dinsdag 13 augustus 2013

WIPs

This has been made from painted Tyvek glued onto S80. I take decorating very seriously as you can see. This will be sewn around a Pringles tube to make a nice vessel.

Ik heb dit gemaakt van beschilderde Tyvek die op S80 is geplakt. Ik maak veel werk van versieren zoals je kunt zien. Een simpel kraaltje is niet genoeg. Dit wordt om een Pringles bus genaaid om een leuk object te creëren.
 Yes, this really is painted Tyvek, not leather.
Ja, dit is echt beschilderde Tyvek, geen leer.

 Fabric page, theme vintage with a bird, is almost done. Still need to sew a baggy onto the backside. Background, motif and lace trim are dyed (dumped) in tea.
Textielpagina, thema vintage met een vogel, is bijna klaar. Moet nog een zakje op de achterkant naaien. Achtergrond, motief en randje zijn in thee geverfd.
Another fabric page, going slowly. This is a difficult one for me. I was machine stitching waves on water soluble fleece, it turned out quite nice, but way to big. Have to start over again.
Nog een textielpagina, deze gaat heel langzaam. Het is een moeilijke. Nu was ik met de machine golven op soluvlies aan het stikken, blijkt 't te groot geworden en kan ik weer op nieuw beginnen.

2 opmerkingen:

margaret zei

you have been busy, the tyvek has turned out a treat and what a good way of utilising a pringles tube.Love the vintage bird, such talent and imagination you have

Maya zei

Dat wordt een mooie pringles bus!