zaterdag 27 juli 2013

update on what I'm doing

In spite of the hot weather I've been busy stitching. The crazy quilt block is made by Hollie for the Woodlands and Forests rr. I'm terribly late finishing my addition. I am the third working on this block. Hollie asked each of us to make trees and plants typical for our country or region. This meant I could made my favorite tree, the pollard willow. Since my part is further in the landscape there is no use making plants because when I make them on scale they become to tiny. I made the sheep in stead. I made their bodies seperately, appliquéd them on and embroidered the legs and heads. One of the pollard willows is surrounded by cows parsley and the other has ivy growing from the top. I made this by crocheting very thin variegated thread with a 0,60 mm hook.The tops of the willows were made seperately too and both the trunks and the tops are made from couched down hand dyed yarn. I also did two seams with very thin yarn so they don't distract from the landscape. The result doesn't look like much but it took a lot of work. 
Ondanks het hete weer ben ik druk geweest met handwerken. Dit crazy quilt blok is gemaakt door Hollie voor de bosland en wouden round robin. Ik ben erg laat met mijn bijdrage. Ik ben de derde die aan dit blok werkt. Hollie vroeg ieder van ons bomen en planten te maken die typerend zijn voor ons land of onze regio. Dus heb ik mijn favoriete boom geborduurd, nl de knotwilg. De toppen zijn apart gemaakt en vervolgens geappliceerd, zowel de toppen als de stammen zijn gemaakt door handgeverfd garen op te naaien. Rond de ene boomstam heb ik fluitekruid gemaakt, vanuit de top van de andere groeit klimop. Die heb ik gemaakt met gemêleerd zakdoekjes garen en een 0,60 mm haaknaald. Omdat ik wat dieper in het landschap werk zouden bloemen in verhouding erg klein worden dus heb ik besloten schapen te maken. De lijfjes zijn weer apart gemaakt en geappliceerd. Vervolgens zijn de koppen en poten geborduurd. Verder nog twee zomen met zakdoekjesgaren en een simpel steekje geborduurd om niet te veel af te leiden van het landschap. Het lijkt in totaal niet veel maar het was een hoop werk.


Here you can see all of the block with the work of all three of us.
Hier kun je het hele blok zien met het werk van alledrie.
Here I'm working on something else. I just got started. I want to embroider scales on the whole fish body. I'm working with metallic floss, not the nicest yarn to work with.Not saying what this is going to be.
Hier werk ik aan iets nieuws, nog maar net aan begonnen. Ik wil over de hele vis schubben borduren. Ik gebruik metallic garen, niet het fijnste garen om mee te borduren. Ik zeg nog niet wat dit gaat worden.
 I cut this stencil. I've also made 3 thermofaxes into silk screens. Will test them soon and show the results.
Ik heb dit sjabloon gesneden. Ik heb ook 3 thermofaxen in kaders getaped zodat ik er zeefdrukken mee kan maken. Ik hoop ze binnenkort te testen en de resultaten hier te laten zien.
At Tegendraads we worked with Tyvek to make a vessel. I'm quite happy with how the painting turned out. Now I'm adding beading and it goes s-l-o-w.  To be continued. Take a look at the Tegendraad page to see other result of the vessel.
Bij Tegendraads hebben we gewerkt met Tyvek om een object te maken. Ik ben blij met het resultaat van het verfwerk. Nu ben ik kralen gaan opnaaien en dat gaat t-r-a-a-g. Wordt vervolgd. Kijk op de site van Tegendraads om ander resultaat van het object te zien.

dinsdag 16 juli 2013

het begon met een stempel..../it started with a stamp.....

 I made this stamp from fun foam on a piece of wood.
Ik maakte deze stempel op een blok hout.
I used the stamp on a piece of cotton.
Ik gebruikte de stempel op een stuk katoen.
I cut out a piece of 15 x 15 cm twice.
I added a silk screen print, embroidered stems and made poppies using a small circle of red cotton and 3 circles of red organza on top held together with French knots.
Ik heb twee stukjes van 15 bij 15 cm uitgeknipt. Een zeefdruk erop, stelen geborduurd, voor de klaprozen een kleine rode katoenen cirkel  met daarop 3 wat grotere organza cirkels, op elkaar vastgemaakt met franse knoopjes.
Dandalions started out the same way with yellow cotton and organza. Long straight stitches radiating from the middle. Then threads were pulled out grom the organza that wasn't embroidered.
Paardebloemen begonnen net zo als de klaprozen, maar dan in 't geel. Het hart is met lange steken vastgezet, waarna van de organza die buiten de borduursteken valt de draden zijn uitgetrokken. 
This is the piece of fabric onto which I tested the screenprint. It's 30 cm wide. I meant to do small white flowers on this one but they kinda disappeared, white doesn't stand out on this fabric. So I used small autumn leaves from my stash.
Dit is het stuk stof waarop ik m'n zeefdrukken eerst heb getest. Het is 30 cm breed. Ik wilde witte bloemetjes maken maar die kwamen niet goed uit op de stof. Toen heb ik maar kleine herfstbladeren gebruikt uit m'n voorraad.

zaterdag 13 juli 2013

textielpagina's/fabric pages

This is the page I made for Frances. Here theme is flowers/gardens. This theme is right up my alley. I used fabric woven fabric strips of my hand dyed fabric. Silk flowers and leaves.
Deze pagina heb ik voor Frances gemaakt. Haar thema is bloemen/tuinen. Dit past helemaal bij mij. Ik heb stroken stof gevlochten. Bloemen van zo'n Hawaï slinger  in drieën gevouwen en kunstbladeren opgenaaid.
Here's the back of the page with more flowers.
Achterkant van de pagina met nog meer bloemen.
 Then I wrapped it like a present. We all love to receive presents, don't we?
Ik heb 'm ingepakt als een kadootje. We houden 
toch allemaal van kadootjes, nietwaar?

 Above is the page I made for Teresa in Australia. Her theme is travel. Well, in spring many tourists come to my country to see the bulb fields. So I created bulb fields that I filled with embroidery. All made from hand dyed fabric. The sun is from a silk cocon, a present from my friend Gonneke. At the left the backside of the page.
Hierboven de pagina die ik voor Teresa in Australië heb gemaakt. Haar thema is reizen. In de lente komen veel toeristen naar mijn land om de bollenvelden te bewonderen. Dus heb ik bollenvelden uitgebeeld die ik heb gevuld met borduurwerk. Alles gemaakt van handgeverfde stof. De zon is van een zijdecocon, een kadoothe van mijn vriendin Gonneke. Links de achterkant van de pagina.

 Above you see the page Helen made for me. This funky bird flew all the way from South Africa.
Hierboven zie je de pagina die Helen voor me heeft gemaakt. Deze bijzondere vogel kwam helemaal uit Zuid Afrika aangevlogen.

 Here a page from Maya in India. Very funky and very fun.
Hier een pagina van Maya in India. Heel funky en leuk.

 Last but not least the funky bird from Esther in Iceland. This one is dressed for cold weather.
Als laatste de funky vogel van Esther in IJsland. Deze is gekleed voor koud weer.


Each bird is right on topic and totally different. I love them all. Thank you ladies.
Iedere vogel is precies volgens thema en volkomen anders. Ik vind ze allemaal prachtig. Dank jullie wel dames.