zondag 25 september 2011

varens met paddestoelen

I was having fun with it so I continued with a favorite: ferns and fungi. Its quite a ful drawing.
Ik had er lekker de gang in dus ben ik doorgegaan met een favoriet van me: varens en paddestoelen. Het is een vrij volle tekening geworden.
                                     
Here I've stitched the design and the background.
Hier heb ik ontwerp en achtergrond gestikt.
Here's the painted result.
Hier is het geverfde resultaat.

zonnehoed

I enjoyed the new technique a lot, so I made another one. I drew a big flower on a bright colored, hand dyed cotton. While stitching the background I ran out of yarn and couldn't find the same yarn again.
Ik vind de nieuwe techniek erg leuk, dus heb ik er nog eentje gemaakt. Ik heb een grote bloem getekend op een fel gekleurde, handgeverfde katoen. Toen ik de achtergrond aan 't stikken was, raakte het garen op en ik kon dezelfde kleur niet meer kopen.

 I found a matching, variegated yarn with which I finished the background. I think it looks real good.
Ik vond wel een bijpassend, gemêleerd garen waarmee ik de achtergrond heb afgemaakt. Ik vind het mooi passen.
 Here you can see the piece after painting the flower. Pearl brown for the cone, a watered down dark red for the petals which flowed a bit too much. I painted some pearl dark red on top. 2 colors of green for the stem.
Hier zie je het werk na het verven van de bloem. Parelmoer bruin voor het hart, een verdund bordeau voor de lintbloemen, dat is een beetje doorgelopen. Ik heb er weer wat parelmoer bordeau overheen geverfd. 2 kleuren groen voor de steel met schutblaadje.
                                   
Last touch was toning down the bright color of the background with white paintstick to get more contrast with the flower.
Als laatse de helderheid van achtergrond afgezwakt met witte paintstick zodat er meer contrast  met de bloem ontstaat.

vrijdag 23 september 2011

AA in herfstkleurenThe fibermail group is running an AA swap. I've asked for autumn colors and this is the first AA I received, It's made by Christel. Isn't it gorgeous?
De fibermailgroup heeft een ruil nu van AAs. Ik wil graag AAs in herfstkleuren en dit is de eerste die ik heb ontvangen. Deze is gemaakt door Christel. Wat is ie mooi hè?
Op de achterkant dit gedicht±

Paddestoelen schieten uit de grond

Bladeren waaien in ´t rond

Bruin, rood, geel en een beetje groen

Het is weer tijd om de kachel aan te doen

zondag 18 september 2011

new (for me) technique

I recently bought this book. It's about drawing, quilting and painting a piece of multi-colored fabric, thus making one cloth quilts. I love the bright colors, the flower themes, the painting and the free quilting.
Ik heb onlangs dit boek gekocht. Het gaat over hoe je 1 veelkleurige lap kunt quilten en verven en zo een quilt uit 1 stuk maakt. Ik houd van heldere kleuren, bloemthema's en het verven en vrij quilten.

This is my first try. I drew one big flower and 3 bunches of small ones. Then I stitched the lines using 3 different yarns.
Hier mijn eerste probeersel. Ik heb 1 grote en toeven kleine bloemen getekend, die ik vervolgens met 3 verschillende garens heb doorgestikt.

Here I continued with stitching the background.
Vervolgens heb ik de achtergrond gestikt.


View of the backside after all stitching was done.
Achterkant na al het stikwerk.


Painted with pebeo pearl, trapsuutjies pearl and Lumiere. Centers of small flowers are embellished with French knots.
Geverfd met pebeo parelmoer, trapsuutjies parelmoer en Lumiere. Hartjes van kleine bloemetjes zijn versierd met knoopjessteken.


I'm pleased with the result and will make more pieces in this fun technique.
Ik ben tevereden over het resultaat en ga zeker meer maken in deze techniek.

zentangle made for challenge


This is the first time I'm participating in the weekly challenge of the diva.
This week's theme is love. This zentangle is called lace and I love the idea of a lacy heart.
Dit is de eerste keer dat ik mee doe aan de wekelijkse uitdaging van de diva.
Het thema van deze week is liefde. Dit motief heet kant en ik wilde een kanten hart maken.

donderdag 15 september 2011

aa voor Marijke

Deze maand kreeg Marijke L haar aa. Zij heeft gekozen voor het thema zaaddozen van papavers. Zie voor de aa's gemaakt door anderen op ons Tegendraadsblog.
This month we made aa's for Marijke L. Her theme was seedheads of papavers. See for more aa's with this theme our Tegendraads blog.

Dit is de AA die ik voor Marijke heb gemaakt.
Op de achterkant een Haiku die ik zelf heb gemaakt:
Papaverbollen
zacht ratelend in de wind
bron van oorlogen.

I made this AA for Marijke.
At the backside a Haiky I made:
Papaver seedheads
ratling softly in the wind
reason of wars

ik begon met een zelfgeverfd lapje
I started with a handdyed fabric


ik heb hierop gestempeld in zachtgeel en opaak wit.
I stamped it in pale yellow and opaque white.


daarna heb ik er rondjes in donkergroen op gestempeld, dit worden de zaaddozen.

na 't drogen heb ik ze geborduurd met de cast on steek met bruin rayon splijtgaren
then I stamped rounds in dark green. this will become the seedheads.
after drying I embroidered these with the cast on stitch using brown rayon floss.

dinsdag 13 september 2011

meer zentangles, eekhoorntjes bom en lelies

I've made more zentangles. I really, really love them. Also take a look at the ones Wilma made.
Ik heb meer zentangles gemaakt. Ik ben er echt weg van. Kijk ook een bij die van Wilma.9 blocks are pieced together and most of the appliqué is in place. I need to find my black fabric for the bird wings. The bottom row needs to be stitched to the top rows, they are only pinned in place for now. When all the sewing and appliqué is done, I have to do the embroidery and add beads and buttons. My very first all hand stitched quilt is going well.

9 blokken zijn aan elkaar gezet en de meeste applicaties zijn gedaan. Ik ben nog op zoek naar m'n zwarte stof voor de vleugels van de vogels. De onderste rij moet nog aan de blokken erboven genaaid worden. Ze zitten nu alleen maar gespeld. Als al het naai- en applicatiewerk klaar is, moet ik nog verder met borduren en versieren met kralen en knopen. Mijn allereerste met de hand genaaide quilt gaat vlotjes.


Flowers at my table.
Bloemen op m'n tafel.maandag 12 september 2011

AA voor Hannie plus LOTR poster

I'm participating in the fibermail AA swap. No themes but favorite colors.
This is the AA I made Hannie. She loves teal.
Ik doe mee met de fibermail AA ruil. Geen thema's maar favoriete kleuren.
Dit is de AA voor Hannie. Zij houdt van turkoois.

Remember this old LOTR poster? I still love it.
Herinner je je nog deze oude LOTR poster. Ik vind 'm nog steeds prachtig.