donderdag 24 juni 2010

ATCs en lappen
I have received 3 ATCs lately. The white one is Tortured felt by Lisa Ahmad, the red one is fabric paper by Aynsley McKay, both swapped through the SurfaceDesign group for the technique swap.

The blue ATC is made by Hopscotch for the May swap on stitchinfingers with a sea life theme.

Ik heb 3 ATCs ontvangen. De witte is van Lisa Ahmad en heet gefolterd vilt, de rode is gemaakt door
Aynsley McKay en is van papiertextiel. De blauwe is gemaakt door Hopscotch voor de ruil van de stitchinfingers groep van mei met thema zeeleven.I have dyed some more fabrics using the same dyestock from the previous 6 pieces. They still turn out lovely.

Ik heb nog meer lappen geverfd met dezelfde verf die ik had aangemaakt voor de vorige 6. Ze geven nog steeds mooie kleuren.

Click on the photo's to see the fabrics up close, their prints are gorgeous.

Klik op de foto's om de stoffen van dichtbij kunt zien, de prints zijn prachtig.

dinsdag 22 juni 2010

update

I have been quiet for a while, because I've been ill. Its going around here. Luckily I feel better every day now. In between all the sleeping I did, I got some little things done.
Ik ben een poosje stil geweest omdat ik ziek was. Het schijnt hier te heersen. Gelukkig voel me iedere dag een stukje beter nu. Tussen al het slapen door heb ik toch nog wat dingetjes kunnen doen.

I found this kitty on lolcats and fell in love with it.
Ik kwam deze kat tegen op lolcats en was er meteen weg van.

Nicki Lee liked my crocheted baskets that I made for the swap on cqinternational. So I offered to crochet some baskets for her. And she also liked the ATC with the moon, so its on its way to her. I've crocheted 8 little baskets for her and this weekend arrived her package for me. Lots of dyed lace, fabric, a lace ribbon and a lace square. Plus the ATC above. I'm in awe with the mermaid. Wondering if she made it herself and if so, how. I've love to be able to do that too. The above lace heart looks very Art Nouveau, my favorite style and its painted in my favorite color. Yes I love yellow and ochre. I love warm, bright colors.

Nicki Lee vond m'n gehaakte mandjes erg mooi, dus heb ik aangeboden er een paar voor haar te haken. We hebben gelijk ATCs geruild. Zij wilde graag de ATC met de maan hebben. In ruil kwam er dit weekend een pakketje gevuld met schitterend geverfd kant. Prachtige kleuren en bijzondere motieven. Geweldig; en zo veel. Verder een bijzondere ATC met een zeemeermin. Als ze die zelf heeft gemaakt wil ik daar beslist meer over weten, wat knap. Behalve het kant en de ATC zat er ook nog een stukje stof, een kanten lint en een vierkant lapje kant bij. Overigens, het hart naast de ATC ziet er heel Jugendstil uit, helemaal waar ik van houd. En dan ook nog in m'n favoriete kleur. Ja ik houd van geel en oker. En heldere, warme kleuren.


I received this ATC from Lisa Ahmad through a swap on the SurfaceDesign group. She has called it Tortured Felt. That made me grin. It looks very nice and lovely colors.
Ik heb deze ATC van Lisa Ahmad ontvangen wegens een ruil van de SurfaceDesign groep. Ze heeft het gemarteld vilt genoemd. Daar moest ik wel van grijnzen. Een leuke ATC met vrolijke kleuren.

After looking at this blog I got the idea of making this type of flowers. They are newspaper glued onto stif paper, ironed after drying and then the flower shapes were punched out. I colored them with silk paint.
Na te hebben rondgekeken op dit blog had ik het idee om dit soort bloemen te maken. Ze zijn van stukken krant op stevig papier gelijmd. Na het drogen gestreken en toen bloemvormen eruit geponst. Ik heb ze gekleurd met zijdeverf.

Six ATCs finished for the swap on SurfaceDesign. There are made with transfer paint, Neocolor II and painted vliesofix.
Zes ATCs zijn klaar voor de ruil van SurfaceDesign. Ze zijn gemaakt met transfer verf, Neocolor II en geverfde vliesofix.

These two aren't finished yet. The left one needs the backing to be sewed on. I'm not happy with the right one. Like something is missing in the upper right corner. I've a little lace rose soaking in a bit of tea. I hope that'll give the right finish once its dry.
Deze twee zijn nog niet klaar. De linker moet nog een achterkant krijgen. En ik ben niet blij met de rechter. Ik vind dat er iets mist rechtsboven. Ik heb een kleine kanten roos in een bodempje thee gezet. Ik hoop dat dat de juiste toevoeging (na droging natuurlijk) is.

I'm making a textile page with a tree theme for Ruth. I should've sent it last month. Late as usual. I've made the stem with puff paint onto a hand dyed cotton covered with painted vliesofix. I will treat the puff paint with the heat gun and then color it with brown acrylic paint. That should create a realistic tree trunk. The loose woven fabric below is painted with 2 types of green paint. I will crunch it up and create the soil beneath the tree with it.
Ik ben een textiel pagina voor Ruth aan het maken. Die had vorige maand al klaar moeten zijn. Zoals gewoonlijk te laat. Ik heb een boomstam van puff paint gemaakt. De ondergrond is handgeverfde katoen met opgestreken met goud beschilderde vliesofix. Ik ga de puff paint met de heat gun bewerken en daarna met bruine acrylverf beschilderen. Dat moet een realistische boomstam geven. De losgeweven stof onderaan heb ik met twee soorten verf groen gemaakt. Ik ga 't verfrommelen en er de bosbodem onderaan de pagina mee maken.

Arlene's stumwork round robin block. Karrin made the pansies with the ladybug and the beaded lace seam. Diane was the second to work on it and Calla, dragonfly and seam treatment with cast on stitches. Look at the leaves of the Calla. Aren't the special?! I've got to try those too. I already have a plan of what I'm going to add, but I ain't telling you yet.
Arlene's stumwork estafette blok. Karrin maakte de violen met het lieveheersbeestje, alsmede het kant met kralen. Diane was de tweede die eraan werkte. Ze maakte de Calla, libel en borduurde de zoom met roze bloemetjes. Kijk eens naar de bladeren van de Calla, wat zijn ze bijzonder. Dat wil ik ook proberen. Ik heb al bedacht wat ik ga maken op dit blok maar vertel 't nog niet.

I made this rubbing onto a piece of fabric that I want to use for making more fabric paper a la Frieda Oxenham. I thought that a paint stick rubbing would work just as nice as stamping.
Ik heb dit gemaakt door met olieverfkrijt over een reliefplaatje te wrijven. Ik wil dit als basis voor textielpapier a la Frieda Oxenham gebruiken. Het lijkt me dat dit net zo goed moet werken als een gestempelde ondergrond.

dinsdag 15 juni 2010


Gayle has received her page so I can finally show it on my blog. I used a Dover stencil as my pattern. Embroidered chicks and backside of nest on hand dyed cotton. Made the front of the nest stumpwork style using knitting thread and Icelandic moss. Put some little feathers inside the nest. Twigs are couched down knitting thread. Flowers are silk flowers on which I embroidered the hearts. Flowers are silk, colored with Neocolor II, then the colors were mixed with some water. Leaves shapes were cut then the edges burned in a candle flame, embroidered the central spine to attach them.
Gayle heeft deze pagina ontvangen dus kan ik 'm eindelijk hier laten zien. Ik heb een Dover sjabloon gebruikt als voorbeeld. Borduurde de kuikens en de achterkant van het nest op zelf geverfde katoen. Maakte de voorkant van het nest op een apart lapje met opgenaaid breigaren en IJslands mos en appliceerde de zij- en onderkanten, boven is los en daar heb ik wat veertjes in gestopt. De takjes zijn opgenaaid breigaren, de bloemen zijn kunstbloemen met geborduurde hartjes. De blaadjes zijn van zijde, gekleurd met Neocolor II waarna ik met water de kleuren heb gemengd, vervolgens blaadjes uitgeknipt en met een kaarsvlammetje de randen heb geschroeid. Ik heb ze vastgezet door alleen de middennerf te borduren.

zondag 13 juni 2010

received in the past week

At the Surface design group we're swapping ATCs (theme: use a new technique) and bookmarks made using solvy. I've received 2 ATCs and 2 bookmarks so far.
In de Surface design groep ruilen we ATCs (thema: een nieuwe techniek) en boekenleggers gemaakt met solvy. Tot nog toe heb ik 2ATCs en 2 boekenleggers ontvangen.

Jan Ziebol


Annette Jeavons
This is a fiber bookpage made for a swap of the Fibre Fever group. My theme is autumn and the page is made by Janny de Roo. Floating autumn leaves. Take a close look at Janny's interesting technique.
Deze textielpagina is gemaakt voor een ruil van de Fibre Fever groep. Mijn thema is herfst en de pagina is gemaakt door Janny de Roo. Drijvende herfstbladeren. Kijk goed wat een leuke techniek Janny heeft gebruikt.

zaterdag 12 juni 2010

vervolg

I have ironed the painted designs onto synthetic off-white fabric. added some color with Neocolor II which I diffused a bit with water. finished it with painted vliesofix on top. the bottom pieces are just transfers, but need colors added. I will make these into ATCs for a swap at the surface design group.
Ik heb de geverfde ontwerpen op synthetische gebroken witte stof gestreken. heb wat kleur toegevoegd met aquarelkrijtjes waarna ik de kleur met een nat kwastje wat egaler heb gemaakt. daarna geverfde vliesofix opgestreken. de onderste stukjes hebben alleen nog de opgestreken motieven maar wachten nog op kleur. ik ga hier ATCs van maken voor een ruil van de surface design groep.


donderdag 10 juni 2010

voorbereidingen/preparation

I have a lovely book from the library with examples of Japanese stencil designs. I have copied the designs and printed them at the size I wanted. Then I traced all the lines with transfer paint with a brush. I used red, purple and blue on the different prints. see bottom 2 pictures. I've also cut vliesofix into A4 sized pieces and painted these with pearl paint in teal, pink, primrose yellow and purple.
These preparations were necessary for a plan I have for making something. Stay tuned.
Ik heb een mooi boek uit de bieb over Japanse sjabloon ontwerpen. Ik heb ontwerpen gekopieerd en afgedrukt op het formaat dat ik wilde. Daarna heb ik de lijnen met transfer verf overgetrokken met een kwastje. Ik heb rood, paars en blauw gebruikt op de verschillende motieven, zie onderste twee foto's. Ook heb ik vliesofix in stukken van A4 formaat geknipt en geverfd met parelmoerverf in blauwgroen, roze, sleutelbloemgeel en paars. Dit zijn de voorbereidingen voor wat ik van plan ben te maken. Wordt vervolgd.


maandag 7 juni 2010

twisted parfaits

Opaliet met Kunziet van Stof tot verven.
50 x 50 cm
37 x 50 cm
35 x 48 cm
Opaliet + Azuriet, ook van Stof tot verven.
50 x 50 cm
50 x 48 cm
48 x 48 cm

Karrin's stumpwork block

This is Karrin's stumpwork block. She wants a garden on it. I love that theme. Diane made a lovely start. I've added leaves to her delphiniums and stitched the ferns, nest and hollyhocks. The patch with a fabric print of rocks got twigs all over with stumpwork leaves a lot of them, plus cast on flowers. Same stitch as the violets Diane did. Finally on the empty patch beside the tree I made Hydrangea flower heads, they need leaves to make the bush but I've run out of time. It'll go next to Gerry who has lovely plans for the block.
Dit is Karrin's stumpwork blok. Ze wil dat het een tuin wordt. Heerlijk thema. Diane maakte een mooie start op 't blok. Ik heb de riddersporen van Diane blad gegeven. Daarna heb ik varens met een nestje en stokrozen geborduurd. Op het lapje met keienprint heb ik kruipende twijgen met stumpwork bladeren gemaakt, veel bladeren. En rode bloemetjes in dezelfde steek als Diane de viooltjes maakte. Als laatste bloemhoofden van de hortensia. Ik heb geen tijd meer voor 't blad. Nu gaat het blok naar Gerry die iets heel moois van plan is.

zaterdag 5 juni 2010

AA voor Hideko

This is the AA I've made for Hideko. I stenciled puff paint onto a hand dyed cotton using a stencil I cut. After puffing up the paint I painted the puff paint in a pale sparkly blue and the eye with middle blue.
Dit is de AA die ik voor Hideko heb gemaakt. Ik heb puff paint gesjabloneerd op handgeverfde katoen. Het stencil heb ik zelf gesneden. Na het verhitten van de puff paint waardoor die omhoog is gekomen heb ik die verf overgeverfd met lichtblauwe glitterverf en het oog met middelblauw.

aa van Jeanne

Look at the gorgeous AA Jeanne has made for me! She knows I love my cup of tea.
Kijk eens naar de mooie AA die Jeanne voor me heeft gemaakt. Ze weet dat ik gek ben op thee. Dank je Jeanne. Ik ben er heel blij mee.