dinsdag 19 november 2013

my new workspot and diva challenge 145

Here's my table in front of the window. I'm working on today's diva challenge. At the left I have a small globe with a light in it and at the right a strong lamp, you cannot see those in this picture.
Hier is mijn tafel voor het raam. Ik ben bezig met de uitdaging van de diva van vandaag. Buiten beeld heb ik links een globe met verlichting en rechts een sterke lamp.
Today's diva challenge is to use the new tangle quib. Last night I'd been playing with this tangle already.  I combined it with mak-rah-mee, another new one. I love both.
Vandaag daagt de diva ons uit om met de nieuwe tangle quib aan de slag te gaan. Nou had ik daar gisteren al mee zitten spelen, samen met een andere nieuwe, nl mak-rah-mee. Ik vind ze allebei ontzettend leuk.
This is the one I did today. I love this combo.
Deze heb ik vandaag gedaan. Ik vind dit een prachtige combo.
Another one I did last night. Today I added color with aquarelle paint.
Nog een die ik gisteravond heb gedaan. Vandaag heb ik 'm ingekleurd met waterverf.

woensdag 13 november 2013

diva challenge 144 en Aisha

 This week the Diva has challenges us to make a zentangle bug and use gelly roll pens. Instantly this segmented caterpiller jumped to my mind. I used Gelly Roll Miracle Moonlight pens, a set of 5 colors. I find tile #1 a bit dull. #2 is more the way I like it in colors, but I love how the caterpiller in #1 turned out
Deze week daagt de Diva ons uit om een zentangle insekt te maken en Gelly roll pennen te gebruiken.. Ik moest meteen aan deze gesegmenteerde rups denken. Ik heb Gelly Roll Miracle Moonlight pennen gebruikt, een set van 5 kleuren. Ik vind #1 qua kleur saai, maar ik vind de rups wel erg leuk geworden. de kleurigheid van #2 spreekt mij meer aan.
Colorfull flowers and a colorfull butterfly on a green background.
Kleurige bloemen en een kleurige vlinder tegen een groene achtergrond.
 Bedtime for Aisha. Here she's checking how mommy makes her bottle of milk. She's wearing her sleeping bag in which she manages to walk around.
Bedtijd voor Aisha. Hier houdt ze goed in de gaten hoe mama haar flesje melk maakt. Ze draagt haar slaapzak al en ziet kans om er in rond te lopen.
 Beautiful mom and daughter
Mooie moeder en dochter.
Those eyes are still wide open, not a good sign for sleeping/ die ogen zijn nog veel te wijd open, niet goed voor 't slapen gaan

maandag 11 november 2013

Here's the little felted piece that I've sewn onto a background in the same colors. The blue cotton is snow dyed. I will add embroidery to finish it.
Hier heb ik het kleine gevilte lapje op een achtergrond in de zelfde kleuren genaaid. Het blauwe katoen is gesneeuwverfd. Ik ga nog borduren om dit af te maken.
This is the funky bird page I received from Susie, through a swap on stitchin'fingers. She has even sewn on real corn. See the other swapped pages on our blog
Dit is de hippe vogel pagina die Susie voor mij heeft gemaakt vanwege de ruil van stitchin'fingers. Ze heeft zelfs echte maiskorrels opgenaaid. Bekijk de andere geruilde pagina's op ons blog.
Backside of page. With a poem in the pocket.
Achterkant van de pagina. Met een gedicht in het zakje.

Last night I dreamed of chickens
Last night I dreamed of chickens,
there were chickens everywhere,
they were standing on my stomach,
they were nesting in my hair,
they were pecking at my pillow,
they were hopping on my head,
they were ruffling up their feathers
as they raced about my bed.

They were on the chairs and tables,
                                                               they were on the chandeliers,
                                                               they were roosting in the corners,
                                                               they were clucking in my ears,
                                                               there were chickens, chickens, chickens
                                                               for as far as I could see ...
                                                               when I woke today, I noticed
                                                               there were eggs on top of me.

                                                               Jack Prelutsky

I couldn't find the right green cotton to crochet the lace border so I settled for brown and I think it looks good. I now have finished only one border. I found the pattern at the antiquelibrary
Ik kon geen groen haakgaren voor de kanten rand vinden dat bij de vilt paste dus heb ik bruin genomen en ik vind het mooi staan zo. Ik heb nu 1 rand af en nog 1 te gaan. Het patroon heb ik gevonden in de antiquelibrary.  
Japanese acer in Japanese garden in the Hortus Botanicus in Leiden/ Japanse esdoorn in de Japanse tuin in de Hortus Botanicus in Leiden.
Fruits from the Ginkgo Biloba. They stink.
Vruchten van de Ginkgo Biloba. Ze stinken.


dinsdag 5 november 2013

diva challenge 143 and some felting

 Today we are using a new tangle named Cruze. It's amazing how easy this is to draw when following the instructions. Here I combined it with brayd, pokeroot, pokeleaf, zinger and one which name I forgot.
Vandaag gebruiken we Cruze, een nieuwe tangle. Als je de instructies volgt is deze verbazend makkelijk te tekenen.
Here I turned cruze into a circle. I left the center open. I don't think it'll look nice if I finished this tangle in the center. I added zenplosion all around and to the corners.
Hier heb ik cruze in een cirkel getekend. Ik heb het midden open gelaten, ik denk niet dat het mooi zou zijn geworden als ik dit motief in 't midden had afgemaakt. Ik heb rondom en in de hoeken zenplosion getekend.
I've tried to make a landscape in felt. I like it. I have several plans for this, but I can use it only once.
Ik heb een landschapje van vilt proberen te maken. Het resultaat bevalt me wel. Ik heb hier al verschillende plannen voor, maar kan 'm helaas maar een keer gebruiken.