donderdag 31 oktober 2013

Warmonder bos, opnieuw

Last Wednesday we went to the Warmonderbos (Huys the Warmont, reigerbos) for a walk. On Monday we had a heavy storm, along the coast 11BF. Several of the trees in the forest were fallen over or broken. There were lots of mushrooms, but you had to search well for them, they were mostly hidden. After the heavy storm and lots of rain on Tuesday, we were very lucky to have a dry and quiet day on Wednesday and it wasn't very cold either. Thursday is raining again.
Vorige woensdag gingen we naar het Warmonderbos (Huys te Warmont, reigerbos) om te wandelen. Op maandag hadden we een stevige storm, langs de kust zelfs windkracht 11. Verscheidene van de bomen waren omgevallen ofwel gebroken in het bos. Er waren aardig wat zwammen, maar je moest wel zoeken, ze waren goed verstopt en/of gecamoufleerd. Na de storm en nog dinsdag met veel regen hadden we mazzel dat woensdag een droge, rustige dag was en niet eens koud ook. Donderdag regent het alweer.

 

woensdag 30 oktober 2013

of a bird, timble holder, cqrr nakid block and my wonderful grand daughter

 Now the fabric page swap has ended on stitchin'fingers I'm in another one on Fibermail, a Dutch group. My theme is simple: bird. Anita has made this page for me. She actually drew this bird! Hop over to her blog, she's showing lovely things there.
Nu de textielpagina ruil op stitchin'fingers ten einde is doe ik mee met een ruil van Fibermail, een Nederlandse groep. Mijn thema is eenvoudig: vogel. Anita heeft deze pagina voor mij gemaakt. Ze heeft de vogel zelf getekend! Ga eens op haar blog kijken, een aanrader.
 Here's the back of the page, with a pocket for a neat handmade card.
Hier is de achterkant van de kaart met een vakje voor een mooie handgemaakte kaart.
Last year I made a needlebook and pincushion for my SIL. Finally I have crocheted the matching timble holder for her.
Vorig jaar heb ik een naaldenboekje en speldenkussen voor m'n schoonzus gemaakt. Nu heb ik er eindelijk een bijpassend vingerhoedhoudertje bij gemaakt.
 I will be participating in a cq rr with a cottage garden theme. This is the block I have for it and I just realize this shows the block sideways. At the top right corner you can see a birdhouse and nest.
Ik ga meedoen met een cq rr met een cottagetuinthema. Dit is het blok dat ik hiervoor wil gebruiken. Ik realiseer me nu dat het blok op z'n kant staat, zie rechtsboven de afbeelding van een vogelhuisje en nest.
This is the booklet that comes with the block. The front is an old viewcard.
Dit boekje hoort bij het blok. De voorkant is een oude ansichtkaart.
 Aisha finds my reading glasses irrisistable and she knows exactly where they below. She also tries to put them on me, almost poking my eye out.
Aisha vindt mijn leesbril onweerstaanbaar en ze weet precies wat ze er mee moet. Ze probeert 'm ook bij mij op te zetten, waarbij ze bijna m'n oog uitsteekt.
Checking out my tatting shuttles.
Wat is dit nou weer? (frivolitéspoeltjes)

dinsdag 29 oktober 2013

Diva challenge 142 and more

 This week the Diva challenges us to go out of our confortzone. Well, that's a natural state of mind for me. Funny thing is, that last night in bed I was thinking I always tend to fill up the entire page when tangling. See top (blue) picture of a page I did over last week when I felt restless and uneasy. It's filled to the brim. So, for me, the challenge is: leave space, keep it open.
 Deze week daagt de Diva ons uit om niet te doen wat je makkelijk vindt, wat je altijd doet. Nou, ik ben altijd bezig het wiel uit te vinden, dus dit past mij wel. Grappig is, dat ik afgelopen nacht in bed lag te denken aan hoe ik altijd de pagina helemaal vul. Zie de pagina (blauw) hierboven, tot het randje gevuld. Dus, voor mij is de uitdaging, laat ruimte over.
Here's no 1 for the challenge. I used new to me zentangles, popsicle, organza and furrballs. There is space, but I did catch myself filling space with the furrballs. It should have been a few here and there, in stead of the bow.
Hier is nr 1 voor de uitdaging. Ik heb voor mij nieuwe zentangles gebruikt: popsicle, organza en furrballs. Er is open ruimte, maar ik ging toch weer in de fout met furrballs. Die hadden hier en daar gemoeten en niet in een lange boog. 
Second entry. This time only 1 new tangle for me: cruffle and my favorites tipple and CO2. This one worked better. What do you think?
Poging nr 2. Deze keer slechts 1 nieuwe tangle: cruffle. Tipple en CO2 zijn favorieten van mij. Hier is meer open ruimte. Is 't gelukt? Wat vind je?
I was one of the lucky winners of this book, a giveaway of the Diva. I sent my info after the deadline, but received the book anyway. I'm over the moon. It's beautiful.
Ik was een van de gelukkige winnaars van dit boek, weggegeven door de Diva. Ik stuurde m'n info te laat in, maar het 't boek toch gekregen. Ik ben zo blij. Het boek is schitterend, boordevol inspiratie. 
This is a little present for a friend who I'm trying to get into zentangle. I made this booklet for her. The front is a viewcard sent in 1936. Below is the backside I made. First I drew the tangles, then I stenciled the cat on top.
Dit is een aardigheidje voor een vriendin die ik aan de zentangle probeer te krijgen. Ik heb dit boekje voor haar gemaakt. De voorkant is een ansicht verzonden in 1936. Hieronder zie je de achterkant. Ik heb eerst de tangles getekend, vervolgens een kat erop gesjabloneerd.

dinsdag 22 oktober 2013

vilten/felting and some more

Last week I had two workshops during which I made these cufs. I absolutely loved the workshops, quiet and full of info. I'd seen such cuffs on facebook and fell in love immediately. They have crocheted borders, that fall on the hands, but learning to do this wet felting was complicated enough without felting along the crocheted borders.
Vorige week heb ik twee workshops gevolgd om vingerloze wanten te maken. Het waren fantastische workshops, rustig en kundig. Ik had deze vingerloze wanten op facebook gezien en was er meteen verliefd op. Ze hebben gehaakte randen, die over de hand vallen, maar nat vilten in de vorm was al lastig genoeg, dus heb ik de gehaakte randen er niet aan gevilt.  
Above and below dry wool layed out.
Boven en onder de wol droog uitgelegd. 
Above and below, finished cuffs. Hierboven en onder, ze zijn klaar. 
.

 Above, busy wet felting.
Hierboven, bezig met natvilten.Crocheted edgings. Gehaakte randen.
 Aisha is having fun.
Aisha heeft lol.
WIP

maandag 21 oktober 2013

diva challenge 141 en kleurenstudies

Diva challenge 141: Duotangle of Quandary and Fengle. I loved  doing Fengle, but Quandary not so much.
Diva challenge 141: Duotangle van Quandary en Fengle. Ik vond Fengle leuk om te doen, maar Quandary niet zo.

Here are some of my colorstudies. I really enjoy doing these.
Hier zijn een paar van mijn kleurenstudies. Ik vind het heel leuk om ze te doen.
 Pozer
 Spawn
 Antidots
 Paushalöv
 my own tangle Surf
My beautiful and sweet grand daughter Aisha.
Mijn mooie en lieve kleindochter Aisha.