dinsdag 22 juni 2010

update

I have been quiet for a while, because I've been ill. Its going around here. Luckily I feel better every day now. In between all the sleeping I did, I got some little things done.
Ik ben een poosje stil geweest omdat ik ziek was. Het schijnt hier te heersen. Gelukkig voel me iedere dag een stukje beter nu. Tussen al het slapen door heb ik toch nog wat dingetjes kunnen doen.

I found this kitty on lolcats and fell in love with it.
Ik kwam deze kat tegen op lolcats en was er meteen weg van.

Nicki Lee liked my crocheted baskets that I made for the swap on cqinternational. So I offered to crochet some baskets for her. And she also liked the ATC with the moon, so its on its way to her. I've crocheted 8 little baskets for her and this weekend arrived her package for me. Lots of dyed lace, fabric, a lace ribbon and a lace square. Plus the ATC above. I'm in awe with the mermaid. Wondering if she made it herself and if so, how. I've love to be able to do that too. The above lace heart looks very Art Nouveau, my favorite style and its painted in my favorite color. Yes I love yellow and ochre. I love warm, bright colors.

Nicki Lee vond m'n gehaakte mandjes erg mooi, dus heb ik aangeboden er een paar voor haar te haken. We hebben gelijk ATCs geruild. Zij wilde graag de ATC met de maan hebben. In ruil kwam er dit weekend een pakketje gevuld met schitterend geverfd kant. Prachtige kleuren en bijzondere motieven. Geweldig; en zo veel. Verder een bijzondere ATC met een zeemeermin. Als ze die zelf heeft gemaakt wil ik daar beslist meer over weten, wat knap. Behalve het kant en de ATC zat er ook nog een stukje stof, een kanten lint en een vierkant lapje kant bij. Overigens, het hart naast de ATC ziet er heel Jugendstil uit, helemaal waar ik van houd. En dan ook nog in m'n favoriete kleur. Ja ik houd van geel en oker. En heldere, warme kleuren.


I received this ATC from Lisa Ahmad through a swap on the SurfaceDesign group. She has called it Tortured Felt. That made me grin. It looks very nice and lovely colors.
Ik heb deze ATC van Lisa Ahmad ontvangen wegens een ruil van de SurfaceDesign groep. Ze heeft het gemarteld vilt genoemd. Daar moest ik wel van grijnzen. Een leuke ATC met vrolijke kleuren.

After looking at this blog I got the idea of making this type of flowers. They are newspaper glued onto stif paper, ironed after drying and then the flower shapes were punched out. I colored them with silk paint.
Na te hebben rondgekeken op dit blog had ik het idee om dit soort bloemen te maken. Ze zijn van stukken krant op stevig papier gelijmd. Na het drogen gestreken en toen bloemvormen eruit geponst. Ik heb ze gekleurd met zijdeverf.

Six ATCs finished for the swap on SurfaceDesign. There are made with transfer paint, Neocolor II and painted vliesofix.
Zes ATCs zijn klaar voor de ruil van SurfaceDesign. Ze zijn gemaakt met transfer verf, Neocolor II en geverfde vliesofix.

These two aren't finished yet. The left one needs the backing to be sewed on. I'm not happy with the right one. Like something is missing in the upper right corner. I've a little lace rose soaking in a bit of tea. I hope that'll give the right finish once its dry.
Deze twee zijn nog niet klaar. De linker moet nog een achterkant krijgen. En ik ben niet blij met de rechter. Ik vind dat er iets mist rechtsboven. Ik heb een kleine kanten roos in een bodempje thee gezet. Ik hoop dat dat de juiste toevoeging (na droging natuurlijk) is.

I'm making a textile page with a tree theme for Ruth. I should've sent it last month. Late as usual. I've made the stem with puff paint onto a hand dyed cotton covered with painted vliesofix. I will treat the puff paint with the heat gun and then color it with brown acrylic paint. That should create a realistic tree trunk. The loose woven fabric below is painted with 2 types of green paint. I will crunch it up and create the soil beneath the tree with it.
Ik ben een textiel pagina voor Ruth aan het maken. Die had vorige maand al klaar moeten zijn. Zoals gewoonlijk te laat. Ik heb een boomstam van puff paint gemaakt. De ondergrond is handgeverfde katoen met opgestreken met goud beschilderde vliesofix. Ik ga de puff paint met de heat gun bewerken en daarna met bruine acrylverf beschilderen. Dat moet een realistische boomstam geven. De losgeweven stof onderaan heb ik met twee soorten verf groen gemaakt. Ik ga 't verfrommelen en er de bosbodem onderaan de pagina mee maken.

Arlene's stumwork round robin block. Karrin made the pansies with the ladybug and the beaded lace seam. Diane was the second to work on it and Calla, dragonfly and seam treatment with cast on stitches. Look at the leaves of the Calla. Aren't the special?! I've got to try those too. I already have a plan of what I'm going to add, but I ain't telling you yet.
Arlene's stumwork estafette blok. Karrin maakte de violen met het lieveheersbeestje, alsmede het kant met kralen. Diane was de tweede die eraan werkte. Ze maakte de Calla, libel en borduurde de zoom met roze bloemetjes. Kijk eens naar de bladeren van de Calla, wat zijn ze bijzonder. Dat wil ik ook proberen. Ik heb al bedacht wat ik ga maken op dit blok maar vertel 't nog niet.

I made this rubbing onto a piece of fabric that I want to use for making more fabric paper a la Frieda Oxenham. I thought that a paint stick rubbing would work just as nice as stamping.
Ik heb dit gemaakt door met olieverfkrijt over een reliefplaatje te wrijven. Ik wil dit als basis voor textielpapier a la Frieda Oxenham gebruiken. Het lijkt me dat dit net zo goed moet werken als een gestempelde ondergrond.

Geen opmerkingen: