vrijdag 27 juni 2014

van alles en nog wat

I have a great picture of my cat Minoes to share with you.
Ik heb hier een prachtige foto Minoes voor jullie.
 My balcony is small but that doesn't stop me from growing plants there.,
Mijn balkon is klein maar er groeit en bloeit genoeg.

 This afternoon I went for another lovely walk in the botanical garden in Leiderdorp. The weather was lovely and flowers and butterflies were everywhere.
Vanmiddag heb ik weer heerlijk gewandeld in de heemtuin in Leiderdorp. Het weer was verrukkelijk en waar je ook keek waren bloemen en vlinders.

campanula
meadowsweet, indeed spreading a sweet scent
moerasspirea, heerlijk zoet geurend
 we had a stalker. this cat lives in the botanical garden on her own.
we werden overal gevolgd door deze schoonheid. ze woont in de heemtuin.

 orchid
orchidee
 pollard willow
knotwilg
 agrimony
agrimonie
unripe fruit of the spindle
onrijpe vruchten van de kardinaalsmuts
 orchard
boomgaard
valerian (is more pink than in this picture)
valeriaan (is rosser dan in deze foto) last night we went knitting again as we do every Wednesday evening
gisteravond weer breien zoals iedere woensdagavond
 made these last week when I wanted to relax
deze heb ik vorige week gemaakt toen ik wat rust wilde
stole for a friend, filet crochet 
stola voor een vriendin, filet haakwerk

woensdag 11 juni 2014

textielpagina's/fabric pages

I enjoy participating in fabric page swaps and when one finished I jumped into the next. Then life kicked in and my planning went out of the window. Now I've fallen terribly behind. I'm working on the pages now and I keep out of doing anything else. For now I'm making the tops in a row and will add backing and pockets later on in one go.
Ik doe graag mee aan ruilen van textielpagina's en toen de ene was afgelopen ging ik gelijk verder met een volgende. Toen stak het leven een stokje voor mijn zorgvuldige planning en alles ging de mist in. Nu loop ik enorm achter. Nu werk ik aan de pagina's en probeer niks anders te doen. Ik maak nu eerst de voorkanten, later zet ik in een keer alle achterkanten en zakjes eraan.
To do
 • 2013
 • theme/thema  tea/thee
 • 2014 
 • jan   countries/landen
 • febr  no theme/geen thema
 • mrt   flowers/bloemen
 • mrt   nature/natuur
 • april  landscape/landschap
 • mei   mermaid/zeemeermin
 • june  fruit
 • july   life in the undergrowth/leven in het kreupelhout
 • aug  trees/bomen
 • sept  out of Africa
 • okt   dragon- or damselfly/ libel of waterjuffer
 • nov   a journey/ een reis
 Tea theme. Since all participants before me did something with tea pots and tea cups and such I decided to do a tea rose. I found the top a bit boring so I beaded a spiral onto the rose and took a little corner from the rose. Now I'm happy with the result.
Thee thema. Aangezien degenen voor mij allemaal iets hadden gedaan met theepotten en theekopjes en zo, besloot ik het over een andere boog te gooien. Zie hier: de theeroos. Na 't naaien vond ik 't er nog saai uitzien. Ik heb er een spiraal van kralen opgenaaid en nog een hoekje van de roos afgehaald. Zo vind ik 'm goed gelukt.
The country theme is very difficult for me. I don't travel, I hardly get out of my hometown at all.
It took a very long time for me to come up with making a pagode. I found a nice drawing on the internet. I adjusted it to the 8"x8"size. I drew the picture onto water soluble fleece, made a sandwich of white cotton and iron on filling and stitched away.
Het landenthema is een probleem voor mij. Ik reis niet, ik kom zelfs nauwelijks mijn woonplaats uit. Ik heb wel heel erg lang moeten nadenken vooraleer ik op het idee van een pagode kwam. Een rondje internet leverde een leuke tekening op die ik heb aangepast aan het formaat van 20 x 20 cm. Ik heb de tekening overgetrokken op wateroplosbaar vlies en ik heb een sandwich gemaakt van witte katoen en opstrijkbare vulling. En stikken maar.
And now for the coloring, embroidery and embellishing.
En nu kleuren, borduren en versieren.
Next: purple and/or red flowers. Easy. I had just picked up the current issue of Stitch and they showed a nice way of making butterfly bush.
Volgende: paarse en/of rode bloemen. Makkie. Ik had juist het nieuwe nummer van Stitch opgehaald en daar stond een techniek in om vlinderstruikbloemen te maken.
design/ontwerp
fabric selection/ stofjes uitgezocht
 snippets between two layers of water soluble fleece
snippers tussen twee lagen wateroplosbaar vlies
 stitched/gestikt
nice background fabric
prima stofje voor de achtergrond
I forgot the February theme: none. I decided to go for one of my favorites: either folk style or stitchery. 
Nou vergeet ik het februarithema: geen. Ik besloot iets in mijn favoriete stijl te maken nl. folk of borduur.
 The embroidery is done and the fabrics are selected. The design is by Red Brolly.
Het borduurwerk is klaar en de stofjes zijn uitgezocht. Het patroon is van Red Brolly.
I have made a list of ideas for the next themes. I'm enjoying making these pages and working through the backlog.
Ik heb een lijst met ideeën gemaakt voor de volgende thema's. Ik ben lekker bezig en werk m'n achterstand ook nog weg.
This page came all the way from Australia and had been made by Faye. I requested a spring theme. She has made a background of snippets, layered it with tulle and stitched it down. Then she made the flowers on top, plus a butterfly and a 3D ladybug. I love this page. The back is done with a bright tullip fabric, Sorry, forgot to take a picture of that.
Deze pagina komt helemaal uit Australië en is gemaakt door Faye. Ik heb om een lente thema gevraagd. Ze heeft de achtergrond van snippers gemaakt en daar tule overheen gelegd en vastgestikt. Vervolgens heeft ze de bloemen erop gemaakt, plus een vlindertje en een 3D lieveheersbeestje. Zo mooi. De achterkant is met een vrolijk tulpenstofje gedaan, maar ik ben vergeten daar een foto van te maken.
I was also participating in a crazy quilt whisper quilt challenge. This is the block I received and below you see the block I made in response
Ik deed ook nog mee aan een crazy quilt whisper quilt ruil. Hierboven het blok dat ik ontving en hieronder mijn reactie daarop.
Tonight I finished the stitching on my slow cloth. Very slow indeed.
Vanavond heb ik mijn borduurwerk aan mijn langzame lap afgemaakt. Inderdaad, heel langzaam.

mensen/people

At May 28th we celebrated my mom's birthday. 
I wanted a new picture of my parents because my mom has a new hairdo. 
Don't they look great?
28 Mei mochten we de verjaardag van m'n moeder vieren.
Ik wilde een nieuwe foto van m'n ouders omdat m'n moeder haar haar nu anders heeft.
Wat zien ze er goed uit hè?
Every Wednesday evening I go knitting at "de Bruine Boon"  with my knitting group. I really, really love going there.
 Iedere woensdag ga ik breien bij de Bruine Boon met mijn breigroep. Ik ga daar echt heel graag naar toe.
Aisha is tired after a long, warm day. This was a really good way to cool down. Her aunt Mandy mucks in.
Aisha is moe na een lange, warme dag. Dit was een goede manier om af te koelen. Tante Mandy helpt een handje.

Heemtuin Leiderdorp

I've been to the Heemtuin (botanical garden) in Leiderdorp for a lovely walk. Every year they put pieces of art in the park. The park has lots of special plants, very interesting. At the edge of the park there's a small house where an artist keeps her atelier. She makes very beautiful and different pottery. I was allowed to take photo's of her work.
Ik ben naar de heemtuin in Leiderdorp geweest voor een verrukkelijke wandeling. Ieder jaar worden er kunstwerken in het park tentoongesteld. Er groeien veel bijzondere planten in het park. Aan de rand staat een huisje waarin een artieste haar atelier heeft. Ik mocht foto's maken van haar werk. 

seedheads of the teasel
zaadhoofden van de kaardebol
 seedheads of avens
zaadpluis van nagelkruid
ragged robin
dagkoekoeksbloem
sword flag
gele lis
Kentucky blue crown
beemdkroon
Knautia arvensis
Solomon's seal
Salomonszegel
lots of roses flowering there
veel bloeiende rozen

art in the park 

kunst in het park  

 this is my favorite, how gorgeous
dit is mijn favoriet, wat prachtig

pottery

pottenbakkerij

detail
keramiekatelier de lange akker
van margreet roorda