woensdag 19 maart 2014

lente/spring

I've been for a walk in Voorschoten - Castle Duivenvoorde. It was a beautiful day and it was gorgeous there.
Ik ben wezen wandelen in Voorschoten bij kasteel Duivenvoorde. Het was een heerlijke dag en het was prachtig daar.
The blossoms were buzzing with bees.
De bloesems werden druk bezocht door bijen.Anemoon
Cornus/kornoelje
groot hoefblad
meerkoet
Castle Duivenvoorde
kasteel Duivenvoorde
big old taxus/grote oude taxus
branches had lichen growing on them
er groeide korstmos op de takken

flowering taxus/bloeiende taxus
daffodils/narcissen


speenkruid
horse chestnut butting out
knop van een kastanje
meizoentjes
witte dovenetel

don't know this one, have to identify
deze ken ik niet, moet 'm nog determineren

ik dacht dat dit de dagpauwoog was
ribesdoesn't this tree look strange with all it's branches straight up?
de els, opvallend met die takken recht omhoog
 nice bark
mooie schors


zondag 9 maart 2014

update

I painted this lace/ik heb dit kant geverfd
fiberbookpage made by Gerrie/textielpagina gemaakt door Gerrie
backside/achterkant
embroidered peacock/geborduurde pauw
painted lace/beschilderd kant
sre honeysuckle/kamperfoelie in lintborduurwerk
she's getting so big/ze wordt zo groot
birthday of my brother/verjaardag van mijn broer
overload of sunshine. these flowering trees grow in my street. today was a very sunny day. I even spent some time painting on my balcony.
overdosis zonneschijn, deze bloeiende bomen staan bij mij in de straat. vandaag was heel zonnig, ik heb zelfs een poosje op 't balkon zitten schilderen.