zondag 29 augustus 2010

demo van 28 augustus in het Wevershuis

Today it was my turn to do a demo at the Tegendraads exhibition. Photo's of people and quilts in this post are taken by Tonny. I wanted to show how you can improve your fabric by adding painted vliesofix. Here is the example I brought. Hand dyed fabric with ironed on vliesofix painted with gold metallic paint. I also brought paper painted with transfer paint and my file with stencils. At the example below I applied puff paint through a stencil and when dry puffed it with a heatgun. Then I painted it with brown paint and when dry painted it with sap green which I wiped off immediately so that it only remained in the lower parts to make it look like real bark.
Vandaag was het mijn beurt om een demo te geven bij de Tegendraads tentoonstelling. Foto's van mensen en quilts in dit bericht zijn genomen door Tonny. Ik wilde laten zien hoe je je stof mooier kunt maken door er geverfde vliesofix op te strijken. Hier is het voorbeeld dat ik had meegebracht. Handgeverfde stof met met goud metallic verf behandelde vliesofix erop gestreken. Ik had ook m'n met transferverf beschilderde papier meegebracht en een map met stencils. Bij het voorbeeld hieronder heb ik puff paint aangebracht door een sjabloon. Na drogen meer volume gegeven met de heatgun. Daarna geverfd met bruine acryl, na drogen nog eens met sapgroen. Die is er meteen weer afgewreven zodat het alleen achterbleef in de kiertjes en kuiltjes waardoor het geheel echt op boombast ging lijken.


Dit zijn Gonneke en ik. Thee bij de hand natuurlijk.
This is Gonneke and me. Tea close at hand of course.

Ironing vliesofix painted with pearl paint onto shiny dark brown satin.
Vliesofix geschilderd met parelmoerverf opstrijken op glanzende bruine satijn.

Explaining and answering questions.
Uitleggen en vragen beantwoorden.

The black tullip by Bernadeth above my 3 crazy quilted round robin blocks.
De zwarte tulp van Bernadeth boven mijn 3 crazy quilt estafette blokken.

Quilt made by Tonny for Angela in the grab bag challenge.
Quilt gemaakt door Tonny voor Angela voor de grab bag uitdaging.

Anneke, hostess of the "wevershuis", weaving. Hand woven scarfs for sale behind her.
Anneke, gastvrouw van het wevershuis aan 't weven. Handgeweven sjaals te koop achter haar.


Hooigracht in Leiden.

View across the rooftops at the "Hooglandse Kerk".
Kijkje over de daken op de Hooglandse kerk.

The famous Dutch skies that painters love.
De beroemde Hollandse luchten waar schilders zo van houden.

zaterdag 21 augustus 2010

shawl/sjaaltje

I have knitted 2 shawls. The teal one is for Jose, knitted from bamboo yarn.
The pink variegated one is mine, knitted from wool sock yarn. The pattern is from Drops.
Ik heb 2 sjaaltjes gebreid. De aqua kleurige is voor Jose, gebreid van bamboe garen.
De roze gemêleerde is voor mij en gebreid van wollen sokken garen. Patroon van Drops.vrijdag 13 augustus 2010

coc cq rr block


I have 3 of my cq rr blocks at the exhibition, this is one of them. The others are the roses block and the spiders block.
Ik toon 3 van mijn cq rr blokken op de tentoonstelling, dit is er 1 van. De anderen zijn het rozenblok en het herfst/spinnenblok.

portret quiltje/portrait quiltlet


I couldn't get a better picture of my little portrait quilt. It can be seen at the exhibition of our art quilt group Tegendraads at the Wevershuis in Leiden. All 16 of us have made a portrait, you can see the collage of these portraits at the exhibition along with our work made for challenges, workshops, round robins and exchanges plus private work of each of us. Plz come and see the exhibition when you're in the neighbourhood, its worth your time.
Ik kon geen betere foto van mijn kleine portretquiltje maken. Je kunt het zien bij de tentoonstelling van onze art quilt groep Tegendraads in het Wevershuis. Alle 16 leden van de groep hebben een portretquiltje gemaakt en de collage daarvan hangt op de tentoonstelling. Verder hangt er werk gemaakt naar aanleiding van uitdagingen, cursussen, estafettes en ruilen tesamen met individueel werk. Ben je in de buurt kom dan kijken, het is zeer de moeite waard.

ATCs

# 103

# 104

# 105

# 106

# 107

#109

I've colored white synthetic fabric with transfer paints. Covered that with painted vliesofix and finished of with paper flowers. Some flowers are cut from decorated paper, others are from colored newspapers.
Ik heb witte synthetische stof gekleurd met transfer paints. Geverfde vliesofix erop gestreken en afgemaakt met papieren bloemen. Sommige bloemen zijn uit decoratief papier geponst, andere zijn van gekleurd krantenpapier.

theemutsen/tea cosies

My first tea cosy is finished. Its green with beige and has white roses with leaves at the top.
Mijn eerste theemust is af. Hij is groen met beige en heeft witte rozen met bladeren bovenop.

Thijmen posing with the tea cosy.
Thijmen poseert de theemuts.

This is one side of the second tea cosy. Its embellished with shells and facetted beads and lined, Have to embellish the second one and sew on the lining and then I can put it together.
Dit is 1 kant van de tweede theemuts. Hij is versierd met schelpen en facetkraaltjes en gevoerd. Ik moet de andere kant nog versieren en voeren. Dan kan het geheel in elkaar gezet.