zaterdag 17 december 2011

AAs

 This first AA has been made for Mariejosee for the swap of the Fibermail group.
Her theme is blue. I find blue a difficult color to work with. Anyway, I like how it turned out.
Hand dyed cotton, rubber stamp, some painting and Angelina.
 Deze eerste AA is voor Mariejosee gemaakt voor de ruil van de Fibermailgroep.
Haar thema is blauw, voor mij een lastige kleur. Maar ik ben tevreden met het resultaat.
Handgeverfde katoen, stempel, wat verf en Angelina.
 the wind doesn't speak any softer to the mighty oak than to the tiniest blade of grass
truely big is the one who by his love knows how to bend down the sound of the wind 
to a softer song.
Khalil Gibran
 AA for Tonny. Her theme is bird(s).
I cut a stencil of the bird and stenciled it in black.
I used a technique of putting fabric together taught to our group by Mariet.
I added lace and embroidery.
(hand dyed) cotton, silk, lace, rim of sleeve of disgarded shirt, cotton floss.
AA voor Tonny. Haar thema is vogel(s).
Ik heb een sjabloon van een vogel gesneden en die met zwarte acrylverf aangebracht.
Deze techniek van stof "componeren" heb ik van Mariet geleerd.
Ik heb nog kant en borduurwerk toegevoegd.
(handgeverfde) katoen, zijde, kant, onderrand van blouse, borduurgaren.

Knowledge flies on 2 wings,
opinions fly on one wing only
opinions are poor
their flight is soon over.
Djalâl-ad-Dîn Rûmî (13de eeuw)


for more bird themed AAs, go to the Tegendraads blog
voor meer AAs met vogels, zie het Tegendraads blog

zondag 11 december 2011

echo's, breiwerk en wat natuur

 two small paintings made for Jose using pictures of her ultra sound.
yes, I am going to be a grandmother.
where did time go?
twee kleine schilderijtjes gemaakt voor Jose van de foto's van haar echo.
ja, ik word grootmoeder.
waar is de tijd gebleven?

 above one of the 2 leg warmers I knitted for Jose.
below my round scarf in Fair Isle style.
hierboven 1 van de 2 beenwarmers die ik voor Jose heb gebreid.
hieronder mijn colsjaal in Fair Isle techniek.

 Noesje is showing a tea cosy in the making.
Noesje showt hier een theemuts in de maak.
 toadstool breaking through
paddenstoel komt uit duivelsei
at the threshold  of my shed
op de drempel van mijn schuur
fruits of the spindle tree
vruchten van de kardinaalsmuts

 lake in Leeuwenhorstbos
meertje in Leeuwenhorstbos

zaterdag 10 december 2011

parfaits geverfd bij Tegendraads II

AAs gekregen van Fibermailleden

For the AA swap at Fibermail we were asked to submit a color in which the AAs would be made.
I've asked for autumn colors, including purple.
Bij de AA ruil van Fibermail konden we de kleur opgeven waarin de AAs gemaakt zouden worden.
Ik heb om herfstkleuren gevraagd, inclusief paars.
Annemieke made the above AA for me. Below the poem at the back.
Annemieke maakte voor mij de AA hierboven. Hieronder het gedicht op de achterkant. 

 Above the AA made by Christel. Below the poem at the back.
 Hierboven de AA gemaakt door Christel. Hieronder het bijbehorende gedicht.

 Front and back of the AA made by Trees.
Voor en achterkant van de AA van Trees.
AA made by Rian.
AA gemaakt door Rian.
gedicht: 
Dag,
de dag is een appelboom
maar je moet zelf de appels plukken.
Toon Hermans

donderdag 6 oktober 2011

AAs voor Tegendraads 2

mijn AA voor Hieke, thema Goud
my AA made for Hieke, theme Gold
                                         background fabric is deep black, unlike the pic above
                                achtergrondstof is diep zwart, niet zoals op de foto hierboven
                                             prepairing of the background with my new stamp
                                    het prepareren van de achtergrond met mijn nieuwe stempel
 hundreds of birds dancing in the sky
ten birds singing in my hand
but better is the one bird
dreaming in my heart
                               Hans Bouman
                                         AA for Marja, theme power of water
                                         AA voor Marja, thema waterkracht
see for the other AAs with power of water  at the Tegendraads blog
voor de andere AAs met het waterkracht thema op het Tegendraads blog

maandag 3 oktober 2011

zentangle, question and a new stamp

I made this Zentangle for the weekly challenge of the Diva, but I didn't read the challenge right. I thought I had to make a Zentangle using only 2 patterns, well I was correct on that but I overlooked the fact that the 2 patterns were given. Well I chose 2 other patterns and this is the result.
Ik heb deze Zentangle voor de wekelijkse uitdaging van de Diva gemaakt, maar ik heb niet goed gelezen. Ik dacht dat ik een Zentangle moest maken met slechts 2 patronen, dat klopt wel, alleen waren de 2 patronen opgegeven, terwijl ik 2 andere heb uitgekozen. Dit is mijn resultaat.
 I wonder if anyone can see what I've been trying to make here.
Ik vraag me af of iemand kan zien wat ik hier heb proberen te maken.
 I have a new stamp with a craquelé pattern, I love it. Here I used it, stamping gold paint onto a black background.
Ik heb een nieuwe stempel in een craquelé patroon. Ik vind ´m zo mooi. Ik heb ´m hier gebruikt met goudkleurige verf op zwarte stof.

wild breien in Leiden, oudhollandse snoepkar en mijn balkonnetje

 Summer is still very warm in Leiden. Very good for celebrating Leiden's liberation from the Spanish, back in 1575. Back then Leiden was a city surrounded by walls with 4 gates, only 2 are still left and the walls were surrounded by moats. We celebrate this every year with a parade, big fair, market, singing, white bread and herring, hotchpotch and for many people lots and lots of drinking.
Jose and I went into town to see all that's going on. It was burning hot in the sun. The pictures of the fair were too out of focus to show. The pics of the Rhine with the bridge covered in knitting however turned out well. Lots of people were sailing boats and the terrasses on the water were crowded, Music everywhere.
 Dit weekend was het warm in Leiden. Komt goed uit voor 3 oktober als we Leiden's ontzet vieren. Dit gebeurde in 1575 toen we werden bevrijd van de Spanjaarden. Leiden was toen nog omgeven door stadsmuren met daarin 4 poorten, waarvan nu nog 2 over zijn. De muren waren omringd door singels.
Ieder jaar wordt Leiden's ontzet gevierd met een grote kermis, koraal, optocht, markt, haring en wittebrood, hutspot en kroegentocht en overal muziek.
De foto's van de kermis zijn te wazig om te plaatsen. De foto's van het inbreien van de brug  en dukdalven bij de Waag zijn wel goed gelukt. Jose en ik zijn de stad doorgelopen en het was bloedheet. Veel mensen op het water in bootjes of op terrassen.
 A real old Dutch sweets stall.
Een kraam met oudhollands snoep.
 This weather is best spent at my balcony in the shade. Doing needle work as always.
Met dit weer is mijn balkon in de schaduw de beste plek, lekker handwerken, zoals altijd.

grote tentoonstelling van het quiltersgilde in de Pieterskerk in Leiden

Here are some pictures I've taken at the big exhibition of our quilters guild, last September. Lots of detail pictures.
Hier wat foto's genomen van de tentoonstelling van het quiltersgilde, afgelopen september.  Veel foto's van details.