zondag 28 augustus 2011

zentangle, gehaakt gordijn en masker


Here's my second zentangle. I'm not happy with the lines within the oval in the middle. Also I accidentally continued with a black pen after taking a brake. It was meant to be all brown.
Dit is mijn tweede zentangle. Ik vind de lijnen in het ovaal in 't midden niet mooi geworden. Bovendien ben ik bij vergissing na een pauze verder gegaan met zwart. Ik had ook deze helemaal in 't bruin willen tekenen.

Tonight Jose and Abdul have put up my crocheted lace curtains for me. The shades were removed to make place and now I can finally enjoy the result of my work. It measures over 60 cm high and more than 2 meter wide.
Vanavond hebben Jose en Abdul voor mij m'n gehaakte gordijntjes opgehangen. De rolgordijn zijn verwijderd om plaats te maken. Eindelijk kan ik genieten van het resultaat van m'n werk. De gordijntjes zijn samen ruim 60 cm hoog en meer dan 2 meter breed.


Quite some time ago I started to make a fabricpage with a mask theme. I didn't like how it turned out at all. Now I finally decided to start over again with a different design. I put red organza decorated with stars on top of aqua colored satin and started beading. I like it much better now but have still a lot to do.

Geruime tijd geleden ben ik begonnen met het maken van een textielpagina met het thema masker. Het resultaat stond me helemaal niet aan. Ik heb de knoop doorgehakt en ben opnieuw begonnen. Ik heb rode, met sterretjes bedrukte organza over aquablauwe satijn gespannen en zit nu dit masker te maken van kralen. Een heel werk maar het ziet er ten minste beter uit.

Geen opmerkingen: