zondag 14 december 2014

roadtripsjaal en uilenwanten

 The roadtrip scarf is very nice to crochet so I did 6 of them.
De roadtripsjaal is makkelijk te haken dus heb ik er 6 gemaakt.
 My niece collects owls, so I thought it would be nice to knit these fingerless gloves for her. Although the yarn came from another show it makes a nice match with this scarf.
Mijn nicht spaart uilen. Daarom leek het me leuk om deze vingerloze wanten voor haar te breien. En al kwam het garen uit een andere winkel, toch past de sjaal heel goed bij de wanten.

vrijdag 12 december 2014

Voor Jose

I found a set of cork table mats and thought it would be nice to dress them and give them to Jose and Abdul. I chose my favorite color combination of cotton thread and made these 3.
Ik vond een set kurken pannenonderzetters en dacht dat het wel leuk zou zijn om er een jasje omheen te haken en ze dan aan Jose en Abdul te geven. Ik heb mijn favoriete kleurencombinatie gekozen uit katoenen garen en maakte deze 3.


Then I decided to crochet the roadtrip scarf. It's a nice pattern to crochet. I made 6 of them. This is the one for Jose.
Toen besloot ik de roadtripsjaal te haken. Het is een prettig patroon om te haken. Ik heb er 6 gemaakt. Deze is voor Jose.
Here is Jose after a very busy day. My beautiful daughter.
Hier is Jose na een hele drukke dag. Mijn mooie dochter.
And my gorgeous granddaughter.
En mijn prachtige kleindochter.