zondag 27 februari 2011

fabric page, family and a bare tree


Fabric page with "le petit prince" theme made for Evi for a swap at the Fibre Fever group.
Textielpagina met "de kleine prins" thema voor Evi voor een ruil in de Fibre Fever groep.

Daughter Jose with boyfriend Abdul.
Dochter Jose met vriend Abdul.

Nephew Thijmen tries to make tomcat Casper look into a hand mirror.
Neef Thijmen probeert kater Casper in een zakspiegeltje te laten kijken.

I love the shape of this bare tree.
Ik vind de vorm van deze kale boom zo mooi.

zondag 20 februari 2011

fabric pages

I'm in 2 swaps of fabric pages. First the arch shaped pages by a group of the stitchinfingers fabric pages group. Here's the blog. I have finished "the sea" for Mandy. I find it very hard to portray water/sea/river/waterfall. I've bought satins and velvets in the right colors at the Saturday market. After appliqueing the page I added a shiny thread along the seamlines. I still felt something was missing. I used dyed scrim, that I distorted and tore to add sea foam. Now I feel
better about the page. I hope she'll like it.
Ik ben in twee uitwisselingen van textielpagina's. Allereerst de pagina's voor de stitchingfingers textielpagina's groep. Hier is het blog. Ik heb de zee voor Mandy klaar. Ik vind het moeilijk om water in al z'n vormen uit te beelden. Ik heb satijnen en fluwelen in passende kleuren gekocht op de zaterdagmarkt. Na het appliceren heb ik een glanzend draadje langs de lijnen opgenaaid. Ik vond dat het toen toch nog niet compleet was en heb toen geverfde scrim gebruikt, gescheurd en uit elkaar getrokken , om schuim op de golven te maken. Nu ben ik wel tevreden over de pagina. Nou maar hopen dat Many er ook tevreden mee is.


Juliette asked for the sea shore. Again the challenge to portray the sea. The sea shell is filled with 2 layers of bright green felt, this gives the cream colored satin a touch of green, matching with the sea. Below a close-up of the shell.
Juliette had gevraagd om de zeekust. Weer de uitdaging om zee te maken. De wokkel is gevuld met twee lagen helden groen vilt, dit geeft de cremekleurige satijn een groene tint, wat mooi kleurt bij de zee. Hieronder een detailfoto van de schelp.

The other swap runs at the fibre fever group. I'm working on the page with a Beatle song theme. Tineke, who has studied Chinese, gave me this Chinese text on which one of their songs was based. I have painted a mirror image of this text with transfer paint. I want to iron this onto organza and make transparent layers for this page. Still pondering on the best way to design this page.
De andere ruil gaat via de fibre fever groep. Ik werk aan een pagina met als thema een nummer van de Beatles. Tineke, die Chinees heeft gestudeerd, heeft me aan een Chinese tekst geholpen waarop één van nummers is gebaseerd. Ik heb het spiegelbeeld van deze tekst met transfer verf geschilderd. Ik ga deze tekst op organza strijken en transparante laagjes voor deze pagina maken. Ik zit nog na te denken hoe ik 't allemaal in 't vat ga gieten.

An exercise in tie dye.
Een proeflapje in afbinden en verven.

Detail

zaterdag 19 februari 2011

stitchery BOMs

I'm following 2 stitchery boms. First are the hearts designed by Shell of the Raspberry Rabbits. I've stitched the blocks for January and February. I needed 2 fabrics for the patchwork, the batik with black for the sashings and the dark red for the corners. I'm stitching with #5 variegated perl DMC yarn. For the hearts BOM click here.
Ik volg twee borduur BOMs. Iedere maand komt er een nieuw patroon bij. Eerst de harten ontworpen door Shell van the Raspberry Rabbits. Ik heb de blokken voor januari en februari af. Naast het borduurwerk heb ik nog 2 stofjes nodig, de donkere batik voor de strookjes tussen de blokken en de rode stof voor vierkantjes waar de strookjes bij elkaar komen. Ik borduur met #5 perlé gemêleerd DMC garen. Voor de patroontjes klik hier.My daughter Jose loves these bird designs, so I'm stitching this one for her. These blocks are twice as big as the heart blocks. I'm also using #5 DMC perl yarn for these blocks, colors are Jose's choice. For the BOM info and patterns click here. Birdie designs.
Mijn dochter Jose vindt deze vogelborduursels erg mooi, dus borduur ik deze voor haar. Deze blokken zijn twee maal zo groot als de harten. Hier gebruik ik ook #5 DMC perlé. Jose heeft de kleuren uitgekozen. Voor info over de bom en de patronen, klik hier. Birdie ontwerpen.
January/januari:

February/februari: