vrijdag 30 april 2010

woensdag/wednesday

Wednesday evening is for our stitch & bitch group in Leiden. This Wednesday was lovely warm and we were able to sit outside intil late in the evening. Top picture you see left to right: Netty, Elleke and Cora. Second picture left to right Gonneke, Christa and Marjan. Third picture left to righ: me, Cora, Christa. Everyone had brought her knitting and I was tatting.
Woensdagavond is voor onze stitch & bitch groep in Leiden. Deze woensdag was heerlijk warm en we konden buiten zitten tot laat in de avond. Bovenste foto van links naar rechts: Netty, Elleke en Cora. Tweede foto links naar rechts Gonneke, Christa en Marjan. Derde foto links naar rechts ik, Cora en Christa. Iedereen had breiwerk mee en ik frivolité.
Pan van Persijn
This afternoon we went to this estate in the dunes near Valkenburg(ZH). Mom, dad and me had a lovely walk, enjoying all the fresh green and the singing birds.
Deze middag zijn we naar dit landgoed in de duinen bij Valkenburg(ZH) geweest. Mama, papa en ik hebben een heerlijke wandeling gemaakt, we genoten van al het jonge groen en de zingende vogels.
daslook-bear's garlic-Allium ursinumzadelzwam- polyporus squamosus-Dryad's saddle

zondag 25 april 2010

update

this is the textile book page I made for Hanna for a swap through the fibre fever group. her theme is leaves. the background fabric is sunprinted by Wolf. I used a design from the Ingalls site. leaves are yellow and sapgreen organza, dew drops are transparent glass beads. size 6" square.
dit is de textiel pagina die ik voor Hanna heb gemaakt voor een ruil van de fibre fever groep. haar thema is bladeren. de stof voor de achtergrond is een zonneprint van Wolf. Ik heb een patroon van de Ingalls pagina gebruikt. de bladeren zijn gele en sapgroene organza, dauw druppels zijn transparante glaskralen. maat 15 x 15 cm

Here's my progress on my March bead journal. I'm using metal colored flowers with a cup shape. I let strings of glass beads hang from them, either with a small wax pearl or a glass bead at the end, as pistals. for the other flowers I use facetted glass beads with a wax pearl in the middle. everything sewn on top of the dyed unspun wool. I have to decide if I'll do the left part with the same flowers or pretend its another plant/bush. I try to echo the colors of the stenciled birds in the flowers. size 6"square.
dit is wat ik tot nog toe heb gedaan aan mijn kralenjournaaltje voor maart. ik gebruik metaalkleurige bloemen in de vorm van een kelkje. ik laat strengetjes kralen uit de kelkjes hangen bij wijze van meeldraden. de andere bloemen zijn van facetkraaltjes met een waspareltje in het hart. alles wordt bovenop de geverfde ongesponnen wol genaaid. ik moet nog beslissen of ik de linkerkant hetzelfde maak of er een andere plant/struik van ga maken. ik probeer de kleuren van de gesjabloneerde vogels terug te laten komen in de bloemen. 15 x 15 cm.

textile ATC received from Christine, through the swap on stitchinfingers. the theme for April is your landscape. Christine lives in Norfolk, UK. I love how she squeezed so much detail into such a small area.
textiel ATC ontvangen van Christine vanwege de ruil van stitchinfingers. het thema voor april is jouw landschap. Christine woont in Norfolk, Engeland. Ik vind het fantastisch hoe ze zoveel detail in zulk een klein oppervlak heeft weten te krijgen.

For March we had to make a 8" square quiltlet for Marloes for the swap on Tegendraads. Theme and color were free. I used my snowdyed fabric and cut a fish stencil. Used gold metallic paint for the fish. I started to fill in some waves with beads. When that was done, the whole looked totally out of balance. I drew a circle to frame the fish. I thought the corners looked a bit empty so I fooled around a bit and came up with this corner motif. It turned out to be a huge beading job and the piece is quite heavy now. I finished it of with a real starfish that I recently bought at a textile festival. I hope Marloes will like this. To see what the other members of the group make take a look at our blog. scroll down a bit.
Voor maart moesten we een 20 x 20 quiltje maken voor Marloes vanwege de ruil van Tegendraads. Het thema en de kleur waren vrij. Ik heb mijn sneeuwgeverfde stof gebruikt en ik heb een sjabloon van een vis gesneden. Daarna heb ik de vis aangebracht met goud metallic verf. Ik heb een aantal golfjes gevuld met kralen. Toen zag het geheel er heel onevenwichtig uit. Dus tekende ik een cirkel om de vis. Dat maakte wel verschil maar ik vond de hoeken nog wat kaal. Na wat teken en knipwerk had ik een aardig ornamentje voor de hoek. Uiteindelijk bleek het een gigantisch werk om alles met kralen te vullen. Het geheel is best zwaar geworden. Ik heb dit quiltje afgemaakt door een echt zeesterretje toe te voegen. Ik had die gekocht tijdens het Leidse textielfestival. Nou maar hopen dat Marloes 'm leuk vindt. als je wilt zien wat de anderen hebben gemaakt kijk dan op ons blog en scroll wat naar beneden.

dinsdag 20 april 2010

birthday ATCs


This year I'm participating in a birthday ATC swap.
For April there were 5 birthdays and I decided to make initials. Surprisingly there were 2 doubles: I only had to go for 3 letters.

Dit jaar doe ik mee met een verjaardagsATCruil.
In de maand april zijn er 5 jarigen, maar ik hoefde maar 3 letters te kiezen, want er zitten 2 dubbele bij.

zaterdag 17 april 2010

arch shaped book page

I just read that my page for Liz has arrived. It was meant for February so I'm a bit late.
Here theme is doors. After some research I found that there is a door typical for the Netherlands. Its even called Dutch door. At the bottom of this post you can see some pictures or traditional Dutch doors or double doors as we call them. It was quite a puzzle to make the door like this, the top part can be opened and looked through. These doors were always painted in a very bright green. To make this page I used hand dyed cotton for the door and snow dyed wow fabric for the window. I embroidered Wisteria and at the bottom right I made stumpwork Hydrangea flowerheads onto unspun dyed silk.
Ik lees net dat Liz mijn pagina voor haar heeft ontvangen. Ze had 'm al in februari moeten hebben, ik loop wat achter. Haar thema is deuren. Ik ontdekte dat de dubbele deur typisch Nederlands is dus die wilde ik maken. Het was nog best een puzzel om de deur zó te maken dat de bovendeur open en dicht kan. Ik heb op internet foto's gezocht van originele dubbele deuren, daar heb ik wat plaatjes van onderaan deze post gezet. Deze deuren waren gewoonlijk in een hardgroene kleur geverfd. Ik heb daarvoor van m'n handgeverfde stof gebruikt en voor het bovenlicht heb ik een stukje sneeuwgeverfde katoen met witte opdruk gebruikt. Ik heb verder een blauwe regen geborduurd en rechtsonder een hortensia met bloemhoofden in stumpwork op ongesponnen geverfde zijde.

At the backside a print with transferpaint and a Terry Pratchett quote. He is one of my favorite authors.
Op de achterkant een afdruk van transferverf en een quote van Terry Pratchett. Hij is één van m'n favoriete schrijvers.textile pages from Juliette and Peggy

This page is made for me by Juliette for the arched fiber page swap. Juliette was inspired to make this landscape that reminds her of her home in Lincolnshire by a van Gogh painting. She has felted and embroidered it. I love it. Thank you Juliette. To see more arch shaped pages, click here.
Deze pagina is voor mij gemaakt door Juliette voor een ruil van textielpagina's. Juliette maakte dit landschap naar een schilderij van van Gogh, het herinnert haar aan het landschap waarin ze woont:Lincolnshire. Ze heeft het gevilt en geborduurd. Ik vind het prachtig. Om meer van deze ruil te zien, klik hier.
The fibre fever group also runs a textile book page swap. Peggy made this page in autumn theme for me. Autumn is my favorite season, I really love this page. Thank you Peggy.
De fibre fever groep heeft ook een textielbladzijde ruil. Peggy heeft deze pagina voor mij gemaakt met thema herfst. Ik ben gek op de herfst, het is mijn favoriete seizoen. Mooie pagina.

woensdag 7 april 2010

verrassingslap Trees

This started as a piece of hand dyed fabric by Trees.
Mia made the orange object.
Ellen did the yellow balls from big to small.
Olga did the 2 golden stars.
Tonny did the Milky Way at the top left.
And I was the last one to work on this and I added the 2 beaded ribbons.
Now this goes back to Trees.
Dit is begonnen als een handgeverfde lap van Trees
Mia maakte het oranje object.
Ellen maakte de gele ballen van groot naar klein.
Olga maakte de twee gouden sterren.
Tonny maakte de melkweg linksboven.
Ik was de laatste die hieraan werkte en ik heb de twee kralenlinten gemaakt.
Nu gaat het geheel terug naar Trees.


AA van Margreet

I received this AA from Margreet through a swap on Fibre Fever.
Ik heb deze AA ontvangen van Margreet via een ruil van Fibre Fever.

The poem shows she knows me! Wise words.
Het gedicht toont aan dat ze me kent. Wijze woorden!

arched page for Debi and Liz

I'm participating in the arched fiber bookpage swap at stitchinfingers. for March I had to make a vintage bookpage for Debi. since she's received to page I can now show you what I've done.
ik doe mee met een ruil van textielpagina's in boogvorm bij stitchinfingers. voor maart moest ik een vintage pagina voor Debi maken. aangezien die nu bij haar is kan ik 'm hier laten zien.

I drew the initial myself.
de initiaal is zelf getekend.

for February I had to make a page with a door for Liz. it took me a while to decide on the theme (Dutch door, because I'm from the Netherlands), draw a design and get started. here the door itself is done, the top part can be opened and closed, but since I have to "dress up" the page I attached it with a few stitches for the time being, so it wouldn't get in the way. top window is snow dyed crackled ice cotton, door handdyed cotton.
voor februari moest ik een pagina met een deur maken voor Liz. ik heeft een tijdje geduurd eer ik het soort deur had gekozen. de dubbele deur heet in het buitenland Hollandse deur, dus dat leek me toepasselijk. toen nog tekenen en in stof vertalen. de bovendeur kan open, maar zit nu met een paar steekjes vast zodat ie niet in de weg zit bij het verder versieren van de pagina. voor het bovenraam een wit op wit print, crackled ice, geverfd met zwart in sneeuwverftechniek. de stof voor de deur is ook zelf geverfd.

sjablonen/stencils

I've cut a pile of stencils and these are my first prints with some of them. I mostly used pearl paint from various brands and some sparkles from Tulip. stenciled onto my hand dyed cottons.
Ik heb een stapel stencils gesneden en dit zijn mijn eerste afdrukken met enkele daarvan. Ik heb hoofdzakelijk parelmoerverf van verscheidene merken gebruikt plus wat sparkles van Tulip. alles op mijn handgeverfde stoffen.donderdag 1 april 2010

miniquilttentoonstelling quiltersgilde maart 2010Hannie de Beer: zea mayszea mays detail


Tiny Koppens: winterbladeren


winterbladeren detail


Marjo Stoeckart: Voetsporen verdwijnen, quilt blijft


detail van quilt hierboven


Anneke: vlammende tegels


Elke Klous: the African trail


Els Hoorn: tessalation in miniature


Lidy Röling: sporen van de zee


Tina Koppens: sporen in de winter


detail
Nelly van de Elst: Roses are red my loveSimone de Haan: rock around the clock


Nelly van de Elst: NZ Ponga


Riet van Veenendaal: Ilse


Rina Hermeler: I love Vincent


Evelyn Bol: het voorjaar hangt in de lucht


Marion ten Broeke: herfst
Els Wolff: graan


Annelies Zantingh


Nelleke Snijder: gemberpot


Marijke van Roijen: logo kerkblad


Aty van Veen: fossielen, sporen uit het verleden


Margeeth Swart: de prijs van goud


Margeeth Swart: betoverd bos


Lia Rooswinkel: Baltimore


Annemieke Pompen: Baltimore


Annelies Zantingh: Baltimore


Lia Rooswinkel: Aurum & Floris


Aurum close-up