donderdag 30 mei 2013

garden / tuin


feest/partytime

 Grandma celebrates her birthday. Yeah!
Oma viert haar verjaardag. Hoera!
 Clap your hands and sing a song with grandpa.
Klap eens in je handjes en zing samen met opa.
Merel and Thijmen together read the photo album. This photo album was a surprise for their parents who celebrated their 20 year anniversary at the same day.
Merel en Thijmen lezen samen het fotoalbum. Dit fotoalbum was een kado voor hun ouders die op de zelfde dag hun 20jarig huwelijk vierden.

Granddad with Kayleigh.
Opa met Keyleigh.
 Jose + Aisha


The happy couple.
Het gelukkige paar.
 Oops, they're looking at us.
Oeps, ze kijken.
 Lets show them how happy we are.
We zullen ze laten zien hoe gelukkig we zijn.

 Grandma and her great granddaughter.
Oma met haar achterkleindochter.

Aisha tests the taste of grandma's necklace.
Aisha proeft oma's ketting.

woensdag 29 mei 2013

voorbereidingen voor verjaardag Aisha

 Dymont and Mandy are making delicious things.
Dymont en Mandy zijn samen bezig met lekkers klaarmaken.
Jose is also very busy.
Jose is ook druk bezig.
 Cookies are done.
Koekjes zijn klaar.
Aisha is keeping an eye on everyone.
Aisha houdt alles in de gaten.
Another action pic.
Nog een actiefoto.

Aisha is worn out of her responsible tasks..
Aisha is bekaf van haar verantwoordelijke taken.
Meanwhile, in the livingroom, Minoes is modelling on my wip, a crocheted hexagon blanket.
Ondertussen, in de kamer, showt Minoes mijn werk, een gehaakte deken van zeshoeken.

zondag 5 mei 2013

WIPs

 Here I'm working on stumpwork pollard willows for a cq rr block. It's my design so I sincerily hope that my plan will work out.
Ik ben hier bezig met stumpwork knotwilgen voor een cq rr blok. Het is mijn ontwerp dus ik hoop van harte dat dit gaat werken.
 For the same block I'm making stumpwork sheep for in the meadow. This should work fine.
Voor hetzelfde blok maak ik stumpwork schaapjes in de wei. Dat zou goed moeten lukken.
 Painting birds onto cotton. Line drawing, sample to paint from and a mug of tea. I'm ready to go.
Vogels schilderen op katoen. Lijntekening, voorbeeld voor de kleuren en een beker thee. Ik ben er klaar voor.
 great reed warbler
grote karekiet
finch
vink
 robin
roodborstje
Minoes is not happy because her preheated stool (= me) isn't sitting, so she cannot sit on it.
Minoes is niet blij omdat haar voorverwarmde stoel (=ik) niet zit, dus ze kan niet op schoot. Just a little joke found on Icanhazcheeseburger.
Geintje gevonden op Icanhazcheeseburger.


loopshawls

This scarf is made from bamboo sock yarn. Lovely soft. Muted colors for my sil. A present for her birthday.
Deze sjaal is gemaakt van bamboe sokkengaren. Lekker zacht. Zachte kleuren voor m'n schoonzus. Een kadootje voor haar verjaardag.
 Here you see the twist in the scarf, It's a Möbius.
Hier zie je de draai in de sjaal. Het is een Möbius.
This one is for Jose. I had 3 skeins of this woolmix and she loved the colors.
Deze is voor Jose. Ik had nog 3 bollen van deze wolmix en ze vond de kleuren mooi.
 Here's the scarf layed out with the twist again.
Hier weer de sjaal met de draai.
 This is the first I crocheted. This one is for me. This is also a woolmix. The dark one for Jose and this one for me are both made from Wibra yarns. Lovely color uh?
Dit is de eerste die ik haakte. Deze is voor mij. Het is ook een wolmix. De donkere voor Jose en deze voor mij zijn allebei van Wibragaren gemaakt. Mooie kleur hè?
 I really regret that this line of colors is sold out.
Ik vind het heel jammer dat deze kleurlijn uitverkocht is.
Last but not least the Möbius in proces for Mandy.
This is a bamboo yarn again.
Als laatste een Möbius in de maak. Deze is voor Mandy. Bamboe garen.As you can see: the center of the scarf is made up from granny squares. Then rows of granny stripes are crocheted around and around. Finished with a scaloped edge.
Zoals je kunt zien: het midden van de sjaal is gemaakt van vierkantjes. Daarna zijn rijen strepen rondom gehaakt met als laatste een rand schulpen.