woensdag 22 augustus 2012

verjaardag deel 2/birthday part 2

I received this wonderful book by Lisa Kerpoe. Its all about resists you can buy at the grocery store. I want to try them all. You have to check out her blog, the results she gets are gorgeous.
Ik heb dit mooie boek van Lisa Kerpoe gekregen. Het gaat allemaal over het bedekken van gedeelten van je stof voor het verven. Ze gebruikt allemaal materialen die je gewoon kunt kopen bij de supermarkt. Ik wil ze allemaal uitproberen. KIjk eens op haar blog, ze laat prachtige resultaten zien.
I love the books by Terry Pratchett and I think this is my favorite. If you want a good laugh, read it.
Ik ben gek op de boeken van Terry Pratchett en dit is zo'n beetje m'n favoriet. Als je eens lekker wilt lachen, lees dan deze.
A set to dye yarn. Tonny has already dyed a lot of yarn, click here to see the colorful and very useful results,
Een set om garen te verven. Tonny heeft al een hoeveelheid garen geverfd, klik hier om het kleurrijke en o zo bruikbare resultaat te zien.
Lavender vinegar, sounds yummy/ lavendelazijn, klinkt heerlijk.
4 generations picture in a frame. I keep this next to my bed. The first thing I see in the morning and the last thing before I go to sleep.
4 generatiefoto in een lijstje. Ik heb dit op m'n nachtkastje. Het is het eerste wat is 's ochtends zie en het laatste voor ik ga slapen.

Geen opmerkingen: