zaterdag 31 augustus 2013

panbos, klokjes, speeltuin en Noes


Tt

I love these big roots. Whenever I draw a tree I have no clue how to draw the bottom of the tree, so I decided to take some photographs as examples.
Below some more photo's taken at Panbos.
Ik vind zulke boomwortels prachtig, maar als ik een boom teken weet ik nooit hoe ik de onderkant moet tekenen. Daarom heb ik deze foto's genomen als geheugensteuntje.
Hieronder nog een paar foto's van 't Panbos.

Well, appearently I'm not allowed to add text to the photo's. Above a picture of a Campanula, followed by pics of an afternoon at the playground. Aisha is enjoying the swings and later on she had fun stepping around on her own and meeting other children. Last photo is of a worried Minoes: is that noisy little one gone now?!

Nou, kennelijk mag ik geen tekst bij de foto's zetten. Hierboven een foto van een klokje, gevolgd door foto's van Aisha in de speeltuin. Spelen met mama op de schommel is heel leuk. Later ging ze zelf stappen en ze vond de andere kinderen heel interessant. Laatste foto is van een bezorgde Minoes is die lawaaiige kleine nou weg?!


Geen opmerkingen: