dinsdag 28 oktober 2014

diva challenge 191

This week the diva challenges us to play with Betweed. It's been a long time since I used this one.
In her post she included a video on how to create Betweed. Go watch it, it's inspiring and makes you want to play too. Click 'diva challenges'  to get there. Anyway, I made two in a row and had fun with it. I even did the shading, something I never do.

Deze week gaan we aan de gang met Betweed voor de diva uitdaging. Het is lang geleden dat ik deze heb gebruikt. Laura had bij de uitdaging een filmpje geplaatst hoe je Betweed tekent en het ziet er werkelijk belachelijk makkelijk uit. Bekijk het eens en je wilt het beslist ook gaan tekenen. Volg de link 'diva uitdaging'  hierboven. Ik was zo lekker bezig dat ik er meteen twee heb gemaakt en ik heb zelfs schaduw toegevoegd, iets wat ik normaal gesproken nooit doe.

# 1
# 2

maandag 27 oktober 2014

`diva challenge, minoes en aisha

I'm late but I have just done my tangle for the Diva Challenge. I have played with some new to me tangles and tried to keep it open. I colored it with Neocolor watercolors and then added water.
Ik ben er laat mee maar ik heb toch nog mijn bijdrage voor de Diva Challenge gemaakt. Ik heb een paar zentangles verkend die ik nog niet eerder had gebruikt. Ik heb geprobeerd niet alles op te vullen. Vervolgens gekleurd met Neocolor aquarelkrijtjes en met water bewerkt.
Minoes loves to sleep on the stole I'm crocheting. She looks great on these colors.
Minoes heeft de stola die ik aan 't haken ben in beslag genomen. Ze komt wel heel mooi uit op deze kleuren

This time I have some pictures of Aisha and me. 
Deze keer heb ik wat foto's van Aisha en mij.

 She loves her mama
Ze houdt van haar mama.
 

woensdag 22 oktober 2014

another stole

 I'm working on this stole. A combination of the Southbay Stole and Granny stripes.
Ik ben met deze stola bezig. Een combinatie van de Southbay stola en Granny rijen.
2 soorten garen van de Wibra
haaknaald 6 mm

vrijdag 17 oktober 2014

grote blokken haken

 
A while ago I discovered CAL (crochet along) of big granny blocks.
I jumped right in. The CAL was well on it's way and each week there's a new block added.
Here you can see the blocks I've done 'til now. I've chosen bright, happy colors.
I want to turn this into a blanket for Aisha.
Een poos terug ontdekte ik een CAL (haak mee) van grote vierkanten. Ik ben er meteen aan begonnen. De CAL was al een poosje bezig dus ik heb heel wat blokken in te halen. Iedere week komt er een blok bij. Hier zie je de blokken  die ik tot nog toe heb gedaan. Ik heb voor vrolijke, heldere kleuren gekozen. Ik wil er een dekentje voor Aisha van maken.

This is the one I'm working on right now.
Ik ben nu met deze bezig.

woensdag 1 oktober 2014

diva challenge 187 again

I wasn't really happy with yesterday's result so I did it again today. This time I wanted a less complicated line, less tiny spaces for tangles. Just one line with 2 curls and a seperate V. This was much nicer to fill. And I tried to work with more straight lines, less curls. 
I meant to draw with black but in the lamplight the blue pen seemed black. 
Ik was niet tevreden met het resultaat van gisteren, dus ben ik opnieuw begonnen. Een simpeler lijn met minder kleine vakjes om op te vullen. 1 lijn met 2 krullen en daardoorheen een grote V. Deze keer heb ik ook voor minder krullerige zentangles gekozen. Ik ben hier wel tevreden mee.
Het was de bedoeling met zwart te tekenen, maar bij avondlicht leek de blauwe stift net zwart.