentangle makes wonderful roses. I love this zentangle, hadn't tried this one before. You're supposed to use black ink for the drawing, but I used 1 yellow, 1 orange and 3 reds. I'm really happy with the result.
Dit is mijn reactie op de Diva uitdaging. Aquarel een achtergrond en voeg je zentangles toe. Ik heb vooral Diva Dance Rock 'n' Roll en wat Prestwood gebruikt. De Rock 'n' Roll zentangle vormt prachtige rozen, wat een leuke tangle, ik had 'm nog niet eerder gebruikt. Het is de bedoeling dat je met zwarte inkt tekent, maar ik heb 1 gele, 1 oranje en 3 roden gebruikt. Ik heb heel blij met het resultaat.

donderdag 12 september 2013

fabric page for Esther


Esther from Iceland had asked for birds for the fabric page swap at stitchin'fingers. I have made a yaffle for her. I painted the bird onto fine cotton and cut it out. The stem of the birch comes from an erosion bundle. Background and fabrics on the backside were dyed by me. Personally I like the page a lot. Hoping Esther will like it too.
Esther uit IJsland heeft om vogels gevraagd voor haar textielpagina, een ruil bij stitchin'fingers. Ik heb een groene specht geschilderd op fijne katoen en daarna uitgeknipt. De stam van de berk komt uit een erosiebundel. Achtergrondstof en stof voor de achterkant heb ik zelf geverfd. Ik ben best tevreden over het resultaat, nu maar hopen dat Esther dat ook is.

maandag 9 september 2013

well & surf

Today's challenge of the Diva is WELL , a new zentangle by Rick and Maria. First I did some samples to get the feel of the tangle. I like it, it has a lot of possibilities. It's obvious that I used the flower shape, I always go for nature type of patterns if possible. I combined it with other nature inspired tangles and used a very dark green for drawing. The flowers need more exersizing, they are wonky.
Vandaag is de uitdaging van de Diva WELL, een nieuwe zentangle van Rick en Maria. Ik heb 'm eerst wat geoefend om 'm in de vingers te krijgen. Het is een leuke om te doen met veel mogelijkheden. Natuurlijk ging ik voor de bloemen, als het even kan ga ik voor een natuurthema. Ik heb ze gecombineerd met andere natuurlijke tangles en heb donkergroen gebruikt om te tekenen. Ik moet de bloemen toch nog meer oefenen, ze zijn scheef.

I amazed myself and came up with a new Zentangle (I think). I wanted to name it wave but that one already exsists, golf (the Dutch word for wave) would be confusing so I decided to name it SURF. With the waves going all directions that seems suitable. 
Ik heb mezelf verbaasd door zelf een zentangle te verzinnen, nou ja, verzinnen, het kwam vanzelf. Ik wilde 'm wave noemen, maar die naam is al in gebruik, golf zou in de Engelse taal voor verwarring zorgen, dus kwam ik uit op SURF, branding in het Nederlands. Een geschikte naam met die golfjes die alle kanten op gaan, lijkt mij zo.
Above step by step drawings of surf. below several variations.
Hierboven stap voor stap instructies voor surf. hieronder een paar variaties.
Below a colorstudy of surf in fitting colors.
Hieronder een kleurenstudie van surf in passende kleuren.
I would really love your opinion on surf.
Ik wil heel graag jullie mening over surf.

zondag 8 september 2013

eerste konijntje gevilt (van wol met viltnaald dus) en een kado

For some unknown to me reason Blogger won't let me add text to the above photo's. First pictures are of the first bunny I ever felted. I had a little experience in wet felting and thoroughly loved it so now I'm exploring everything connected to felting. I have an adorable book with examples on how to needle felt small animals. After following the instructions I added some curled wool to give the body a natural look. I think the head looks more like a mouse.
And I got a present through facebook. I won a diary with bird theme. Since I'm very much into birds lately this is a wonderful thing to get. Lucky me, yeah! Take a look at the photo's I took from the diary.

Om een of andere reden mag ik van Blogger geen tekst naast m'n foto's plaatsen, dus dan maar zo. De eerste foto's zijn van het eerste konijntje dat ik heb gevilt, dus van vilt gemaakt!, want ik zou van m'n leven geen konijn kunnen villen. Ik had al iets gedaan in nat vilten en vond dat zo leuk dat ik alles betreffende vilten wil ontdekken. Ik heb een leuk boek met voorbeelden hoe ik kleine dieren met de naald moet vilten. Na het volgen van de aanwijzingen heb ik nog losjes wat extra gekrulde wol over het lijfje gevilt. Zelf vind ik het heel leuk staan. Alleen het snuitje lijkt meer op dat van een muis, helaas.
En ik heb een leuk kado ontvangen via facebook. Ik heb een vogeldagboek gewonnen. Sinds ik de laatste tijd zo veel met vogels bezig ben is dit een leuke inspiratiebron. Zie de foto's uit de agenda, mooi hè? Ik voel me een bofkont!