zondag 13 januari 2013

book pages

AA made for Sonja. Her theme is traveling. And I noticed she loves India.
quote:
The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can,
Pursuing it with eager feet,
Until it joins some larger way
Where many paths and errands meet.
And whither then? I cannot say.
                                       Bilbo Balings/Tolkien
AA voor Sonja. Haar thema was reizen. En ik zag dat ze van India houdt.
quote:
De weg gaat verder, eindeloos
Vanaf de deur waar hij begon.
Ik moet hem volgen, rusteloos,
Tot ver achter de horizon,
Met rappe voeten tot hij aan
Een grotere weg raakt in 't verschiet,
Kruispunt van komen en van gaan.
En waarheen dan? Ik weet het niet.
                                       Bilbo Balings/Tolkien
Fabric book page for a friend as a surprise.
Textiele bladzijde voor een vriendin als verrassing.
Fabric book page for a swap a long time ago. Finally it turned up and I finished it.
Textiele bladzijde voor een ruil van een tijd geleden. Kwam eindelijk weer te voorschijn. Ik hem 'm gauw afgemaakt.

donderdag 10 januari 2013

Moose quilt

I made the above quilt from the magazine McGill quick quilts, original design below. I dyed all fabric except the black. Hand appliqué and machine quilted. I like my colors wáy better.
De quilt hierboven heb ik gemaakt uit het tijdschrift McGill quick quilts, origineel hieronder. Ik heb alle stoffen, behalve de zwarte, zelf geverfd. Met de hand geappliceerd en met de machine gequilt. En ik vind mijn kleuren véél leuker.

maandag 7 januari 2013

Pam's Woodland and Forest RR block

This is what the block looks like after Tammie and I worked on it.
I have added the seam treatments, SRE honeysuckle, fern and peacock.
Dit is het blok van Pam nadat Tammie en ik er aan gewerkt hebben. Ik heb een aantal naden geborduurd, de varen, kamperfoelie en als laatste de pauw toegevoegd.
The fern is done in double cast-on stitch. The young leaves are done in whipped chain stitch. I've used perlé yarn.
Ik heb de varen geborduurd in een dubbele cast-on steek, dat kan vertaald worden in opzetsteek. De jonge gekrulde bladeren zijn gedaan in omgeslingerde kettingsteek.
No forest without honeysuckle. I love its sweet scent. Done with silk ribbon and leaves are done in fly-stitch.
Geen bos zonder kamperfoelie, die heerlijke zoete geur. Geborduurd met zijdelint en de bladeren zijn geborduurd in de vliegsteek.
Another close-up of the honeysuckle.
Nog een close-up van de kamperfoelie.
Peacock dyed in blue and purple only. The teal blue and peacock green wouldn't have matched with this block. Lots of facetted lilac beads in the tail.
Pauw geverfd in blauw en paars. De turkoois en pauwgroen van de echte pauw zouden niet harmoniëren met dit blok. De staart is versierd met facetkralen.