zondag 13 januari 2013

book pages

AA made for Sonja. Her theme is traveling. And I noticed she loves India.
quote:
The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can,
Pursuing it with eager feet,
Until it joins some larger way
Where many paths and errands meet.
And whither then? I cannot say.
                                       Bilbo Balings/Tolkien
AA voor Sonja. Haar thema was reizen. En ik zag dat ze van India houdt.
quote:
De weg gaat verder, eindeloos
Vanaf de deur waar hij begon.
Ik moet hem volgen, rusteloos,
Tot ver achter de horizon,
Met rappe voeten tot hij aan
Een grotere weg raakt in 't verschiet,
Kruispunt van komen en van gaan.
En waarheen dan? Ik weet het niet.
                                       Bilbo Balings/Tolkien
Fabric book page for a friend as a surprise.
Textiele bladzijde voor een vriendin als verrassing.
Fabric book page for a swap a long time ago. Finally it turned up and I finished it.
Textiele bladzijde voor een ruil van een tijd geleden. Kwam eindelijk weer te voorschijn. Ik hem 'm gauw afgemaakt.

Geen opmerkingen: