dinsdag 29 april 2014

Leeuwenhorstbos in Noordwijk (Pasen)

My sister in law and I took Kayleigh, their dog, for a walk at the Leeuwenhorstbos in Noordwijk. Again flowers all around, soft green new leaves and lovely weather.
Mijn schoonzus en ik namen Kayleigh, hun hond, mee voor een wandeling in het Leeuwenhorstbos in Noordwijk. Ook deze keer overal bloemen, het frisse groen van jong blad en verrukkelijk weer.
broom
brem
lily of the valley
lelietje der dalen


lots and lots of bluebells although they are also pink and white
heel veel boshyacinten in wit, roze en blauw
Kayleigh was enjoying herself
Kayleigh had het naar haar zin
Beeches with their fresh green leaves
Beuken met hun fris groen blad

bracken
varens

I love these gnarled trunks
Ik houd van zulke knoestige boomstammen

show us the way girl
wijs ons de weg, meisje
hawthorn
meidoorn
 back in Noordwijk: lilacs
terug in Noordwijk: seringen

sweet violet
maarts viooltje
lily
lelie

zondag 27 april 2014

Familie

First several pictures of Aisha. She's getting so big, Next month she will turn 2.
Next some pictures of me smelling bluebells.
Eerst een aantal foto's van Aisha. Ze wordt zo groot. Volgende maand wordt ze 2.
Vervolgens een paar foto's van mij tussen de boshyacinten.

Cronesteyn

I've been to Cronesteyn for a walk. The weather was fantastic and everything was fresh and in bloom.
Ik ben wezen wandelen in Cronesteyn. Het weer was heerlijk en alles was fris en stond in bloei.
This fallen down willow had overblown catkins.
Deze omgevallen wilg had uitgebloeide katjes.
Bluebells in white.
Witte boshyacint.
Ramson spreading a strong onion smell.
Daslook verspreidde een sterke uiengeur. 

It was growing everywhere.
Het groeide overal.

Cow parsley, a big favorite of mine.
 Fluitekruid, een grote favoriet van mij.
Cuckoo-flower, mom's favorite.
Pinksterbloem, m'n moeder's favoriet.
Goose on a nest.
Gans op een nest.

Fresh leaves on the trees, in all sorts of green.
Jonge blaadjes aan de bomen in allerlei groentonen.


This sky is amazing, impressive and beautful. Haven't seen it like this before.
Deze lucht is zo indrukwekkend en verbazingwekkend mooi, nog nooit eerder zo gezien.