woensdag 29 mei 2013

voorbereidingen voor verjaardag Aisha

 Dymont and Mandy are making delicious things.
Dymont en Mandy zijn samen bezig met lekkers klaarmaken.
Jose is also very busy.
Jose is ook druk bezig.
 Cookies are done.
Koekjes zijn klaar.
Aisha is keeping an eye on everyone.
Aisha houdt alles in de gaten.
Another action pic.
Nog een actiefoto.

Aisha is worn out of her responsible tasks..
Aisha is bekaf van haar verantwoordelijke taken.
Meanwhile, in the livingroom, Minoes is modelling on my wip, a crocheted hexagon blanket.
Ondertussen, in de kamer, showt Minoes mijn werk, een gehaakte deken van zeshoeken.

Geen opmerkingen: