dinsdag 10 december 2013

diva challenge 148 en boeken

 This week the diva challenges us to use a christmas related word or words. I started off with a christmas tree. They are always fun to draw. Below I included the word "Hallelujah" in the drawing, but I'm afraid this one has more of a halloween feel to it.
Deze week daagt de diva ons uit een kerstgroet of aan kerst gerelateerd woord te gebruiken. Ik ben begonnen met een kerstboom, die is altijd leuk om te tekenen.
Hieronder heb ik het woord "Hallelujah" in de zentangle verwerkt. Voor m'n gevoel is dit meer halloween dan kerst.
Here above the books I received for Sinterklaas. First a book on botanical drawings, a fantastic book with great instruction. Second a book on drawing trees with a pencil or balpoint, very good instructions. Third 2 books filled with pictures, one with orchids, the other with carnivorous plants.
Hierboven de boeken die ik met sinterklaas heb gekregen. Eerst een boek over botanisch tekenen, een schitterend boek met hele goede instructies. Als tweede een boek over bomen tekenen met potlood en balpen, heel goede instructies. Als derde twee boekjes vol met foto's, de ene met orchideeën, de ander met vleesetende planten.

vrijdag 6 december 2013

workshop indigo bij het TRC in Leiden

I was so lucky to participate in a workshop indigo dyeing at the TRC (textile research center). A family from Taiwan gave a presentation of how indigo is grown, harvested and processed to make the indigo dye. Then we all received a piece of cotton and were shown how to make a pattern using wooden sticks. There was also a pot of melted wax to play with. I went for that. I drew the pattern onto the above picture.
Ik had het geluk mee te kunnen doen met een workshop indigo verven bij het TRC op de Hoge Woerd in Leiden. Een Taiwanese familie hield een presentatie hoe de indigo wordt geteeld, geoogst en verder verwerkt in hun woonplaats. Daarna kregen we allemaal een stuk katoen en instructies hoe de stof af te binden met behulp van houtjes en touw. Er was ook een waspot en ik wilde graag eens met batik aan de gang. Op de afbeelding hierboven zie je hoe ik daar m'n motief in was heb aangebracht.
 Here you can see my piece hanging into the dye pot..
Hier zie je m'n lap in het verfbad 
hangen.

First piece is my result. The others all did some form of resist with wooden sticks. Their results are shown beneath mine.
Eerste lap is mijn resultaat. De anderen hebben allemaal de afbindtechniek met houten stokjes toegepast. Hun resultaten zie je onder die van mij.
donderdag 5 december 2013

Textielpagina

 For November I received the above fabric page through the bookpage swap on fibermail. It is made by Nadia Bekker, I absolutely love this peacock, he's gorgeous. Below you see the package in which it was sent. Isn't that neat?
Voor november heb ik de textielpagina hierboven ontvangen. We doen een textielpaginaruil op fibermail. Deze is gemaakt door Nadia Bekker. Ik vind deze pauw prachtig. Hieronder zie je de verpakking waarin hij is verzonden, bijzonder hè?
 I'm still working on the october page. The middle has been felted, I attached it onto hand dyed cottons, I needle felted the sheep into the wool. The surrounding sheep are done in stumpwork. Now I have to cut it into the right size and sew a back on it.
Ik werk nog aan de oktoberpagina. Het midden is gevilt. Dat heb ik op handgeverfde katoen genaaid. De schaapjes zijn op de wol gevilt met de naald. De schaapjes eromheen zijn in stumpwork gemaakt. Nu nog op maat knippen en een achterkant eraan naaien.
 Some embroidery. /Wat borduurwerk
 Merel had her birthday. Aisha was having a party of her own. You can say she had a ball.
Merel was jarig. Aisha vierde een feestje op zichzelf. Ze had grote pret.