vrijdag 13 augustus 2010

theemutsen/tea cosies

My first tea cosy is finished. Its green with beige and has white roses with leaves at the top.
Mijn eerste theemust is af. Hij is groen met beige en heeft witte rozen met bladeren bovenop.

Thijmen posing with the tea cosy.
Thijmen poseert de theemuts.

This is one side of the second tea cosy. Its embellished with shells and facetted beads and lined, Have to embellish the second one and sew on the lining and then I can put it together.
Dit is 1 kant van de tweede theemuts. Hij is versierd met schelpen en facetkraaltjes en gevoerd. Ik moet de andere kant nog versieren en voeren. Dan kan het geheel in elkaar gezet.

Geen opmerkingen: