woensdag 12 februari 2014

kadootje

 Next week my friend Tonny will have her birthday. Usually I manage to forget it, while she will always remember my birthday. This time I decided to do something special for her. I felted 2 small pieces. I chose one, cut it to 4 x 4" and added embroidery. I sewed a box by hand from my hand dyed cottons. I stamped each side and the bottom. The box is lined with hand dyed cotton as well. I couched a nice novelty thread along the lid. I'm happy she liked it.
Volgende week is mijn vriendin Tonny jarig. Meestal vergeet ik haar verjaardag, terwijl zij altijd de mijne herinnert. Deze keer heb ik eraan gedacht en iets speciaal voor haar gemaakt. Ik heb twee kleine lapjes gevilt, eentje uitgekozen en 10 x 10 cm uitgeknipt en geborduurd. Daarna heb ik een doosje genaaid op de hand van mijn zelfgeverfde stofjes. Ik heb alle kanten gestempeld, ook de onderzijde. Ook de binnenkant van het doosje is met handgeverfde stof bekleed. Ik heb een mooie draad langs de rand van het deksel opgenaaid. Ik ben blij dat ze 'm mooi vindt.Extra felted piece.,
Gevilt reservelapje.

zaterdag 1 februari 2014

bookpages and more/lots of photo's

Finally I'm catching up with making bookpages for the swap on Fibermail. The page with the landscape has been made for Liesbeth. The center has been wet velted, with the little sheep needle felted later on. The background fabric is hand dyed cotton with stumpwork sheep.
Eindelijk kom ik weer bij met m'n textielpagina's voor de ruil van Fibermail. De pagina met het landschap is voor Liesbeth. Het midden is nat gevilt en de kleine schaapjes zijn er later met de naald in gevilt. De achtergrond is handgeverfde katoen met stumpwork schapen. 
 back side/achterkant
 This page is for Hannie, her theme is art nouveau or Jugendstil as I prefer to call it. I've made an appliqué of organza onto hand dyed cotton. The shape has been cut out with a soldering iron. Can you see what it is?
Deze pagina is voor Hannie, haar thema is art nouveau oftewel Jugendstil zoals ik het liever noem. Ik heb een applicatie van organza op handgeverfde katoen gemaakt. Het motief heb ik uitgesneden met een soldeerbout. Kun je zien wat het is?
 Starting the next page, I picked a background fabric, decided on yarns, threads and embellishments and my faithful mug of tea (cannot live without). The red/yellow/green yarn was a very lucky find.
Begin van de volgende pagina, achtergrondstof geselecteerd, garens, versiering en m'n eeuwige beker thee (kan niet zonder). Het rood-geel-groene garen rechtboven was een fantastische vondst, erg blij mee.
 Found this (above) picture through google, a few painted cup lichen would be a nice focus point for the page. I drew them onto cotton, got out my paints, brushes and palette and ..... never found my drawings on cotton back again. Decided to start the stitching and go from there. I ended up crocheting 2 mushrooms, I worked them on a 1 mm yarn. Had to start over several times before the used collors worked with the page.
Bovenstaand plaatje van bekertjesmos met google gevonden, Die zou ik gebruiken als voorbeeld om te schilderen en als focuspunt op de pagina te gebruiken. Ik heb er een paar op katoen getekend. Toen ging ik m'n kwasten, palet en verf opzoeken en .... heb de getekende bekertjes nooit meer teruggevonden. Ben toen maar eerst de basis gaan maken door het opnaaien van garens, het mishandelen van organza  en versieren met kralen, blaadjes en steentjes. Toen kwam ik op 't idee om paddestoeltjes te haken. Ik heb dit gedaan met een 1 mm naald. Ik moest diverse keren opnieuw beginnen omdat de gekozen garens qua kleur niet goed bij het geheel pasten.
 This page was due in October and will be going to Gerrie.
Deze pagina had in oktober klaar moeten zijn en gaat nu naar Gerrie.
Here you can see the 3D hoods of the mushrooms.
 Hier kun je onder de hoedjes van de paddestoelen kijken.
 This page has been made for me. The artist is Hannie(see her blog link above) a scarlet ibis inspired on the work of Samuel Jessurun de Mesquita.
Deze pagina is voor mij gemaakt door Hannie (voor bloglink een stukje terugscrollen) een rode ibis geïnspireerd op het werk van Samuel Jessurun de Mesquita.
 Liesbeth made this bird page for me (bloglink see above). The birds came from her fantasy.
Liesbeth heeft deze vogelpagina voor mij gemaakt (bloglink zie boven),. Deze vogels zijn ontsproten aan haar fantasie.
 The cute snail card was sent to me by my dear knitting friend Tineke. I love the joke.
Below a fibercard made by Marjoleine, in batik.
Deze grappige slakkenkaart komt van mijn goede vriendin Tineke, geinige grap.
Hieronder een textielkaart gemaakt door Marjoleine, in batik.
 Knitting. I fell in love with the adorable hood with felted flowers and leaves. The hoodpart has been knitted now the seam needs to be grafted. Now I'm knitting up the leaves, flowers, pips and vines that need to be felted afterwards. When the hood is done I want to make the purse using the dark red yarn below. It will be felted in the washing machine when knitted. It´ll be a nice set with my felted cufs.
Breien. Ik ben verliefd op de muts/kap met gevilte bloemen en bladeren. Het kapgedeelde is gebreid en de steken moeten zoomloos aan elkaar gemaakt worden. Nu brei ik de bladeren, bloemen, bolletjes en ranken die naderhand worden gevilt. Als de kap klaar is ga ik het buideltje maken in het auberginekleurige garen hieronder. Na het breien wordt ie gevilt in de wasmachine. Het zal een leuk setje vormen met m´n gevilte polswarmers.
the end
einde