woensdag 26 januari 2011

wired leaves

I enjoy making wired leaves. I bend the wire and tack it to the fabric. I cover the wire with buttonhole stitches and then till in the leave with satin stitch. I use a single strand of cotton floss. The straight edges leaves are easy. For the first time I also did holly leaves. It was quite a struggle to bend the wire into the right shape and make nice sharp spikes. Who has tips and tricks for making this easy?

Ik mag graag bladeren borduren met een ijzerdraadje in de rand. Ik buig het draadje in de juiste vorm en zet het met kleine steedjes vast op de stof. Dan bedek ik het draad met kleine knoopsgatsteekjes. Daarna vul ik het blad in met satijnsteek. Alles met 1 draadje splijtkatoen. Het maken van de blaadjes met gladde rand was makkelijk zat. Nu heb ik voor het eerst ook hulstblaadjes gedaan. Wat een gedoe om de randen te buigen en mooie scherpe puntjes te maken. Wie kent er tips en trukjes om dat makkelijker te maken.

zaterdag 22 januari 2011

ontvangen en gemaakt


I've received this fabric page from Hanna through a swap on the fibre fever group. I'd asked for autumn as a theme. This page is terrific, thank you Hanna.
Ik heb deze pagina van Hanna gekregen vanwege ruil van de fibre fever groep. Ik had gevraagd om de herfst als thema. De pagina is prachtig, dank je wel Hanna.

Tonny and I are doing a grabbag challenge. I'd gathered hand dyed fabrics in colors that I find hard to work with but I know Tonny likes. I've added stamps that I'd cut hadn't used yet plus some lace. This is the result. I'm stunned, I love it! It will get a prominent place at my mantle piece. Thank you so much Tonny. I love your work.
Tonny en ik doen samen een grabbag challenge. Ik had handgeverfde stofjes bijh elkaar gezocht in kleuren die ik lastig vind om mee te werken maar waarvan ik weet dat Tonny van houdt. Ik heb stempels erbij gedaan die ik had gesneden maar nog niet gebruikt. En ook wat kant. Dit is het resultaat geworden. Fantastisch, ik vind het prachtig. Ik ga 'm op m'n schoorsteenmantel hangen, goed in 't zicht. Dank je Tonny, ik vind je werk geweldig.

I finally finished this small Lord of the Rings quilt. All hand dyed fabric,plus some Angelina, cut up flower trim, fluffy thread from a swap and silk flowers. I was thinking of having a give-away on my blog but dd claimed it. Have to think of something else.
Ik heb eindelijk dit kleine Lord of the Rings quiltje afgemaakt. Handgeverfde stofjes, plus Angeline, bloemetjesband in stukjes geknipt, franjegaren en kunstbloemetjes. Ik wilde het weggeven op dit blog maar m'n dochter heeft 'm geclaimd. Nu iets anders verzinnen.

Fabric page for the swap at the above mentioned group. Theme vintage ladies. Base of hand dyed cotton overlaid with lace strips, some tea dyed, some embroidered and one with wax pearls. Silky with crocheted and beaded fan and a small painted piece of rose lace. 2 beaded braids to cover the edges of the lace and a flying swallow for the vintage lady to look at.
Textielpagina voor de ruil die ik al eerder noemde. Thema vintage ladies. De basis is handgeverfde katoen waarop repen kant zijn gelegd, sommige gekleurd met thee, sommige met borduurwerk en eentje met wasparels versierd. Silky met gehaakte en met kralen versierde waaier en een klein, geverfd stukje rozenkant. 2 stukken band versierd met kraaltjes om de randen van het kant te bedekken en een vliegende zwaluw voor de dame om naar te kijken.

Christmas ATC by Sharon, side one.
Kerst ATC door Sharon, kant 1.

Christmas ATC by Sharon, side two.
Kerst ATC door Sharon, kant twee.

Aren't they sweet? Taken from the icanhascheeseburger site.
Zijn ze niet lief? Van de icanhascheeseburger pagina.

Mill the Falcon.
Molen de valk.

woensdag 5 januari 2011

workshop glashelder van Dineke UgenSome time ago the group Tegendraads invited Dineke Ugen for a workshop. I've recently finished the work I started at the workshop. This picture turned out a bit dark, it has warmer colors in real life. Here you can see the Tegendraads blog post about this workshop. And here you can see Dineke's site.

Enige tijd geleden had de groep Tegendraads Dineke Ugen uitgenodigd voor een workshop. Onlangs heb ik het werkje dat ik daar was begonnen afgemaakt. Deze foto is wat donker, in 't echt zijn de kleuren warmer. Hier kun je het bericht over deze workshop lezen. En hier is de site van Dineke.

more pages

This is the base for the page with "vintage ladies" as theme. I've soaked 2 of these laces in tea. The background fabric is hand dyed in a pale peachbeige. I have a crocheted fan to add. I've been searching for my silkies with vintage ladies but they seem to have disappeared. That's a problem.
Dit is de basis voor een pagina met thema "nostalgische dames". Ik heb twee van deze kantjes in thee laten weken. De achtergrondstof is handgeverfd in een zachte zalmbeige. Ik heb een gehaakte waaier om erop te maken. Ik heb gezocht naar m'n silkies met nostalgische plaatjes maar die zijn mysterieus verdwenen (nou ja, niet zó mysterieus als je m'n kamer kent) en dat is lastig.

Next page has "ancient symbols" as a theme. I love kokopelli, so that'll be my subject.
First I've stamped with old gold paint on hand dyed fabric.
Volgende pagina heeft "oude symbolen" als thema. Ik hou van kokopelli, dus die ga ik maken.
Allereerst heb ik met oud goud verf op handgeverfde stof gestempeld.

Then I cut a kokopelli shape from another piece of hand dyed fabric and fused it on.
Toen heb ik een kokopelli figuur uit een ander handgeverfd stofje geknipt en opgestreken.

Then I added beads to portray the music.
Daarna heb ik kralen opgenaaid bij wijze van muziek.

Since I wasn's sure about what color combo would look best I stamped another piece of fabric too.
Ik was niet zeker welke kleuren ik zou gebruiken, dus heb ik tegelijkertijd nog een lapje bestempeld.

Ironed on a kokopelli shape.....
Streek er een kokopelli figuur op .....

and embellished with beads. I like them both.
en versierde met kralen. Ik vind ze allebei mooi.

The page with the pink flowers is finished. Well, the top is.
De pagina met de roze bloemen is klaar, nou ja de voorkant.

Here's the whole page.
Hier is de hele pagina.