zaterdag 17 mei 2014

fabric pages

 This gorgeous fabric page has been made for me by LuAnn. My theme is spring and I love her interpretation. Below is the backside of the page.
Deze prachtige textielpagina is voor mij gemaakt door LuAnn. Mijn thema is lente en ik vind haar interpretatie prachtig. Hieronder zie je de achterkant van de pagina.

 I've started crocheting the African flower grannies. I haven't decided on the color for the last round yet. That one will be the same for all grannies. I had trouble photographing them without including my toos. Of course Minoes came to my rescue.
Ik ben nu African flower vierkantjes aan het haken. Ik moet nog beslissen welke kleur de laatste toer krijgt. Die wordt voor allemaal hetzelfde. Ik had een probleem met het fotograferen van de grannies zonder dat mijn tenen er ook op kwamen. Natuurlijk kwam Minoes een pootje helpen.
 I've finally started working on fabric pages again. I really love how this rose turned out. I'm thinking about embellishing with beads.
Ik ben eindelijk weer bezig met textielpagina's Ik ben blij met hoe deze roos is geworden. Ik wil 'm nog versieren met kraaltjes.
 I have a lot of trouble coming up with something for the theme "countries". 
I don't travel, I hardly ever even leave my hometown at all. Finally I got this idea of stitching a pagode and adding prayer flags. I stitched this picture onto white coton, now I want to color it.
Ik heb veel moeite met het thema "landen". Ik reis niet, kom zelfs zelden mijn eigen stad uit. Eindelijk kreeg ik dit idee om een pagode met gebedsvlaggen te maken. Ik heb de afbeelding op witte katoen gestikt en nu wil ik 'm inkleuren.
Now I will leave to celebrate the 2nd birthday of my wonderful granddaughter.
En nu ga ik de verjaardag van mijn geweldige kleindochter vieren.

Geen opmerkingen: