woensdag 5 september 2012

crazy quilt round robin

It has been a long time, but now I'm going to participate in a traditional crazy quilt round robin of the cqint group. The theme is woodlands and forests. I love that. Here is the block I pieced for this.
Het is lang geleden maar nu ga ik weer meedoen met een traditionele crazy quilt estafette van de cqint groep. Het thema is bosland en wouden. Daar ben ik gek op. Hier is 't blok dat ik hiervoor in elkaar heb gezet.
Since I have to wait until half September before this gets started and I got impatient I started a little embroidery at the top in Brazilian embroidery. I often let motifs cross seams because it gives a block more unity.
Aangezien we pas half semptember beginnen en ik ongeduldig werd ben ik zelf vast met wat borduurwerk aan m'n blok begonnen. Dit is Braziliaans borduurwerk. Ik laat geregeld motieven over zomen heen lopen omdat dit het blok meer eenheid geeft.
I'm using 3 shades of yellow and 2 shades of green. All embroidery will be surrounded by the fine greenery and the heart of the center flower will get some embroidery, probably French knots. When all greenery is done I will add tiny French knots all over using only I thread of floss. Don't know yet whether that'll be cotton or rayon for a little shine.
Ik gebruik 3 tinten geel en 2 tinten groen. Al het borduurwerk zal worden omringd door het fijne groen en het hart van de bloem in het middel wordt ook geborduurd, waarschijnlijk in knoopjessteek. Als al het fijne groen is gedaan komen er nog hele kleine knoopjessteekjes tussen van slechts 1 draadje garen. Moet nog beslissen of dat katoen wordt  of rayon  voor de glans.

Geen opmerkingen: