donderdag 14 oktober 2010

parfaits, knitting, atcs, fabric page and slow cloth

With the Tegendraads group we've spent an afternoon dyeing parfaits.
Met de Tegendraads groep hebben we een middag parfaits geverfd.

Busy and having a good time.
Bezig en lekker naar m'n zin.

Detail of one of the parfaits. I think they look like bugs.
Detail van een van de lappen. Ik vind ze eruit zien als torren.

Another result.
Een ander resultaat.

I love this one!
Prachtig!

To see all my results and the results of the other ladies see Tegendraads.
Om al mijn resultaten te zien en die van de andere dames kijk op Tegendraads.
Scarf # 5 and the last one for now.
Sjaaltje nr 5 en voorlopig de laatste.

Backside of a cardigan.
Achterpand van een vest.

Lovely rose ATC made by Sharon McGrath.
"A rose by any other name would smell as sweet."
Een prachtige rose ATC van Sharon McGrath.
Ik houd van 3D.

ATC for the wings themed swap.
ATC voor de ruil met het thema vleugels.

ATC for the lace themed swap.
ATC voor het thema kant.

I'm intrigued by the concept of slow cloth. I read about it at this blog and felt I had to give it a try. So I tore some hand dyed fabrics and braided them. Now I'm stitching them with Blomstergarn.
Ik ben geïntrigeerd door het concept van "langzame stof". Ik lees erover op dit blog en wilde het ook eens proberen. Ik heb handgeverfde stof in repen gescheurd en gevlochten. Nu ben ik dit aan 't borduren met Blomstergarn.


Fabric page my inner goddess.
My goddess is colorfull and embellished.
Textielpagina mijn godin van binnen.
Mijn godin is kleurrijk en versierd.

2 opmerkingen:

Suztats zei

lovely stuff! Thanks for the eye candy!

jude zei

nice cloth weaving...