dinsdag 30 augustus 2011

gladiolen

My dad loves the gladiolus. After buying Frieda's book, I wanted to make a quilt of the gladiolus for my dad and since there wasn't any in the book I decided to design my own gladiolus quilt in her style. Here's the result with below it the pictures of the process from drawing to finished quilt. All made up from hand dyed fabrics. The quilt is now on the wall in my parents' house.
Mijn vader houd van de gladiool. Nadat ik het boek van Frieda had gekocht wilde ik een quilt met gladiolussen maken maar die stond niet in het boek. Daarom heb ik er zelf een ontworpen, maar wel in de stijl van het boek. Hieronder een foto van het resultaat met daaronder foto's van het proces van tekening tot kant en klare quilt. Alles gemaakt van zelfgeverfde stoffen. De quilt hangt nu bij mijn ouders aan de muur.


zondag 28 augustus 2011

zentangle, gehaakt gordijn en masker


Here's my second zentangle. I'm not happy with the lines within the oval in the middle. Also I accidentally continued with a black pen after taking a brake. It was meant to be all brown.
Dit is mijn tweede zentangle. Ik vind de lijnen in het ovaal in 't midden niet mooi geworden. Bovendien ben ik bij vergissing na een pauze verder gegaan met zwart. Ik had ook deze helemaal in 't bruin willen tekenen.

Tonight Jose and Abdul have put up my crocheted lace curtains for me. The shades were removed to make place and now I can finally enjoy the result of my work. It measures over 60 cm high and more than 2 meter wide.
Vanavond hebben Jose en Abdul voor mij m'n gehaakte gordijntjes opgehangen. De rolgordijn zijn verwijderd om plaats te maken. Eindelijk kan ik genieten van het resultaat van m'n werk. De gordijntjes zijn samen ruim 60 cm hoog en meer dan 2 meter breed.


Quite some time ago I started to make a fabricpage with a mask theme. I didn't like how it turned out at all. Now I finally decided to start over again with a different design. I put red organza decorated with stars on top of aqua colored satin and started beading. I like it much better now but have still a lot to do.

Geruime tijd geleden ben ik begonnen met het maken van een textielpagina met het thema masker. Het resultaat stond me helemaal niet aan. Ik heb de knoop doorgehakt en ben opnieuw begonnen. Ik heb rode, met sterretjes bedrukte organza over aquablauwe satijn gespannen en zit nu dit masker te maken van kralen. Een heel werk maar het ziet er ten minste beter uit.

zaterdag 27 augustus 2011

breiwerk en zentangle


I finally tried my hand at zentangle and I love it. This is my very first drawing and I'm totally amazed at the result. I've been reading about it here. It all started when I found the little red book below that looked just perfect for zentangle. I prefer brown pen over the usual black one.
Ik heb nu toch eindelijk een Zentangle geprobeerd te maken en ik vind het leuk. Dit is mijn allereerste and ik sta ervan te kijken hoe goed 't meteen al lukt. Ik heb er hier over gelezen.
Het is zo makkelijk Het begon eigenlijk met het rode boekje hieronder dat wel leek gemaakt om zentangles in te tekenen. Ik geef de voorkeur aan een bruine pen boven een zwarte die er gewoonlijk voor gebruikt wordt.

Every month I look forward to the next block of this BOM
Today I sewed the first 2 rows of 3 blocks together. I've been sewing and appliquéing everything by hand. There are a few things I want to alter and 2 of the birds still need their wings. Block #7 has been patched and I have block #8 ready to be cut and also the appliqué pieces for both has to be cut, I'm almost up to date. I want it ready before the next and last block is available in September. Who's also doing this BOM?
Ik kijk iedere maand weer uit naar het volgende block van deze BOM. Vandaag heb ik de eerste twee rijen van 3 blokken aan elkaar genaaid. Dit werk doe ik helemaal op de hand. Ik wil nog een paar dingen veranderen en twee van de vogels hebben nog geen vleugels. Blok 7 zit al in elkaar, voor blok 8 liggen de stofjes klaar om te worden geknipt almede de stofjes voor de applicaties op blok 7 en 8. Ik ben weer bijna bij. Ik wil alles af hebben voor het volgende blok dat ook de laatste zal zijn. Wie doet ook deze BOM?

Stole for Sandra. Pattern from the Anna.
Stola voor Sandra. Patroon komt uit de Anna.


Tablecloth blocked. Still needs a crocheted scalloped finish. Pattern from "a gathering of lace".
Tafelkleed is geblokt. Er moet nog een schulprandje langs gehaakt. Patroon komt uit "a gathering of lace".


zaterdag 13 augustus 2011