zaterdag 19 maart 2011

how to use lace to make a stamp

here is a motif that I cut out of a piece of lace curtain.
hier is een motief dat ik uit een stuk vitrage heb geknipt.

I asked my dad to saw a piece of wood in the shape of the motif.
ik vroeg mijn vader een stuk hout uit te zagen in de vorm van het motief.

I glued the motif onto the wood with carpet tape.
ik plakte het motief met tapijttape op het hout.

I applied 3 layers of gesso, making sure not to fill the lower parts with the paint.
ik heb 3 lagen gesso aangebracht en er goed op gelet het reliëf te bewaren.

here's my first try. I'd laid my fabric on a hard background. I will have to make a second print with fabric on a towel or something like that. that'll make the motif show up better. still I like it the way it turned out.
hier is m'n eerste afdruk. de stof lag op een harde ondergrond. ik ga nog een afdruk maken, maar dan leg ik de stof op een handdoek of zo. dan zal het motief beter afdrukken. evengoed ben ik tevreden met de afdruk.

Casper and Minoes sharing a chair.
Casper en Minoes samen in een stoel.

Casper

Minoes

2 opmerkingen:

Nienke zei

Dat is een leuk idee!! Dank je wel voor het delen!

Christina Fokkema zei

wat een leuk idee