vrijdag 31 december 2010

today's work

Yesterday I've showed the woven background for this fabric page. Today I've been working on the flowers. I'm working from top to bottom. Top flowers are embroidered on, lower flowers are only pinned on and some are missing their pistils.
Gisteren heb ik de gevlochten achtergrond voor deze textielpagina laten zien. Vandaag heb ik aan de bloemen gewerkt. Ik werk van boven naar onder. Bovenste bloemen zijn vastgeborduurd, de onderste zijn alleen maar gespeld en missen nog meeldraden.


My stash of silk flowers and leaves. They hardly fit into the box.
Mijn voorraad kunstbloemen en blaads. Ze passen nauwelijks in de bak.

donderdag 30 december 2010

textile pages update

Here I've been weaving strips of hand dyed fabric again. These pieces make great backgrounds for anything.
Ik ben weer bezig geweest met het vlechten van stroken handgeverfde stof. Deze stukken zijn prachtig als achtergrond.

The moment I took this picture Minoes started you yawn. Love the look on her little face. She's very fond of her bear ever since she was a kitten.
Toen ik deze foto nam begon Minoes net te gapen. Wat een snoet. Ze is van kleins af aan gek op haar beer.

Front of the flower themes page for Kath is done. Still have to add filling and backing.
De voorkant van de pagina voor Kathi is klaar. Haar thema is bloemen, Achterkant en vulling moeten er nog aan genaaid worden.

Here's the woven background I made the flowers on.
Hier is de gevlochten achtergrond waarop ik de bloemen heb gemaakt.

Need to make another flower-themed page for the swap on Fibre Fever. These pages are 6" square. I made this background for page. Colorful flower will look great on this.
Ik moet nog een pagina met bloementhema maken voor de ruil bij Fibre Fever. Deze pagina's zijn 15 cm in 't vierkant. Ik heb daarvoor deze achtergrond gemaakt. Kleurige bloemen zullen hier goed op uitkomen.

Evi requested pages with pictures from the "Le petit prince". I wasn't familiar with this book. This is what I've done so far. I painted the prince, sky and ground and appliquéd the walls. Now I have to embroider climbing roses against the walls.
Evi heeft om pagina's met afbeeldingen van "Le petit prince" gevraagd. Ik kende dit boek niet. Dit is wat ik tot nog toe heb gedaan: de prins, lucht en grond zijn geverfd waarna ik de muren heb geappliceerd. Nu moet ik klimmende rozen tegen de muur borduren.

The top of the leaves themed page for Maya is done. I got my inspiration from Laura Wasilowski's blog Artfabrik. The leaves are embroidered with variegated machine yarn. All fabrics are dyed by me.
De voorkant voor Maya's pagina met bladeren thema is klaar. Ik was geïnspireerd door het blog Artfabrik van Laura Wasilowski. Alle gebruikte stofjes zijn door mij geverfd en de bladnerven zijn geborduurd met gemêleerd machinegaren.

a batch of ATCs and another stole

7 ATCs for the bd swap
7 ATCs voor de verjaardagsruil

2 ATCs with "good wishes" theme plus 3 for the bd swap
2 ATCs voor het "goede wensen" thema plus 3 voor de verjaardagsruil

this ATC is for Maria Clara's bd
deze ATC is voor Maria Clara's verjaardag

I finished another stola. I knitted this from a grey/pink mohair yarn.
ik heb weer een stola af, gebreid van grijs/roze mohair garen.

detail

woensdag 29 december 2010

to do ASAP! nog doen zsm

First half of the year I kept up with everything I had to do. Then summer came, our first exhibition, busy time, lots of birthdays, exhaustion followed by shingles and flu. Got over it all and started working on everything I fell behind with. My winter depression it trying to take over but every day I keep working on finishing what I owe people through swaps. Here is the list. If I forgot you plz let me know.

ATCs
stitchingingers
June Monet Diane Dunn
November song Hopscotch
December good wishesEllen Lai
Nicki Lee

surface design group
theme: experiment technique Annette Jeavons
replacement for lost one for Dolly Smith

bd atcs
Diana Bähler
Susana Gállego
Gemma Figueras
Penny Crompton
Marja Maas
Tracey Pereira
Pauline Charlesworth
Leah Cottam
Kate North
Andrea Harris

BOOKMARKS made with solvy
for surface design group
Annette Jeavons
Heither Reid
Susan McIntyre

TEXTILE PAGES

arched pages of stitching fingers
Mandy Hague the sea
Kath Walls flowers
Maya Matthew leaves
Juliette Coates the seashore
Carmen Hansen castles
Chris Evans coastline

fibre fever group blue
Evi Engert le petit prince
Doreen Grey your country
Kath Walls ancient symbols
Helinä Penttinen Beatle songs
Janny de Roo carnival mask
Helga Franz flowers
Peggy Recker vintage ladies

vrijdag 24 december 2010

de resultaten

Snow dyeing. Here are the results. I used the colors benitoiet, rhodoniet and zonnesteen.
I'm stunned by the results.
Sneeuwverven, hier zijn de resultaten. Ik heb de kleuren benitoiet, rhodoniet en zonnesteen gebruikt. Ik ben verbluft door de resultaten.


The flowerpots after the snow has melted, with the mop cloth at the bottom of the tray.
De bloempotten nadat de sneeuw is gesmolten, met de kliederlap ertussen in de bak.

This is the mop cloth after rinsing and ironing.
Dit is de kliederlap na 't spoelen en strijken.

There are fun motifs in this cloth. Below looks either like a butterfly or a mask.
Er zitten leuke motieven in deze lap. Hieronder lijkt 't net op een vlinder of masker.

And this looks like the hand of a ghost. Booooh!
En dit lijkt op een spookhand, boeoeoe!

Soaking mop cloth. Looks already promising.
Intrekkende kliederlap. Ziet er al veelbelovend uit.

The pots with snow.
De potten met sneeuw.

So I put a flowerpot on top of a glass jar. Both had a piece of cotton soaked in SA in it.
I'm amazed by the difference in color, because they got the same dye.
Ik heb dus een bloempot op een glazen pot gezet. Allebei bevatten ze een stuk in soda geweekte katoen. Ik ben verbaasd over de verschillen in kleur, want ten slotte kregen ze allebei dezelfde verf.I do understand how and why, but I just didn't expect it.
Ik snap wel hoe en waarom, maar ik verwachtte het gewoon niet.

woensdag 22 december 2010

let it snow, let it snow, let it snow .....

Afgelopen zondag in Noordwijk gewandeld in de sneeuw, samen met Sandra, Peter, Merel en Thijmen. Hieronder een fotoverslag.
Last Sunday I went for a walk in the snow, together with Sandra, Peter, Merel and Thijmen. Here are the pictures.