zaterdag 29 december 2012

working on it/waar ik mee bezig ben

Knitting more owl puffs for Merel, my niece. The white circles are the crocheted eyes.
Meer gebreide uiltjes. Ze zijn voor Merel, m'n nicht. De witte rondjes zijn de gehaakte ogen.
Close-up of crocodile stitch.
gehaakte schubben van dichtbij
Entrelac knitting is slowly growing.
Entrelac breiwerk groeit traag.
I'm designing a stole with fair isle borders.
Ik ontwerp een stola met fair isle randen.
Close-up of the first border.
De eerste rand van dichtbij.
Making a fern in cast-on stitch.
Hier borduur ik een varen.
Wie weet de Nederlandse naam voor de cast-on stitch?
I'm crocheting this lace curtain for my window in the kitchen. I found this gorgeous pattern in the Antique Library.
Ik haak dit gordijntje voor mijn keukenraam. Ik heb dit prachtige patroon gevonden in de Antique Library.
I cleaned up my drawers and found an  appliqué project. All fabrics hand dyed and all shaped cut and ready to appliqué. I have finished 4 of them, only one more to go. I have to patch 4 more blocks to finish all blocks for this quilt. I'm considering making log cabin blocks.
Ik heb mijn lades opgeruimd en kwam een applicatieproject tegen. Alle stoffen zelf geverfd en alle patroondelen kant en klaar geknipt, klaar om te appliceren. Ik heb inmiddels 4 blokken af, nog 1 te gaan. Hierna nog 4 patchworkblokken maken en dan zijn alle blokken voor deze quilt klaar. Ik denk erover log cabin blokken te maken.
I'm quilting a small quilt with appliqué, a moose, bears, birds, pine trees, stars. Minoes is determined to sit on this quilt no matter how I move it into all directions. Made from hand dyed fabrics only, except for the black fabric.
Ik ben een klein applicatiequiltje aan het quilten. Eland, beren, vogels, dennen, sterren. Minoes is niet van plan om van dit quiltje af te gaan, maakt niet uit hoe ik 't schuif en draai. Alle stoffen, behalve het zwart van de beren, is door mij geverfd.
Pale yellow background is filled with stippling.
Lichtgele achtergrond is gemeanderd.

Geen opmerkingen: