zaterdag 29 december 2012

December/familie

New 4 generation picture. Aisha is over 6 months here.
Nieuwe 4 generatiefoto. Aisha is hier ruim 6 maanden.
Celebrating Sint Nicolaas with the family. We're having lots of fun.
Sinterklaas vieren met de familie. We hebben heel veel lol.
Aisha wearing her dad's hat.
Aisha met papa's muts op.
Cake made by Jose and her friend Mandy
Taart gemaakt door Jose en haar vriendin Mandy
Aisha fallen asleep on my lap. Don't be fooled: that mug saying "coffee" contains green tea.
Aisha in slaap gevallen op mijn schoot. En laat je niet voor de gek houden. Die beker in mijn hand zegt dan wel koffie, maar bevat toch echt groene thee.
26 December. Presents in fron of the hearth.
26 december. Kado's voor de kachel.
Joyful and tasty Christmas dinner with friends.
Leuk en smakelijk kerstdiner met vrienden.
Jose-Aisha-Abdul
Aisha wishing the world a merry Christmas.
Aisha wenst de wereld een vrolijke kerst.
Her first Christmas outfit.
Haar eerste kerstjurk.
Here I try to take a close-up while she tries to pull the camera from my hands.
Hier probeer ik een close-up te nemen en zij probeert de camera uit mijn handen te trekken.
Funny picture from Icanhazcheezeburger. Love that site.
Geinige foto van Icanhazcheezeburger. Gek op die site.
Lanterns made by my dad. Quilt at the background made by me.
Lantaarntjes gemaakt door m'n vader. Quiltje erachter is van mijn hand.
I hope each and all of you had a wonderful Christmas and I want to wish you a happy, healthy and joyful 2013.
Ik hoop dat jullie allemal een fijne kerst hebben genoten en ik wil iedereen hierbij alle goeds, gezondheid en geluk toewensen voor 2013.

Geen opmerkingen: