maandag 20 maart 2017

gelliprint met gedicht


Vrij
vliegend en ademend tussen het levend groen

Ik ben een vogel
ik zweef en leef
en
ik zou nimmer iets anders willen doen


bewerkte gelliprint Cobi Wittekoek

donderdag 31 maart 2016

hoera

Earlier this month, the 5th to be precise, we celebrated the first birthday of my grandson Sidiki.
When he was born he was 1 month early and weighted only 2 kg.
Begin deze maand, op de 5de om precies te zijn, hebben we de eerste verjaardag van mijn kleinzoon Sidiki gevierd. Toen hij werd geboren was hij 1 maand te vroeg en woog slechts 2 kg.

March 2015/maart 2015: 
Here's my daughter in hospital.
Hier is mijn dochter
And here he is, new in this world.
His name is Sidiki, which means friend.
En hier is hij, net in deze wereld.
Zijn naam is Sidiki, dit betekent vriend. 

And now, one year later
En nu 1 jaar later 
His birthday cake. 
Zijn verjaardagstaart.
How the day started.
Hoe de dag begon.
Lots of friends 
Veel vriendjes en vriendinnetjes
It's hard to believe he was such a tiny boy. He has grown a lot since his birth. Here he is checking out his sister's toys.
Je ziet er niks meer van dat hij zo klein was. Kijk eens wat een flinke jongen hij nu is.
Hier maakt hij de kamer van zijn zus onveilig.
 

zondag 15 februari 2015

Valentangle

This week the Diva has challenged us to make a Valentangle. I'm not much into Valentine and my secret Valentine didn't show a sign of life - again. But I know how to tangle and there was a new zentangle that I wanted to try. So here is my Valentangle. And as always, one day late!
Deze week heeft de Diva ons uitgedaagd een Valentangle te maken. Nou heb ik niet veel met Valentijn en mijn geheime aanbidder heeft geen teken van leven gegeven - nog steeds niet. Maar ik kan wel tekenen en er was een nieuwe zentangle die ik graag wilde uitproberen. Hier is dan mijn Valentangle. En zoals gewoonlijk, een dag te laat.

zaterdag 7 februari 2015

diva challenge 200 en 203, flower power oproep en familie

 Several weeks ago the Diva came up with her 200th challenge. Due to health problems I was late making my contribution. We were to use our favorite zentangle and incorporate 200 somewhere in it. Above you see my first, my favorite is the diva dance. I also included the word diva. 
Een aantal weken geleden kwam de Diva met haar 200ste uitdaging. Door gezondheidsproblemen was ik laat met het maken van mijn bijdrage. We moesten favoriete zentangle gebruiken en 200 erin verwerken. Mijn favoriet is de divadance. Ik heb ook het woord Diva toegevoegd.
 Ever since I was a teenager I have been drawing the above motive. It sure is a tangle. I incorporated 200 and diva. I also added lots of flowers and butterflies. And I hid 3 snakes. Can you find them?
Sinds mijn tienerjaren teken ik bovenstaand motief. Een verwarde takkenbos. Ik heb 200 en diva erin verwerkt alsmede een heleboel bloemen en vlinders. Ook heb ik 3 slangetjes erin verborgen. Kun je ze vinden?
 This weeks challenge was to use the zentangle Athitzi. I really love this one. I've made 2. First one to get used to the tangle. The second was to try something different.
De uitdaging van deze week was de zentangle Athitzi te gebruiken. Ik vind deze erg leuk. Ik heb er 2 gemaakt. Eerst eentje om 'm uit te proberen. Daarna wilde ik eens iets heel anders doen.
 Next project. Prudence Mapstone has asked for contributions for her freeform flower power project.
Last night I made this one. I'm thinking of doing another one. It's great for using up bits and pieces.
Maybe you'd like to join too? I hope you do. 
Volgend project. Prudence Mapstone heeft ons gevraagd om freeform bloemmotieven te maken voor haar flower power project. Ik heb deze gisteravond gemaakt. Leuk om restjes op te maken. 
Ook zin om mee te doen? Ik hoop 't. 
 My beautiful daughter Jose and granddaughter Aisha.
Mijn mooie dochter Jose en kleindochter Aisha.
 My faithfull companion Minoes.
Mijn trouwe maatje Minoes.

zondag 14 december 2014

roadtripsjaal en uilenwanten

 The roadtrip scarf is very nice to crochet so I did 6 of them.
De roadtripsjaal is makkelijk te haken dus heb ik er 6 gemaakt.
 My niece collects owls, so I thought it would be nice to knit these fingerless gloves for her. Although the yarn came from another show it makes a nice match with this scarf.
Mijn nicht spaart uilen. Daarom leek het me leuk om deze vingerloze wanten voor haar te breien. En al kwam het garen uit een andere winkel, toch past de sjaal heel goed bij de wanten.