maandag 11 augustus 2014

hoera!!!

 Today is my birthday,. I received this lovely bd-card from my friend Tonny.  I love it.
Vandaag ben ik jarig. Ik kreeg deze mooie felicitatiekaart van Tonny, mooi hè?
 Here's Minoes, she came into my life exactly 14 years ago. Her big brother went over the bridge years ago, but she is healthy and happy and I'm so glad to have her with me.
Dit is Minoes. Precies 14 jaar geleden kwam ze in mijn leven. Haar grote broer is al jaren niet meer bij ons, maar zij is gezond en gelukkig en k ben dolblij met haar.
This fabric page arrived a few days ago. A gorgeous cherry tree with blossoms. Inspired by a Bonsai tree. I love it.
Deze textielpagina heb ik een paar dagen geleden ontvangen. Een prachtige kersenboom in bloei, geïnspireerd op een Bonsai boompje. Heel mooi

zaterdag 9 augustus 2014

stola

I have a nice white stole, but it has stains that I cannot get removed. So I went into town to buy white yarn to make a new one. Look what I came home with in stead.
Ik heb een mooie witte stola, maar er zitten vlekken in die er niet meer uit te krijgen zijn. Dus ging ik naar de stad om wit garen te kopen maar in plaats daarvan kwam ik hiermee thuis.

zeg het met bloemen

^wat een mooie "geranium"^