vrijdag 3 januari 2014

update

The Monday before Christmas the housing assosiation put in new cabinets and worktop in my kitchen. I chose the color, a dark aubergine red.
De maandag voor kerst heeft de woningbouwvereniging nieuwe kastjes en aanrecht in m'n keuken geplaatst. Ik heb de kleur uitgezocht, een matte donkere aubergine kleur.
 Minoes inspecting all the new stuff in her territory.
Minoes inspecteert alle nieuwe spullen.
 Isn't she gorgeous? I'm such a proud grandma.
Wat een schoonheid hè? Ik ben zo'n trotse oma.
I have a new table in my workroom. It's big and wonderful. Sandra provided the idea and my dad did the work. I thought it would be a good idea to put a nice catbed onto the table, especially for Minoes. What was I thinking. Of course she won't use the bed. She's sleeping on whatever I'm working on. As always.
Ik heb een nieuwe tafel in m'n werkkamer. Heerlijk groot, lamp erboven, ideaal. Ik dacht dat het een goed plan zou zijn een bedje voor Minoes neer te zetten. Wat haal ik me in m'n hoofd. Natuurlijk gaat ze daar niet in slapen! Ze slaapt op 't werk waaraan ik werk. Heeft ze altijd gedaan en zal ze altijd doen. 
I'm working on a bear and a mouse, both knitting patterns from Annita Wilschut. Here their bodies are done, but they are waiting for their faces and cloths. I cannot wait for the cat pattern that will be out soon. These patterns are wonderful to knit because you make it all in one piece. I don't have to sew it together afterwards. Pictures when ready will follow.
Ik ben bezig met een beer en een muis, beide breipatronen van Annita Wischut. Ik heb de lijven klaar, maar moet nog de gezichten borduren en kleding breien. Ik kan niet wachten op het kattenpatroon dat binnenkort uitkomt. Deze patronen zijn heerlijk om te maken omdat je naderhand niet vanalles in elkaar moet zetten. Je breit het in één stuk. Foto's van wanneer ze klaar zijn volgen.

1 opmerking:

margaret zei

love the colour of your cupboards, bit tough having them fitted so near Xmas. Nice that you could choose the colour yourself a beautiful granddaughter you have and your little cat is so inquisitive