dinsdag 31 juli 2012

ALQS7

I've finished my quiltlet for the swap of Another little quilt swap 7. When you click on the logo above it should bring you to the info about this swap. I've been wanting to participate in this swap before but never managed to finish my quilt in time. This time I started right away and now I have even  time to make a second one. Thinking about that.
Het quiltje voor de ruil van Another little quilt swap 7 is klaar. Als je hierboven op het logo klikt zou die je naar de instructies moeten voor deze ruil moeten brengen. Ik heb hier al langer mee aan willen doen, maar kreeg nooit een quiltje op tijd klaar. Deze keer ben ik meteen begonnen en heb ik zelfs tijd over om een tweede te maken. Ik zit er over te denken.
The finished quiltlet, 12" square. Made of layers of organza on white cotton, embroidery of French knots, each strip of French knots consisting of at least 3 colors.
Het kant en klaar quiltje, 30 cm in 't vierkant. Gemaakt van laagjes organza op witte katoen, borduurwerk van knoopsteek, iedere strook van knoopjessteken bestaat uit ten minste 3 kleuren.
Backside of the quiltlet, not quilted but tied using silk yarn.
Achterkant van het quiltje, niet doorgepit maar afgebonden met zijdegaren.
Detail embroidery. I really hope participants will like my work.
Detail borduurwerk. Ik hoop maar dat men mijn werk mooi vinden.

zaterdag 28 juli 2012

haken en breien/crochet and knitting

Cardigan knitted for Aisha by my mom.
Vestje voor Aisha gebreid door m'n moeder.
Aisha's first day at the beach. My nephew Thijmen loves her.
Aisha's eerste dag aan het strand. M'n neef Thijmen is gek op haar.
Scarf knitted for Jose/Sjaaltje gebreid voor Jose.
Crocheting a stole for myself.
Een stola haken voor mezelf.
detail crocheting/detail haakwerk

dinsdag 24 juli 2012

bookmarks/boekenleggers

These are the bookmarks I made for my dad over the years.
Dit zijn de boekenleggers die ik door de jaren heen voor m'n vader heb gemaakt.
appliqué in felt
applicatie van vilt
tatting
frivolité
knitted in willow pattern, an Estonian lace pattern
gebreid in wilgenpatroon, een Estlands kantpatroon
both are made from snippets organza between layers organza and those between water-soluble fleece and machine stitched. both my design.
beiden gemaakt van snippers organza tussen laagjes organza en die weer tussen soluvlies en gestikt op de machine. beiden eigen ontwerp.

maandag 23 juli 2012

jurk/dress

I've finally finished this dress. I crocheted the top and then added the skirt of embroidery lace. I will surely make more dresses like this in the future. Would look nice with hand dyed fabric as well.
Ik heb eindelijk deze jurk af. Ik heb de top gehaakt en toen de rok van broderie eraan genaaid. Ik ga beslist meer van deze jurken maken. Zou ook mooi zijn met handgeverfde katoen.
 
detail crocheting/haakwerk
 

hortensias

Everywhere you look you see Hydrangea covered with flowers.
Overal waar je kijkt zie je Hortensia's overdekt met bloemen.
 

zaterdag 21 juli 2012

anotherlittlequiltswap

The quilt for another little quilt swap is well on it's way. finally I might be finishing in time, yeah.
De quilt voor another little quilt swap vordert gestaag. zou ik dan eindelijk eentje op tijd klaar hebben?

donderdag 19 juli 2012

shibori result(aten)

karamatsu or Japanese larch, dyed with cinnaber.
karamatsu of Japanse lariks, geverfd met cinnaber.
close up
this is the strip of fabric that I simply knotted several times. Dyed with mosafaag.
dit is de strook die ik gewoon een paar keer heb geknoopt. Geverfd met mosafaag.
close up
kumo or spiderweb pattern, dyed with mosafaag
kumo of spinneweb patroon, geverfd met mosafaag
detail kumo
tatewaku ori-nui or undulating line, dyed in mosafaag. the color much darker in reality.
tatewaku ori-nui of golvende lijn, geverfd met mosafaag. in het echt is de kleur veel donkerder.
close up tatewaku ori-nui
 
I love the top one most. Darning the pattern isn't the worst job, pulling the threads taut is. But it's all worth it.
Ik vind de bovenste het mooist. Het patroon rijgen is niet het ergste,  de draden strak trekken wel. Maar het is
het helemaal waard.

a little fashionshow/ een kleine modeshow

Aisha with her dad.
Aisha met papa.
my first jeans!
mijn eerste jeans!
ready for summer
klaar voor de zomer
and a jeans skirt as well
en ook een jeansrok
she's got this grandma wrapped around that little finger of hers
ze heeft deze oma om haar kleine vingertje gewonden

zondag 15 juli 2012


Today I'm showing you the fabrics I've prepaired for shibori.
They will be dyed with procion purchased from Stof tot verven.
I'm using the colors cinnaber (red), mosagaaf (blue-green) and zonnesteen (yellow).
Vandaag laat ik de stoffen zien die ik heb voorbereid voor shibori.
Ze zullen worden geverfd met procion gekocht bij Stof tot verven.
Ik gebruik de kleuren cinnaber(rood), mosagaaf(blauwgroen) en zonnesteen(geel).

The first piece is done in the karamatsu pattern and is now batching in cinnaber.
Het eerste stuk in karamatsu patroon staat nu in een cinnaber verfbad. 
stitching/rijgwerk

stitching pulled/rijgwerk aangetrokken
stitching pulled, seen from the other side./rijgwerk aangetrokken, gezien van de andere kant.
dyebath/verfbad

Above circles drawn with 2 types of watersoluble glue. Below the dye is applied with a brush. zonnesteen and cinnaber.
Boven cirkels getekend met 2 soorten wateroplosbare lijm. Onder is de verf aangebracht met een kwast. zonnesteen en cinnaber.
Preparations for kumo. Here I sorta outlined 5 circles.
Voorbereiding voor kumo. Hier heb ik zo'n beetje 5 cirkels geregen.
Circles tied up/cirkels afgebonden.
Again/nogmaals
This pattern is called kikkõ itajime. The fabric is folded accordion wise into a long strip and then folded in a triangles. Step by step photo's below.
Dit patroon heet kikkõ itajime. De stof wordt zigzag in een lange reep gevouwen, dan in driehoeken. Stap voor stap foto's hieronder.Pressed between 2 strips of wood. That is was itajime stands for.
Geklemd tussen 2 plankjes. Dat is wat itajime betekend.
A strip of knotted cotton, kumo and tatewaku  iru-nui in a dyebath of mosagaaf.
Een reep geknoopte stof, kumo en tatewaku iru-nui in een mosagaaf verfbad.

mopcloth/morslap
What is dyeing without the help of a cat. Please meet Tinka.
Wat is nou verven zonder hulp van een kat. Dit is Tinka.