donderdag 23 januari 2014

donderdag 16 januari 2014

another update, lots of pics


I love the knitting pattern by "zij maakt het". Here I've knitted the mouse. I had a bit of a problem making the nose. Finally I crocheted a small circle. Now I have to embroider the eyes and mouth. The mouse is wearing my reading glasses.
Ik houd van de breipatronen van "zij maakt het" . Hier is de muis die ik heb gebreid. Ik had een probleem met de neus borduren, uiteindelijk heb ik een rondje gehaakt en dat erop gezet. Nu moet ik nog mond en ogen borduren. De muis heeft nu mijn leesbril op.
This is the rabbit I knitted before Aisha was born. Since I now have patterns for clothes I took the rabbit home again and knitted this dress. It'll go back to Aisha soon.
Dit is het konijn dat ik had gebreid voor Aisha was geboren. Aangezien ik inmiddels patronen voor kleertjes heb, bracht ik het konijn weer mee naar huis en heb een jurkje gebreid. Nu kan 't weer terug naar Aisha.

 A small mouse, same pattern, thinner yarn. This one got trousers. 
Een klein muisje, zelfde patroon, dunner garen. Deze heeft de broek aan.
 Here some pictures of my workroom. I'm so happy with my own space, with a large table and all my material and tools close at hand. I've fallen behind on making fabric pages and that's what I'm working on now. It's nice to get out my soldering iron and work the sheers sitting in front of an open window. And I can leave everything as is to continue later on. Had my friend over for dinner last night and we were able to eat at the diningroom table. A rather rare occasion at my place. (not the eating, but being able to sit at that table!)
Hier volgen enkele foto's van mijn werkkamer. Ik ben zo blij met deze ruimte, met een grote tafel en al m'n benodigdheden bij de hand. Ik ben achter geraakt met het maken van textielpagina's en daar ben ik nu mee bezig. Het is zo prettig om ,hup, m'n soldeerbout te pakken, raam open en aan de gang met organza te kunnen. En ik kan de boel de boel laten en later terugkomen om verder te gaan. Gisteren kwam m'n vriendin eten en we konden gewoon aan de eettafel zitten.
 sewing machine has it's own little table. and I have a design board. fantastic!
de naaimachine heeft z'n eigen tafeltje. en ik heb een ontwerpwand, fantastisch!
 In between I'm making this shawl for someone. 22 grannies are done, plus 4 triangles. Now I'm working on stitching them together.
Below a picture of Minoes who was sitting in a dark room with only this tulip lamp on. Looking better in reality.  
Tussendoor maak ik deze sjaal voor iemand. 22 blokken en 4 driehoeken. Nu ben ik ze aan elkaar aan 't zetten.
Hieronder een foto van Minoes die in de donkere kamer naast dit tulplampje zat. In 't echt zag het er veel mooier uit.
 The sky, as seen from my balcony.
De lucht, gezien vanaf mijn balkon.

 I was totally impressed and inspired by the leaves and other sketches of LuAnn, that I had to try one myself. Hers are way better, so I can see more tries in the near future. You really have to check out her work, it's lovely.
Ik was helemaal onder de indruk van en geïnspireerd door de bladeren en andere schetsen van LuAnn. Ik moest dat ook proberen. Ik vind die van haar veel mooier, dus ik zal binnenkort er mee verder gaan. Kijk vooral ook naar haar andere werk en meer schetsen, ze zijn zo mooi.
 The picture above and below were found on Icanhascheezeburger and are about cat and dog shaming. These two were just too funny not to share.
De foto hierboven en hieronder vond ik op Icanhascheeseburger. Ik heb hier zo om moeten lachen.
Bij de hond staat: ik stal rauw gistdeeg en had dagenlang last van explosieve winden en projectiel diarree.
Bij de kat staat: ik heb kans gezien het deksel van de urn af te krijgen. Toen nieste ik in de as van oma. 

vrijdag 3 januari 2014

update

The Monday before Christmas the housing assosiation put in new cabinets and worktop in my kitchen. I chose the color, a dark aubergine red.
De maandag voor kerst heeft de woningbouwvereniging nieuwe kastjes en aanrecht in m'n keuken geplaatst. Ik heb de kleur uitgezocht, een matte donkere aubergine kleur.
 Minoes inspecting all the new stuff in her territory.
Minoes inspecteert alle nieuwe spullen.
 Isn't she gorgeous? I'm such a proud grandma.
Wat een schoonheid hè? Ik ben zo'n trotse oma.
I have a new table in my workroom. It's big and wonderful. Sandra provided the idea and my dad did the work. I thought it would be a good idea to put a nice catbed onto the table, especially for Minoes. What was I thinking. Of course she won't use the bed. She's sleeping on whatever I'm working on. As always.
Ik heb een nieuwe tafel in m'n werkkamer. Heerlijk groot, lamp erboven, ideaal. Ik dacht dat het een goed plan zou zijn een bedje voor Minoes neer te zetten. Wat haal ik me in m'n hoofd. Natuurlijk gaat ze daar niet in slapen! Ze slaapt op 't werk waaraan ik werk. Heeft ze altijd gedaan en zal ze altijd doen. 
I'm working on a bear and a mouse, both knitting patterns from Annita Wilschut. Here their bodies are done, but they are waiting for their faces and cloths. I cannot wait for the cat pattern that will be out soon. These patterns are wonderful to knit because you make it all in one piece. I don't have to sew it together afterwards. Pictures when ready will follow.
Ik ben bezig met een beer en een muis, beide breipatronen van Annita Wischut. Ik heb de lijven klaar, maar moet nog de gezichten borduren en kleding breien. Ik kan niet wachten op het kattenpatroon dat binnenkort uitkomt. Deze patronen zijn heerlijk om te maken omdat je naderhand niet vanalles in elkaar moet zetten. Je breit het in één stuk. Foto's van wanneer ze klaar zijn volgen.